Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Oko Favorit 64800

Aby zainstalować, uruchomić i utrzymać Aeg Oko Favorit 64800, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją i upewnić się, że wszystkie elementy zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją. Następnie należy wykonać montaż zgodnie z instrukcją oraz sprawdzić wszystkie elementy, aby upewnić się, że są one prawidłowo zamontowane. Kolejnym krokiem jest uruchomienie urządzenia i odpowiednie ustawienie parametrów. Po uruchomieniu należy wykonać odpowiednie czynności konserwacyjne, aby zapewnić długoterminową wydajność i bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Oko Favorit 64800

Zgubiłeś instrukcję obsługi urządzenia Dell OptiPlex 94CGN Komputer osobisty? Masz z nim jakiś inny problem? Dobrze trafiłeś.

Często zdarza się, że pierwsze problemy z urządzeniem Dell OptiPlex 94CGN Komputer osobisty pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, miesiącach od jego zakupu. Wiele osób po takim czasie ma problem ze znalezieniem dokumentów, które dostał przy zakupie (takich jak instrukcja obsługi) - albo zostały już wyrzucone, albo zawieruszyły się tak, że nie sposób ich odnaleźć. Poniżej znajdziesz listę dokumentów dotyczących Dell OptiPlex 94CGN Komputer osobisty, które możesz pobrać bezpośrednio z naszych serwerów. Od tego momentu nie będziesz musiał pilnować dokumentacji urządzeń. Wystarczy, że zajrzysz do naszej bazy i ściągniesz instrukcję obsługi, tak samo jak do Dell OptiPlex 94CGN Komputer osobisty.

Możesz dodać kolejny dokument dla urządzenia Dell OptiPlex 94CGN Komputer osobisty. Gdy uważasz, że posiadasz nowszą lub lepszą wersję instrukcji podziel się nią z innymi. Możesz też skontaktować się z nami jesli instrukcją Cie nie satysfakconuje lub jest zbyt niskiej jakości. Postaramy się zdobyć odpowiedni dokument dla Ciebie. Jeśli masz problemy z wyświetleniem lub pobraniem manuala, zgłoś się również do nas.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej zasobów zawartych już w naszej bazie, bądź chcesz zgłosić prośbę o dodanie nowych instrukcji do naszego serwisu, skorzystaj z możliwych form kontaktu:

Formularz kontaktowy lub
contact -@- manualsbase. com
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

94CGNfc5. fm Page 1 Friday, December 7, 2001 2:46 PM
Dell™ OptiPlex™ Systems
Setup and Quick Reference Guide
Příručka instalace a rychlé reference
Installations- og hurtig referencehåndbog
Installatiehandleiding en verkort handboek
Asennus- ja pikaopas
Telepítési és gyorshivatkozási útmutató
Installasjon og hurtigreferanse
Podręcznik informacji o systemie
Руководство по настройке и краткий справочник
Príručka a návod na
konfiguráciu
Konfiguracija in Vodič
po hitrih navodilih
za sisteme
Ins

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Dell™ OptiPlex™ Systems Setup and Quick Reference Guide www. dell. com | support. com
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer. NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem. CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death. ____________________ Information in this document is subject to change without notice. © 2000–2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved. Reproduction in
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Contents About This Guide.......................... 5 Finding Information and Assistance................ 5 Solving Problems.......................... 7 Using the Dell OptiPlex ResourceCD............... 8 Running the Dell Diagnostics................... 9 Running the Dell IDE Hard Drive Diagnostics......... 10 Safety Instructions........................ 10 When W
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
4 Contents
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
About This Guide This document contains solving problems and safety and regulatory information about your Dell™ OptiPlex™ computer. To obtain the latest versions of the documents on your hard drive, go to the Dell support website at support. com. Regulatory model numbers appear throughout this document; their chassis type equivalents are shown below: Regulatory Model Numbers and Chassis Types DHS = small desktop (SD) chassis DHP = small form-factor (SF) chassis DHM = small mini-tower (SMT
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Resources and Support Tools (continued) Resource Contents Using the Resource Operating system CD To reinstall your operating system, use the operating system CD that was shipped with your computer. NOTE: The operating system CD may not include all the latest drivers for your computer. If you reinstall your operating system, use the ResourceCD to reinstall drivers for the devices shipped with your computer. For more information about reinstalling your operating system, see the operating syst
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Resources and Support Tools (continued) Resource Contents Using the Resource Dell support website Go to support. com and complete the one-time  Technical support and registration. information  Get help with general usage, installation, and  Downloads for your troubleshooting questions computer  Obtain answers to technical service and support  Order or delivery status questions  Hints and tips, technology  Get the latest versions of the drivers for your computer papers, service info
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Your computer includes the following tools that can help you solve a problem: DELL DIAGNOSTICS— The Dell Diagnostics test various components in your computer and help to identify the cause of computer problems. For more information, see "Running the Dell Diagnostics" on page 9. SYSTEM LIGHTS— Located on the front of the computer, these lights can help troubleshoot a computer problem. For more information, see your User’s Guide. DIAGNOSTIC LIGHTS— Located on the back of the computer, these li
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Drivers for Your Computer To display a list of device drivers for your computer, perform the following steps: 1 Click My Drivers in the Topic pull-down menu. The ResourceCD scans your computer’s hardware and operating system, and then a list of device drivers for your system configuration is displayed on the screen. 2 Click the appropriate driver and follow the instructions to download the driver to your computer. To view all available drivers for your computer, click Drivers from the Topic
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
3 When F2 = Setup appears in the upper-right corner of the screen, press . NOTE: This feature changes the boot sequence for one time only. On the next start-up, the computer boots according to the devices specified in system setup. The Boot Device Menu appears. If you wait too long and the Windows logo appears, continue to wait until you see the Windows desktop. Then shut down your computer and try again. 4 Select the CD-ROM Device option. Running the Dell IDE Hard Drive Diag

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
1 Turn off your computer and any peripherals. 2 Ground yourself by touching an unpainted metal surface on the chassis, such as the metal around the card-slot openings at the back of the computer, before touching anything inside your computer. While you work, periodically touch an unpainted metal surface on the computer chassis to dissipate any static electricity that might harm internal components. 3 Disconnect your computer and peripherals from their power sources. Also, disconnect any te
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
 To help avoid damaging your computer, be sure the voltage selection switch on the power supply is set to match the AC power available at your location: – 115 volts (V)/60 hertz (Hz) in most of North and South America and some Far Eastern countries such as South Korea and Taiwan – 100 V/50 Hz in eastern Japan and 100 V/60 Hz in western Japan NOTE: The voltage selection switch must be set to the 115V position even though the AC supply in Japan is 100 V. – 230 V/50 Hz in most of Europe, the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
 To help avoid possible damage to the system board, wait 15 seconds after unplugging the system before disconnecting a device from the computer. NOTICE: Observe when the auxiliary power light-emitting diode (LED) indicator on the system board turns off to verify that system power is off (see your User’s Guide for the location of this LED).  To help protect your computer system from sudden, transient increases and decreases in electrical power, use a surge suppressor, line conditioner, o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Your Dell computer system is designed to comply with applicable regulations regarding EMI. Changes or modifications not expressly approved by Dell could void the user’s authority to operate the equipment. NOTE: Additional regulatory information regarding your system can be found in your User’s Guide. 14 Setup and Quick Reference Guide www. 16 Systémy Dell™ OptiPlex™ Příručka instalace a rychlé reference www. 17 Poznámky, upozornění a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA obsahuje důležité informace, které Vám pomohou počítač lépe využívat. UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout. POZOR: Vý straha (POZOR) poukazuje na riziko poškození majetku, úrazu či smrti. ____________________ Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez oznámení. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce jakýmkol
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Obsah O této příručce.......................... 19 Jak získat informace a pomoc................. 19 Řešení problémů......................... 22 Používání kompaktního disku Dell OptiPlex ResourceCD......................... 23 Používání diagnostického programu Dell Diagnostics....................... 24 Používání diagnostického programu Dell IDE Hard Drive Diagnostics....
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
18 Obsah
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
O této příručce Tento dokument obsahuje informace o řešení problémů, jakož i bezpečnostní a právní informace vztahující se k Vašemu počítači Dell™ OptiPlex™. Nejnovější verze dokumentace uložené na pevném disku Vašeho počítače jsou k dispozici na webových stránkách podpory společnosti Dell na adrese support. V celém dokumentu se vyskytují předepsaná čísla modelů; typy šasi (skříní), které těmto číslům modelů odpovídají, jsou uvedeny níže: Předepsaná čísla modelů a typy šasi DHS = š

Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Oko Favorit 64800

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Oko Favorit 64800

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Oko Favorit 64800