Dodatek do instrukcji obsługi Cisco 3112

Dodatek do instrukcji obsługi Cisco 3112 to oficjalny dodatek do instrukcji obsługi platformy Cisco 3112. Zawiera informacje dotyczące wszystkich funkcji i opcji, które zostały dodane do systemu wraz z wersją oprogramowania. Dodatek zawiera szczegółowe informacje na temat nowych funkcji, jak również instrukcje dotyczące ich instalacji, konfiguracji i używania. Dodatek zawiera również informacje dotyczące najnowszych poprawek oprogramowania, w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa systemu. Dodatek do instrukcji obsługi Cisco 3112 zawiera także instrukcje dla użytkowników dotyczące dalszej optymalizacji wydajności systemu.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji obsługi Cisco 3112

Streszczenie

Obsługa programu Microsoft Office Excel automatyzacji dodatki oprócz dodatki modelu COM (Component Object). W tym artykule wyjaśniono różnice między tymi dwoma rodzajami dodatków.

Więcej informacji

Dodatki COM

Dodatki COM obecnych autora z sposób, aby rozszerzyć funkcjonalność aplikacji pakietu Office dla niestandardowego zadania. Dodatki COM są zazwyczaj używane do automatyzowania programu Excel w odpowiedzi na kliknięcie przycisku Wyślij na pasku poleceń, formularz lub okno dialogowe lub inne zdarzenie specyficzne dla programu Excel, takich jak otwieranie lub zamykanie skoroszytów lub wprowadzania danych w arkuszach. Funkcje dodatków COM nie można bezpośrednio wywołać z formuł komórek w arkuszach.

Dodatek COM jest serwer COM w trakcie (ActiveX DLL), który musi implementować interfejs IDTExensibility2. Wszystkie dodatki COM muszą implementować każde pięć metod interfejsu: OnConnection, OnStartupComplete, OnAddinsUpdate, OnBeginShutDowni OnDisconnection.

Dodatek COM jest zainstalowany w systemie użytkownika, wpisy rejestru są tworzone dla dodatku. Oprócz normalnych rejestracji dodatek COM jest zarejestrowany dla każdej aplikacji pakietu Office, w którym działa. Dodatki COM używany przez program Microsoft Excel są zarejestrowane w następującym kluczu rejestru:

 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\

Ten klucz zawiera podklucz dla każdego zainstalowanego dodatku COM programu. Nazwa podklucza jest identyfikator ProgID dla modelu COM Add-in. Podklucz dla dodatków COM zawiera także wartości, które opisują dodatek COM's przyjazną nazwę, opis i podczas ładowania. Zachowanie obciążenia opisano, jak dodatek jest załadowany w programie Excel: ładowane podczas uruchamiania ładowany tylko, przy następnym Autostarcie ładowane na żądanie lub nie załadowany.

Dodatki COM mogą również być załadowane lub wyładowane za pomocą interfejsu użytkownika programu Excel. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

 2. W oknie dialogowym Paski narzędzi kliknij kartę Zaawansowane. Na liście kategorii wybierz Narzędzia. Znajdź Dodatki COM na liście poleceń i przeciągnij polecenie do menu lub paska poleceń wybranych przez użytkownika. Zamknij okno dialogowe Paski narzędzi.

  Kliknij polecenie Dodatki COM, które dodałeś do wyświetlenia okna dialogowego Dodatki COM. Okno dialogowe wyświetla wszystkie dodatki COM zainstalowanych w systemie i dodatków COM, które są aktualnie załadowane są zaznaczone.

Dodatki COM mogą również być załadowane lub wyładowane za pomocą interfejsu użytkownika programu Excel. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

Kliknij pozycję Dodatki.

W obszarze Zarządzajkliknij COM dodatki, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

Dodatki COM okno dialogowe wyświetla wszystkie dodatki COM zainstalowanych na komputerze. Dodatki COM, które są aktualnie załadowane są zaznaczone.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatków COM kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

PORADNIKI 238228: tworzyć aplikacje dla pakietu Office 2000 COM dodać w języku Visual Basic

230689 próbki: Comaddin. exe pakietu Office 2000 dodatek COM w języku Visual C++

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatki pakietu Office
http://support. com/ofd

Dodatki automatyzacyjne

Oprócz COM Add-ins, program Excel obsługuje automatyzacji jedn¹ dodatki automatyzacji kompilacji na COM Add-ins w tym funkcje w automatyzacji dodatków może zostać wywołana z formuły w arkuszach programu Excel. Dodatki COM musi być w trakcie serwerów COM, które obsługują interfejs IDTExtensibility2; Jednakże automatyzacji dodatki mogą być w trakcie lub out-of-process serwerów COM i wdrażanie IDTExtensibility2 jest opcjonalne.

Aby używać funkcji z dodatku automatyzacyjnego w programie Excel, wykonaj następujące kroki:

W menu Narzędzia kliknij polecenie Dodatki.

W oknie dialogowym Add-Ins kliknij automatyzacji. Z listy serwerów COM zarejestrowanych zaznacz dodatek automatyzacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodatek automatyzacji pojawia się w oknie dialogowym Dodatki. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Add-Ins.

Aby używać funkcji z dodatku automatyzacyjnego w programie Excel 2007 i nowszych, wykonaj następujące kroki:

W obszarze Zarządzajkliknij Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

W oknie dialogowym Add-Ins kliknij automatyzacji. Na liście serwerów COM zarejestrowanych kliknij dodatek automatyzacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodatek automatyzacji pojawia się w oknie dialogowym Dodatki. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Add-Ins.

Po dokonaniu dodatki do listy w oknie dialogowym Dodatki lub gdy zostanie zaznaczone i wyczyszczone dodatki na liście, program Excel zapisuje zmiany w rejestrze. Po pierwsze program Excel używa rejestru następujące ustawienie, aby ustalić, czy dodatek automatyzacji, na liście dodatek jest załadowany:

 Excel 2002
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10. 0\Excel\Options
String: OPENx
Sample Value: /A "ServerName. ClassName"

Excel 2003
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11. ClassName"
Excel 2007
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12. ClassName"

Uwaga: Zmienić numer wersji pakietu Office, oparte na wersji, którego używasz.

Przełącznika/a, który jest używany w wartości ciągu jest nowy w programie Excel i starszych i jest używana do ładowania automatyzacji dodatki. Wszystkie automatyzacji dodatki są ładowane na żądanie; nie istnieje żadne ustawienie można zmienić zachowanie obciążenia dla dodatek automatyzacji.

Gdy dodatek automatyzacji, który jest wymieniony w oknie dialogowym Add-Ins jest wyczyszczone, podklucz o nazwie równa dodatek 's ProgID jest tworzony w następującym kluczu rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10. 0\Excel\Add-in Manager
Excel 2003:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11. 0\Excel\Add-in Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11. 0\Excel\Add-in Manager
To ustawienie rejestru zapewnia, że automatyzacji Add-ins, które zostały dodane do listy dodatki są zachowywane na liście, nawet wtedy, gdy wybrano nie mógł załadować je.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących automatyzacji Add-Ins zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

PORADNIKI 285337: Tworzenie dodatku programu Visual podstawowe automatyzacji dla funkcji arkusza programu Excel

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatki automatyzacyjne implementujące IDTExtensibility2

Jak wcześniej wspomniano dodatek automatyzacji może zastosować IDTExtensibility2, ale nie jest wymagane w celu wywołania funkcji w dodatku z arkusza kalkulacyjnego w programie Excel. Jeśli potrzebny dodatek automatyzacji pobiera odwołanie do wystąpienia programu Excel, można zaimplementować IDTExtensibility2 i używać aplikacja parametr OnConnection do automatyzowania programu Excel.

Dodatek automatyzacji, który implementuje
IDTExtensibility2 mogą być ładowane w interfejsie użytkownika programu Excel za pośrednictwem Modelu COM Add-Ins okno dialogowe i Dodatki okno dialogowe. Poniżej opisano działanie dodatku automatyzacyjnego oparte na czy jest ładowany w jednym lub obu tych okien dialogowych:

  Ładowane tylko w oknie dialogowym Dodatki.

  Dodatek jest ładowane na żądanie. Funkcje w dodatku może być wywoływana z formuł w arkuszu.

  Ładowane tylko w oknie dialogowym COM Add-ins.

  Dodatek jest załadowany jako dodatek COM i jego zachowanie obciążenia jest określana na podstawie ustawień w rejestrze. Nie można wywołać funkcji w dodatku z formuł w arkuszu.

  Załadowany w oknie dialogowym COM Add-ins i Dodatki okno dialogowe.

  Dwa różne wystąpienia dodatku są ładowane. Jedno wystąpienie jest ładowany jako dodatek COM i inne wystąpienie jest ładowany jako dodatek automatyzacji. Wystąpienie dodatku COM podczas ładowania korzysta z wskazane w rejestrze; Ładuje dodatek automatyzacji wystąpienie na żądanie. Dwa wystąpienia działają niezależnie od siebie i nie należy udostępniać zmienne globalne.

Ponieważ automatyzacji dodatki są ładowane na żądanie, program Excel może próbować załadować dodatek, gdy jest on w trybie edycji komórki. Dlatego gdy tworzysz dodatek automatyzacji, który obsługuje IDTExtensibility2, należy zachować ostrożność nie robić nic, który próbuje zmienić stan programu Excel podczas ładuje dodatek. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Błąd 284876: Excel zakończy się niepowodzeniem, gdy dodatek automatyzacji obciążenia

(c) Microsoft Corporation 2001, wszelkie prawa zastrzeżone. Składek przez Maria B. Turner, firma Microsoft Corporation.

Instrukcje konfiguracji / Cisco / Cisco-SPA112/Cisco-SPA122

1. Aby wejść w bramę sieciową interfejsu sieciowego, w pasek adresu przeglądarki internetowej wprowadź adres IP urządzenia. Uzyskasz go, wybierając na telefonie ****110#

Domyślny login i hasło to: admin

2. Otwórz Voip - SIP i określ zakres portów RTP.

RTP Port Min: 1024

RTP Port Max: 65455

3. Otwórz Voip - Line1 i wprowadź następujące parametry:

NAT Mapping Enable: no

NAT Keep AliveEnable: yes

Proxy: sip. zadarma. com

Proxy: pbx. com

Register Expires: 300

Display Name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

UserID: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” w Panelu Klienta.

Display Name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

UserID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Call Waiting Serv: no

Service Announcement Serv: no

Preferred Codec: G711a

Second Preferred Codec: G711u

G. 729a Enable: yes

DTMF Tx Method: InBand

FAX Passthru Codec: G. 711a

FAX Enable T38: no

Aby zapisać ustawienia, kliknij Submit

SOLIDWORKS Composer umożliwi Ci stworzenie profesjonalnej dokumentacji użytkowej, takiej jak: instrukcje obsługi, montażu, podręczniki serwisowe, katalogi produktu, animacje, interaktywne prezentacje, zawartość stron www. Na bazie wizualizacji produktu, modelu 3D dodasz rozstrzelenia, listy materiałów, widoki detalów, adnotacje i wiele więcej. Composer jest programem, który wykorzystasz nie tylko w dziale konstrukcyjnym, ale także na produkcji, marketingu i w sprzedaży! Interesuje Cię cena programu, licencja lub potrzebujesz porady – skontaktuj się z nami!

W SOLIDWORKS Composer przygotujesz dokumentacje inną niż rysunki CAD! W dzisiejszych czasach skończony projekt to nie tylko komplet dokumentacji technicznej płaskiej składający się z rysunków wykonawczych i złożeniowych. To także instrukcje obsługi, montażu, katalogi, książki serwisowe, podręczniki użytkowania czy karty produktu. Często dodatkowo potrzebujesz profesjonalnej strony internetowej. SOLIDWORKS Composer pozwoli ci wykonać taką dokumentację już na etapie projektowania CAD, oszczędzając wiele dni, które zazwyczaj poświęcasz dopiero po wykonaniu standardowego projektu.

Coraz większą rolę odgrywa jakość dostarczanej dokumentacji. Zrzuty ekranu czy niewyraźne rysunki nie są już akceptowalne przez klienta, dlatego Composer dostarcza szereg odpowiednich narzędzi, dzięki którym przygotowana dokumentacja będzie perfekcyjna. Bez względu na rodzaj grafiki (rastrowa lub wektorowa), w rezultacie otrzymasz czytelne i przyciągające wzrok ilustracje czy wizualizacje 3d produktu, złożenia.

Duże złożenie otwarte w programie CAD 3D potrafi zabsorbować olbrzymie ilości pamięci RAM. To dlatego, że zawiera informacje o wszystkich szkicach, operacjach i wiązaniach. W Composer pracujesz tylko na specjalnie odciążonej geometrii. Daje to nie tylko wielokrotne przyśpieszenie w pracy, ale także pozwala Ci na zwykłym sprzęcie otwierać projekty nawet kolosalnych rozmiarów. Co jest równie ważne, jeżeli wprowadzisz zmiany w modelu CAD, możesz je przenieść do swojej instrukcji w Composer!

 • System Windows® 10
  (brak wsparcia pakietów Windows Home,
  szczegóły nt. wspieranych wersji systemu tutaj)
 • 16 GB RAM (minimum)
 • 13 GB wolnego miejsca na dysku
 • CPU 3. 3 GHz lub szybszy
 • Certyfikowana karta graficzna i sterowniki
 • Produkty Microsoft: Excel i Word 2016, 2019, 2021
 • Grafika rastrowa
 • Rysunki wektorowe
 • PDF
 • Animacje
 • Interaktywne prezentacje produktu
 • Zawartość stron WWW
 • Tworzenie dokumentacji, instrukcji obsługi, podręczników użytkowania etc.
 • Webinar SOLIDWORKS Composer - Jak przygotować ekstremalnie dobre ilustracje Twojego produktu?

  Tworzenie list materiałowych w SOLIDWORKS Composer

  SOLIDWORKS Composer - Animation Library

  Composer pozwala na generowanie grafik wektorowych, dzięki czemu jakość obrazu będzie zawsze doskonała, ponad to użytkownik może precyzyjnie zdefiniować parametry grafiki.

  Dzięki dedykowanym narzędziom jak automatyczne rozstrzelenie, widok detalu, czy adnotacje tworzenie ilustracji odbywa się szybko, a ewentualne zmiany są aktualizowane wprost z modelu CAD 3D. com/wp-content/uploads/2022/02/data-gathering. svg" alt=""/>

  Użytkownik może z programu wygenerować statyczną grafikę, ale również interaktywne prezentacje, pliki PDF 3D oraz zawartości na strony www. com/wp-content/uploads/2022/02/direction. svg" alt=""/>

  Composer jest narzędziem wszechstronnym, pozawala na tworzenie instrukcji montażu, serwisowych, a także instrukcji stanowiskowych czy internetowych katalogów części.

  Wiele formatów

  Composer odczyta wszelkie formaty geometrii trójwymiarowej. SOLIDWORKS, Pro/E, Inventor, 3D Studio i wiele więcej. com/wp-content/uploads/2022/03/grafika-wektorowa-min. png" alt=""/>

  Grafika wektorowa

  Twórz skalowalne ilustracje wektorowe, nie tracące jakości przy skalowaniu i doskonale wyglądające w druku czarno-białym. com/wp-content/uploads/2022/03/grafika-rastrowa-min. png" alt=""/>

  Grafika rastrowa

  Generuj kolorowe ilustracje wysokiej jakości, w pełni cieniowane, zawierające przekroje, adnotacje i widoki detalów. Szybko i efektownie. com/wp-content/uploads/2022/03/solidworks-composer-animacja. jpg" alt=""/>

  Animacje

  Twórz animowane instrukcje serwisowe i obsługi. Przygotuj elementy interaktywne i przyciski menu. Steruj kolorem i położeniem. com/wp-content/uploads/2022/03/aplikacje-min. png" alt=""/>

  Aplikacje

  Przygotuj multimedialne prezentacje produktu i udostępniaj je jako aplikacje EXE. Zyskaj marketingową przewagę nad konkurencją. com/wp-content/uploads/2022/03/strony-internetowe-min. png" alt=""/>

  Strony internetowe

  Wykorzystaj potęgę wszechobecnego Internetu i zdobądź przychylność klientów. Twórz zaawansowane interaktywne strony – katalogi WWW.

  Działanie: użytkownik instaluje licencję podając numer seryjny. Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i zezwala na użytkowanie licencji. Licencja działa tylko przez wybrany okres czasu. Minimalny okres wykupienia dostępu to 3 miesiące.

  Zalety: zapewnia elastyczność i możliwość wykupienia programu tylko na wybrany okres czasu. Licencja może być używana w połączeniu z licencjami wieczystymi. com/wp-content/uploads/2022/02/icon-cloud. svg" alt=""/>

  Działanie: jeden z komputerów w firmie pełni rolę serwera licencji (z systemem Windows). Po zainstalowaniu na nim oprogramowania (Menedżer Licencji Sieciowej) i podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji (1 sieciowy numer seryjny zawiera kilka licencji). Pula licencji jest dostępna dla wszystkich komputerów połączonych z serwerem w lokalnej sieci. Jednocześnie nie może być uruchomionych więcej aplikacji niż znajduje się licencji w puli.

  Zalety: najlepszy dla większej liczby stanowisk. Łatwe zarządzanie pulą licencji dzięki sprawnemu mechanizmowi SolidNetWork. com/wp-content/uploads/2022/02/icon-license.

  Zalety: najlepszy dla niewielkiej liczby stanowisk. Umożliwia transfer licencji przez Internet na inny komputer. Aktywacja dokonywana jest tylko raz, później nie jest wymagany dostęp do Internetu.

  zamów ofertę

  W okresie subskrypcji gwarantujemy wsparcie techniczne – nasze zespół certyfikowanych specjlistó i instruktorów SOLIDWORKS, pomoże Ci rozwiązać każdy problem związany z oprogramowaniem. Możesz skorzystać z rozmowy telefonicznej, maila, zgłoszenia na HelpDesku, wideokonferencji lub spotkania. com/wp-content/uploads/2022/02/icon-knowledge-base. svg" alt=""/>

  Zyskaj dostęp do obszernej biblioteki artykułów technicznych, tematów pomocy, wskazówek, makr i najlepszych praktyk – wszystko zostało dostarczone i sprawdzone przez ekspertów SOLIDWORKS. Od teraz odpowiedzi na Twoje pytania będą zawsze w zasięgu ręki!

  Uzyskaj automatyczne uaktualnienia do aktualnych wersji oprogramowania SOLIDWORKS, w tym nowych wydań i dodatków Service Pack. Powiadomienie e-mailem zapewnia dostęp do najważniejszych wiadomości, zgłoszeń serwisowych i najnowszych aktualizacji oprogramowania. com/wp-content/uploads/2022/02/icon-portal. svg" alt=""/>

  Miejsce, w którym można uzyskać najlepsze odpowiedzi na pytania dotyczące SOLIDWORKS – wszystko w jednym miejscu. Bądź na bieżąco, podnoś swoje umiejętności i dziel się doświadczeniem.

  Celem szkolenia jest zapoznanie się z oprogramowaniem SOLIDWORKS Composer, który umożliwia tworzenie profesjonalnej dokumentacji użytkowej, takiej jak: instrukcje montażu, podręczniki serwisowe, katalogi produktu, interaktywne prezentacje, zawartość stron www. Program SOLIDWORKS Composer pozwala również na przygotowywanie animacji oraz na publikacje projektu w różnych formatach.

  Dodatek do instrukcji obsługi Cisco 3112

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji obsługi Cisco 3112

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji obsługi Cisco 3112