Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi R X730fj

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Hitachi R X730fj jest łatwa i może być wykonana w kilku prostych krokach. Po pierwsze, należy znaleźć odpowiednią wersję oprogramowania sprzętowego dla danego urządzenia na stronie internetowej producenta. Następnie trzeba pobrać plik instalacyjny i zapisać go na lokalnym dysku twardym. Kolejnym krokiem jest uruchomienie pliku instalacyjnego, a następnie postępowanie zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Hitachi R X730fj jest teraz gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi R X730fj

Firma HP regularnie udostępnia nowe wersje oprogramowania układowego z ulepszeniami drukarek, aktualizacjami aplikacji lubpoprawkami. Regularnie aktualizuj oprogramowanie układowe, aby jak najlepiej wykorzystać drukarkę.

Uwaga:

W przypadku drukarek z funkcją dynamicznych zabezpieczeń oprogramowanie sprzętowe obejmuje dynamiczne zabezpieczenia, któresą stosowane do blokowania wkładów z układami firmy innej niż HP lub obwodami elektronicznymi zmodyfikowanymi lub firmy innejniż HP. Drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z nowymi lub używanymi wkładami wyposażonymi w nowe lub używane układyalbo obwody elektroniczne firmy HP. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwalają utrzymać skuteczność dynamicznychzabezpieczeń i blokować wkłady, które wcześniej działały. Więcej na: http://www. com/learn/ds.

Jeśli jeden ze sposobów nie zadziała, przejdź do następnego.

Aktualizowanie oprogramowania układowego przez aplikację HP Smart

Użyj aplikacji HP Smart, aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania układowego i je zainstalować.

 1. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie utwórz konto lub zaloguj się. Jeżeli nie masz aplikacji HP Smart, pobierz ją z 123. com lub ze sklepu z aplikacjami.

 2. W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, abyuzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

  Na ekranie głównym aplikacji wybierz nazwę drukarki lub obrazek.

  W obszarze Zaawansowane wybierz Ustawienia zaawansowane lub Strona główna drukarki (EWS).

  Wybierz pozycję Narzędzia lub Usługi internetowe.

 3. Kliknij pozycję Aktualizacje drukarki lub Aktualizacje urządzenia, a następnie kliknij pozycję Sprawdź teraz. Wszelkie aktualizacje oprogramowania układowego zostaną pobrane automatycznie i zainstalowane na drukarce.

  UWAGA:

  Nie wyłączaj urządzenia podczas przeprowadzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzeniadrukarki.

Aktualizowanie oprogramowania układowego bezpośrednio z drukarki

Po podłączeniu do Internetu wiele drukarek HP obsługuje aktualizację oprogramowania sprzętowego bezpośrednio z panelu sterowania

  Upewnij się, że drukarka jest połączona do sieci bezprzewodowej lub Ethernet.

  Uwaga:

  Połączenia USB nie będą działały.

  Na panelu sterowania otwórz menu Konfiguracja, Serwis lub Ustawienia.

  Wybierz opcję Preferencje, Konserwacja drukarki lub Narzędzia.

  Wybierz opcję Usługi sieciowe, Aktualizacja drukarki lub Aktualizacja LaserJet.

  Po wyświetleniu komunikatu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć Usługi sieci Web.

  Wybierz opcję Sprawdź aktualizacje lub podobną.

  Pobieranie oprogramowania układowego drukarki z witryny HP (Windows)

  Na komputerze z systemem Windows przejdź do witryny HP i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania układowego drukarki.

   Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.

   Z listy sterowników wybierz Oprogramowanie układowe, kliknij przycisk Pobierz obok aktualizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Uwaga:

   Jeżeli nie ma opcji oprogramowania układowego, oznacza to, że nie ma aktualizacji oprogramowania układowego dla posiadanej

   Na ekranie HP Printer Update sprawdź stan drukarki.

   Jeżeli drukarka sieciowa nie wyświetla się, użyj kabla USB, aby tymczasowo podłączyć drukarkę do komputera. Poczekaj 20 sekund,a następnie kliknij przycisk Odśwież.

    Jeżeli stan to Gotowe, zaznacz pole wyboru obok numeru seryjnego, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj.

    Jeżeli stan to Aktualne, oznacza to, że oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne.

   Pobieranie oprogramowania układowego drukarki z witryny HP (Mac)

   Na komputerze Mac przejdź do witryny HP i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania układowego drukarki.

    Na ekranie HP Firmware Updater wybierz nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

    Przejrzyj wyniki na ekranie Informacje o aktualizacji.

     Jeżeli zostanie wyświetlona opcja aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia, kliknij przycisk Kontynuuj, aby zaktualizować oprogramowanie układowe.

     Jeżeli aktualizacje urządzenia nie są dostępne, oznacza to, że oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne.

Menu „Informacje”

W menu „Informacje” wybierz zakładkę „System”.

Użyć tego menu, aby wyświetlić informacje o systemie, zaktualizować system multimedialny i mapy systemu nawigacji.

Aktualizacje mogą być oferowane automatycznie przez system. Aktualizację można również sprawdzić ręcznie, w zależności od łączności pojazdu i aktualizowanej aplikacji.

Instalacja niektórych aktualizacji może tymczasowo uniemożliwić korzystanie z wybranych usług pojazdu (ekran, radio itp. ). W takim przypadku zapoznaj się ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Ekran „Informacje o systemie”

1 „Stan aktualizacji”.

2 „Aktualizacja oprogram. ”.

3 „Aktualizacja mapy”.

4 „Licencja”.

5 „Przywróć ustawienia fabryczne”. com/sites/default/files/uas/plk/EASY-LINK/ud77244_9_4. jpg" alt=""/>

„Stan aktualizacji” 1

Menu zawiera informacje o postępie aktualizacji systemu multimedialnego i map systemu nawigacji:

- Nazwa aktualizacji.

- Status aktualizacji.

Uwaga: menu „Stan aktualizacji” 1 jest dostępne, gdy aktualizacja jest w toku. com/sites/default/files/uas/plk/EASY-LINK/ud77244_9_5. jpg" alt=""/>

Aktualizacja systemu multimedialnego

„Aktualizacja oprogram. ” 2

To menu umożliwia:

- wyświetl aktualną wersję oprogramowania i numer seryjny systemu multimedialnego;

- wyświetlenie daty ostatniej aktualizacji;

- sprawdzenie dostępności aktualizacji;

- zaktualizuj poszczególne funkcje wchodzące w skład systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- jeżeli aktualizacja jest dostępna, funkcja „Powiadomienia” wyświetla odpowiedni komunikat. Patrz rozdział „Zarządzanie powiadomieniami”;

- aktualizacje można wyszukiwać i pobierać tylko w przypadku, gdy pojazd znajduje się w obszarze geograficznym objętym siecią telefonii komórkowej. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Ustawienia systemu”.

Aktualizacja automatyczna: jeżeli dostępna jest nowa aktualizacja, na ekranie systemu multimedialnego pojawia się powiadomienie informujące o konieczności wyłączenia silnika.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego, aby kontynuować instalację.

Aktualizacje można również wyszukiwać bezpośrednio, naciskając „Sprawdź dostępność aktualizacji” 6. Po przeszukaniu systemu multimedialnego możesz uzyskać dostęp do następnej aktualizacji 7, jeżeli jest dostępna.

Przed rozpoczęciem instalacji zaparkuj pojazd z dala od ruchu ulicznego i zaciągnij hamulec parkingowy. com/sites/default/files/uas/plk/EASY-LINK/ud77244_9_6. jpg" alt=""/>

Aby rozpocząć aktualizację 7, kliknij „Zainstaluj” 8.

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego. Po naciśnięciu przycisku „Ok” możesz opuścić pojazd i nie musisz czekać na zakończenie aktualizacji. com/sites/default/files/uas/plk/EASY-LINK/ud77244_9_7. jpg" alt=""/>

Aktualizacja map systemu nawigacji

„Aktualizacja mapy” 3

Można wyświetlić listę krajów 9 zainstalowanych w systemie nawigacji.

Tylko kraj zapisany jako ulubiony 10 będzie automatycznie aktualizowany.

Aby zaktualizować mapy, najpierw sprawdź, czy wszystkie usługi w pojeździe są aktywowane. Patrz rozdział „Aktywacja usług”.

Zmiana ulubionego kraju

Ulubiony kraj 10 można zmienić tylko raz za pośrednictwem systemu multimedialnego. Ulubiony kraj można zdefiniować, gdy znajdujesz się w pojeździe i usługi są aktywne.

Komunikat na ekranie systemu multimedialnego proponuje lokalizację pojazdu w celu określenia ulubionego kraju.

Jeżeli chcesz zmienić ulubiony kraj 10, skontaktuj się z ASO.

Uwaga: ulubiony kraj jest domyślnie krajem wykrytym w momencie lokalizacji pojazdu.

Zdalna aktualizacja map systemu nawigacji

Jeżeli Twój pojazd jest wyposażony w usługi sieciowe i zaakceptowałeś zdalne aktualizacje, system będzie okresowo aktualizować mapę odpowiadającą Twojemu ulubionemu krajowi 10.

Możesz otrzymywać informacje o tych aktualizacjach w swoim systemie.

Zdalne aktualizacje map mogą być przeprowadzane automatycznie, jeżeli pojazd:

- kwalifikuje się do aktualizacji;

- znajduje się w obszarze geograficznym objętym siecią komórkową.

Ręczna aktualizacja map systemu nawigacji

W pojazdach bez usług sieciowych (patrz „Ustawienia systemu”) mapy można aktualizować ręcznie za pomocą pamięci USB.

- pamięć USB musi być sformatowana do formatu FAT32 i mieć pojemność przynajmniej 16 GB, ale nie większą niż 64 GB;

- pamięć USB nie jest częścią wyposażenia systemu.

Aby zaktualizować mapy z komputera, otwórz https://renault-connect. com i zaloguj się na swoje konto „My Renault”.

Pojazd musi zostać zidentyfikowany przed aktualizacją map. Identyfikacja pojazdu:

- VIN (numer identyfikacyjny pojazdu);

- wirtualny obraz pojazdu za pomocą przenośnej pamięci USB.

Aktualizacje przezVIN

Za pomocą komputera połącz się ze swoim kontem „My Renault” i pobierz oprogramowanie Renault CONNECT Toolbox, następnie wybierz VIN do aktualizacji.

Oprogramowanie Renault CONNECT Toolbox pokazuje rodzaj dostępnych aktualizacji:

- „Aktualizacja zakończona”;

- „Aktualizacja dostępna według kraju”.

Uwaga: tylko kraje, w których dostępna jest aktualizacja wybranego pojazdu figurują na liście „Aktualizacje dostępne według kraju”.

Zdalna aktualizacja jest dostępna tylko w ramach subskrypcji i można uzyskać do niej dostęp przez określony czas. Szczegółowych informacji udziela ASO.

Odpowiedzialność użytkownika podczas aktualizacji. Podczas aktualizacji bardzo ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji. Niezastosowanie się do tych instrukcji (wyjęcie dysku flash USB itp. ) może spowodować nieodwracalne uszkodzenie danych.

Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować w systemie multimedialnym, następnie pobierz aktualizacje na przenośną pamięć USB.

Po zapisaniu danych na podręcznej pamięci USB możesz odłączyć pamięć USB od komputera (funkcja bezpieczne usuwanie sprzętu), następnie przejdź do pojazdu.

Podłączyć pamięć USB do gniazda USB pojazdu. System multimedialny wykrywa nowe aplikacje i proponuje ich instalację. Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Procedura aktualizacji musi być przeprowadzona przy pracującym silniku w przypadku pojazdów spalinowych oraz przy włączonym silniku w przypadku pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Uwaga: po podłączeniu pamięci USB do gniazda USB pojazdu nie wykonuj żadnych operacji w systemie multimedialnym, jego elementach sterujących ani żadnych urządzeniach pojazdu (telefon, system audio, system nawigacji itp. ), aby nie przerwać procesu aktualizacji.

Po zakończeniu procedury aktualizacji możesz usunąć przenośną pamięć USB z pojazdu.

Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wylotowego.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.

Aktualizacje z użyciem wirtualnego obrazu pojazdu za pomocą przenośnej pamięci USB.

W pojeździe: podłącz przenośną pamięć USB z formatem danych FAT32 o minimalnej pojemności 16 GB i maksymalnej pojemności 64 GB do gniazda USB pojazdu i poczekaj 10 sekund (upewnij się, że żadna inna pamięć USB nie jest podłączona).

System multimedialny zapisuje wirtualny obraz pojazdu na pamięci USB, co umożliwi aplikacji Renault CONNECT Toolbox identyfikację aktualizacji dostępnych dla systemu nawigacji.

Po zrobieniu wirtualnego obrazu odłącz pamięć USB od pamięci USB pojazdu, następnie przejdź do komputera.

System multimedialny analizuje i zapisuje zawartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

Na komputerze: zaloguj się na swoje konto „My Renault” i pobierz oprogramowanie Renault CONNECT Toolbox, następnie podłącz pamięć USB zawierającą wirtualny obraz pojazdu.

Odłączenie zasilania routera podczas procesu aktualizacji jego oprogramowania układowego może spowodować uszkodzenie routera.

Metoda 1. Przy użyciu aplikacji AI Life

 1. Połącz telefon z siecią Wi-Fi routera.
 2. Otwórz aplikację AI Life i dotknij nazwy odpowiedniego routera, aby uzyskać dostęp do ekranu zarządzania routerem.
 3. Następnie wybierz kolejno Aktualizacje.
 4. Wybierz, czy chcesz zaktualizować automatycznie, czy wolisz zaktualizować ręcznie online.
  • Aktualizowanie automatyczne (podczas bezczynności)

   Gdy jest włączona funkcja Automatyczna aktualizacja, router może automatycznie wykrywać nowe aktualizacje przez wskazany okres. W razie wykrycia nowej aktualizacji router automatycznie ją pobierze i zainstaluje.

   Kliknij ikonę w prawym górnym rogu, włącz przełącznik Automatyczna aktualizacja, a następnie ustaw okres automatycznej aktualizacji w obszarze Okres czasu.

  • Aktualizowanie ręczne online

   Zawsze możesz sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera. Jeśli są dostępne nowe aktualizacje, możesz je pobrać i zainstalować ręcznie. Dotknij przycisku Sprawdź dostępność aktualizacji, aby sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera. Jeśli są dostępne nowe aktualizacje, dotknij pozycji Aktualizuj, aby je pobrać i zainstalować.

Metoda 2. Przy użyciu domyślnego adresu IP

1. Połącz komputer z siecią Wi-Fi routera (lub podłącz komputer do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet). W pasku adresu przeglądarki wprowadź domyślny adres IP i zaloguj się do strony zarządzania routerem w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera).

W przypadku routerów z portami samoadaptacyjnymi nie trzeba dokonywać rozróżnienia na porty WAN i LAN.

2. Wybierz kolejno Więcej funkcj > Zarządzanie aktualizacjami. Wybierz, czy chcesz zaktualizować automatycznie, czy wolisz zaktualizować ręcznie online.

 • Aktualizowanie automatyczne (podczas bezczynności)

  Gdy jest włączona funkcja Automatyczna aktualizacja, router może automatycznie wykrywać nowe aktualizacje przez wskazany okres.

  Włącz przełącznik Automatyczna aktualizacja, ustaw okres automatycznej aktualizacji w obszarze Czas aktualizacji:, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aktualizowanie ręczne online

   Zawsze możesz sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera.

   Kliknij pozycję Aktualizuj teraz, aby sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera. Jeśli są dostępne nowe aktualizacje, kliknij pozycję Aktualizacja jednym kliknięciem i przeprowadź aktualizację online.

  • Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego nie można przywrócić jego poprzedniej wersji na routerze.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi R X730fj

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi R X730fj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi R X730fj