Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Hitachi Ds 14dvb2

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Hitachi DS 14DVB2 jest jednym z najbardziej kompleksowych i wszechstronnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie wszystkich potrzebnych czynności. Instrukcja zawiera dokładne informacje dotyczące użytkowania urządzenia, w tym instrukcje bezpieczeństwa, informacje dotyczące obsługi, instrukcje dotyczące przechowywania i użytkowania, wszelkie zmiany w konfiguracji, a także wszelkie inne informacje, które mogą być potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Instrukcja ta ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i skuteczności pracy, a także zapewnienie, że urządzenie będzie działać prawidłowo i dostarczać wszystkie wymagane funkcje.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Hitachi Ds 14dvb2

Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Aruba, Australia, Austria, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belgia, Belize, Bermudy, Boliwia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Egipt, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Grenada, Guernsey, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Honduras, Hongkong, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jersey, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kanada, Katar, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Makau, Malediwy, Malezja, Malta, Martynika, Meksyk, Monako, Montserrat, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Polska, Portugalia, Południowa Afryka, Reunion, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Salwador, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Łotwa

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Zobacz poniższy poradnik dla Hitachi DS 14DBEL. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  MANUALSCAT | PL

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytanie dotyczące Hitachi DS 14DBEL, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Hitachi DS 14DBEL. Upewnij się, że opisujesz trudności z Hitachi DS 14DBEL tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

  Zadaj pytanie o Hitachi DS 14DBEL

  Strona: 1

  83Polskif) Jeżeli praca elektronarzędziem musi byćwykonywana w miejscu o dużej wilgotności,należy zawsze korzystać ze źródłazasilania zabezpieczonego wyłącznikiemróżnicowoprądowym.Korzystanie z wyłącznika różnicowoprądowegozmniejsza ryzyko porażenia prądem.3) Bezpieczeństwo osobistea) Podczas użytkowania elektronarzędzia należyzachowywać ostrożność, koncentrować się nawykonywanej pracy i postępować zgodnie zzasadami zdrowego rozsądku.Elektronarzędzia nie powinny być użytkowaneprzez osoby zmęczone lub znajdujące się podwpływem substancji odurzających, alkoholubądź lekarstw.Chwila nieuwagi podczas użytkowaniaelektronarzędzia może być przyczyną poważnychobrażeń.b) Należy używać wyposażenia ochronnego.Należy zawsze nosić okulary ochronne.Stosowane – odpowiednio do panującychwarunków – wyposażenie ochronne, takie jak maskaprzeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lubsłuchawki ochronne, zmniejsza ryzyko odniesieniac) Należy uniemożliwić przypadkoweuruchomienie. Przed podłączeniemelektronarzędzia do gniazda zasilania i/lubzestawu akumulatorowego, a także przedpodniesieniem lub przeniesieniem go, należyupewnić się, że wyłącznik znajduje się wpołożeniu wyłączenia.Ze względów bezpieczeństwa nie należy przenosićelektronarzędzi, trzymając palec na wyłączniku,ani podłączać do zasilania elektronarzędzi, którychwyłącznik znajduje się w położeniu włączenia.d) Przed włączeniem elektronarzędzia usunąćwszystkie klucze regulacyjne.Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonegoz częścią obrotową elektronarzędzia może byćprzyczyną obrażeń.e) Nie sięgać elektronarzędziem zbyt daleko.Należy zawsze pamiętać o stabilnej postawie izachowaniu równowagi.Zapewnia to lepsze panowanie nadelektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosićluźnej odzieży ani biżuterii. Chronić włosy,odzież i rękawice przed kontaktem z ruchomymiczęściami urządzenia.Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostaćpochwycone i wciągnięte przez ruchome częścinarzędzia.g) Jeżeli elektronarzędzie wyposażone jest wzłącze dla urządzenia do odprowadzaniai gromadzenia pyłów, należy pamiętaćo właściwym podłączeniu i poprawnymużytkowaniu takiego urządzenia.Korzystanie z urządzeń do odprowadzania igromadzenia pyłu zmniejsza zagrożenia związane zobecnością pyłu.4) Obsługa i konserwacja elektronarzędzia) Nie używać elektronarzędzia ze zbyt dużąsiłą. Należy wykorzystywać elektronarzędzieodpowiednie dla wykonywanej pracy.Elektronarzędzie przeznaczone do wykonaniaokreślonej pracy wypełni swoje zadanie lepiej i wsposób bardziej bezpieczny, jeżeli praca będziewykonywana z zalecaną prędkością.OGÓLNE WSKAZÓWKIBEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEELEKTRONARZĘDZIOSTRZEŻENIENależy dokładnie zapoznać się ze wszystkimiostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówekbezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem,pożaru i/lub poważnych obrażeń.Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa należyzachować do wglądu.Wykorzystywane w treści wskazówek bezpieczeństwaokreślenie „elektronarzędzie” odnosi się do narzędzizasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych) lub zakumulatora (bezprzewodowych).1) Bezpieczeństwo na stanowisku pracya) Stanowisko pracy należy utrzymywać wczystości i odpowiednio oświetlać.Nieporządek lub nieodpowiednie oświetleniestanowiska pracy może być przyczyną wypadków.b) Elektronarzędzi nie należy użytkować wmiejscach zagrożonych wybuchem, na przykładw pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.Pracujące elektronarzędzie wytwarza iskry, któremogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.c) Dzieci oraz osoby postronne powinnypozostawać z dala od pracującegoelektronarzędzia.Dekoncentracja może być przyczyną utraty kontrolinad elektronarzędziem.2) Bezpieczeństwo elektrycznea) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować dogniazda sieciowego.Wtyczki nie wolno w jakikolwiek sposóbmodyfikować.Elektronarzędzia posiadające uziemienienie powinny być użytkowane z wtyczkamiprzejściowymi.Użytkowanie niemodyfikowanych wtyczek orazkorzystanie z odpowiednich gniazd sieciowychb) Należy unikać kontaktu z powierzchniamijakichkolwiek uziemionych elementów, takichjak rury, grzejniki, kuchenki lub chłodziarki.Ryzyko porażenia prądem wzrasta, gdy ciało jestuziemione.c) Elektronarzędzi nie wolno narażać na działaniedeszczu lub wilgoci.Obecność wody wewnątrz elektronarzędziazwiększa ryzyko porażenia prądem.d) Przewodu zasilającego nie wolno używać wsposób niezgodny z jego przeznaczeniem.Przewodu zasilającego nie wolno używać doprzenoszenia bądź ciągnięcia elektronarzędzia,ani do odłączania go od zasilania.Przewód zasilający należy chronić przedkontaktem ze źródłami ciepła, olejem, ostrymikrawędziami lub poruszającymi się częściami.Uszkodzony lub zapętlony przewód zasilającye) W przypadku użytkowania elektronarzędziana wolnym powietrzu należy korzystać zprzedłużaczy do tego celu przeznaczonych.Używanie przedłużaczy przeznaczonych do pracyna wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażeniaprądem.(Tłumaczenie oryginalnych instrukcji)0000Book̲DS14DBEL. indb 830000Book̲DS14DBEL. indb 83 2014/10/14 9:51:152014/10/14 9:51:15

  Strona: 2

  84b) Nie należy użytkować elektronarzędzia, któregowyłącznik jest uszkodzony.Każde elektronarzędzie, które nie może byćwłaściwie włączane ani wyłączane, stanowizagrożenie i musi zostać naprawione.c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiekregulacji bądź wymiany akcesoriów oraz kiedyurządzenie nie będzie używane przez dłuższyczas wtyczkę elektronarzędzia należy odłączyćod źródła zasilania i/lub zestaw akumulatorowyod elektronarzędzia.Powyższe środki bezpieczeństwa mają nacelu wyeliminowanie ryzyka przypadkowegouruchomienia urządzenia.d) Nieużywane elektronarzędzia powinny byćprzechowywane w miejscu niedostępnym dladzieci; osobom, które nie znają zasad obsługielektronarzędzi lub niniejszych zaleceń niewolno udzielać pozwolenia na użytkowanieUżytkowanie elektronarzędzi przez osoby, które niezostały właściwie poinstruowane, może stanowićzagrożenie.e) Elektronarzędzia należy konserwować. Przedrozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czyruchome części są poprawnie umieszczone,czy nie są zakleszczone lub uszkodzone i czynie występują jakiekolwiek inne okoliczności,które mogłyby uniemożliwić bezpieczną pracęW razie uszkodzenia przed kolejnym użyciemelektronarzędzie musi zostać naprawione.Wiele wypadków następuje z powodu nieprawidłowejkonserwacji elektronarzędzi.f) Narzędzia tnące powinny być zawsze ostre iczyste.Narzędzia tnące powinny być utrzymywanewe właściwym stanie, z odpowiednio ostrymikrawędziami tnącymi – zmniejsza to ryzykozakleszczenia narzędzia i ułatwia kontrolę nad nim.g) Elektronarzędzia, akcesoria, wiertła, narzędziatnące itp. należy zawsze obsługiwać w sposóbzgodny z zaleceniami niniejszej instrukcji,biorąc pod uwagę warunki robocze oraz rodzajwykonywanej pracy.Używanie elektronarzędzia w celach niezgodnych zjego przeznaczeniem może stanowić zagrożenie.5) Obsługa i konserwacja elektronarzędziaakumulatorowegoa) Do ładowania można wykorzystywać wyłącznieładowarki wymienione przez producenta.Ładowarka właściwa dla ładowania konkretnegotypu zestawów akumulatorowych może wywołaćpożar, jeśli zostanie użyta do ładowania innego typuzestawów akumulatorowych.b) Do zasilania elektronarzędzi należy używaćwyłącznie przeznaczonych dla nich zestawówakumulatorowych.Używanie innych zestawów akumulatorowych możebyć przyczyną obrażeń lub pożaru.c) Jeśli zestaw akumulatorowy nie jest używany,należy go przechowywać z dala od innychmetalowych przedmiotów, takich jak spinaczedo papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby,bądź inne niewielkie metalowe przedmioty, któremogą spowodować zwarcie zacisków.Zwarcie zacisków akumulatora może być przyczynąpoparzeń lub pożaru.d) W skrajnie niesprzyjających warunkach możedojść do wycieku elektrolitu z akumulatora– należy unikać kontaktu z elektrolitem.Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu zelektrolitem, miejsce kontaktu należy przepłukaćwodą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczaminależy dodatkowo zgłosić się do lekarza.Elektrolit wyciekający z akumulatora możepowodować podrażnienia lub poparzenia.6) Serwisa) Elektronarzędzia mogą być serwisowanewyłącznie przez wykwalifikowanych technikówserwisowych, z zastosowaniem oryginalnychczęści zamiennych.Jest to gwarancją utrzymania bezpieczeństwaobsługi elektronarzędzia.UWAGADzieci oraz osoby niepełnosprawne powinnypozostawać z dala od pracującego elektronarzędzia.Nieużywane elektronarzędzia powinny byćprzechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci iosób niepełnosprawnych.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLABEZPRZEWODOWEJ WIERTARKO-WKRĘTARKI / BEZPRZEWODOWEJWIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWEJ<DV14DBEL / DV18DBEL>1. Podczas wiercenia z udarem należy nosić słuchawkiochronne.Ekspozycja na hałas może być przyczyną utraty słuchu.<DS14DBEL / DS18DBEL / DV14DBEL / DV18DBEL>1. Jeżeli uchwyt(y) pomocniczy(-e) jest (są)dostarczone z elektronarzędziem, należy go (ich)używać.Utrata kontroli może być przyczyną obrażeń.2. Jeżeli w czasie wykonywanej pracy narzędzietnące lub element mocujący mogą wejść w kontaktz niewidocznym okablowaniem elektrycznym,elektronarzędzie należy trzymać za izolowanepowierzchnie.Narzędzie tnące lub element mocujący, które wejdąw kontakt z przewodem pod napięciem, mogąspowodować, że nieizolowane części elektronarzędziaznajdą się pod napięciem, co grozi porażeniemoperatora prądem.DODATKOWE WSKAZÓWKIBEZPIECZEŃSTWA1. Należy się upewnić, że obszar wiercenia otworów jestwolny od ukrytych przeszkód w postaci okablowaniaelektrycznego, instalacji wodnych i przewodówgazowych. Przewiercenie się przez powyższe możespowodować porażenie prądem lub zwarcie, wyciekgazu lub przyczynić się do wystąpienia innych zagrożeń,w wyniku których może dojść do poważnych wypadkówlub obrażeń.2. Należy pamiętać, aby w czasie pracy elektronarzędzietrzymać mocno i pewnie. W przeciwnym wypadku możedojść do wypadków lub obrażeń.3. Należy zabezpieczyć przedmiot obrabiany. Przedmiotobrabiany zaciśnięty w urządzeniu mocującym lubimadle jest lepiej zabezpieczony, niż w przypadkuprzytrzymywania go ręką.4. Przygotowywanie i kontrolowanie otoczenia roboczego.Otoczenie robocze należy skontrolować, czy jestodpowiednie do pracy, biorąc pod uwagę poniższezalecenia.0000Book̲DS14DBEL. indb 840000Book̲DS14DBEL. indb 84 2014/10/14 9:51:15

  Strona: 3

  855. Komorę, w której umieszczany jest akumulator, należychronić przed zabrudzeniem.6. Nigdy nie demontować akumulatora ani ładowarki.7. Nigdy nie zwierać zacisków akumulatora. Zwarciezacisków akumulatora powoduje wygenerowaniewysokiego napięcia i przegrzanie. Wynikiem tego możebyć spalenie lub uszkodzenie akumulatora.8. Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia. Podpalenieakumulatora może spowodować jego wybuch.9. Akumulator należy przekazać do punktu sprzedaży, wktórym został zakupiony, kiedy tylko jego żywotność ponaładowaniu uniemożliwia jego efektywne użytkowanie.Nie wyrzucać zużytego akumulatora.10. W otwory wentylacyjne ładowarki nie wolno wkładaćżadnych przedmiotów. Umieszczanie w otworachwentylacyjnych ładowarki metalowych lub łatwopalnychprzedmiotów powoduje powstanie zagrożeniaporażeniem prądem lub uszkodzenia ładowarki.11. Umieszczając wiertło w ręcznie zaciskanym uchwycie,tuleję należy odpowiednio dokręcić. Jeżeli tuleja nie jestdokręcona, wiertło może się wysunąć lub wypaść, comoże być przyczyną obrażeń.12. Zmieniając prędkość obrotową za pomocą pokrętłaobrotów, należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się wpołożeniu wyłączenia. Zmiana prędkości w czasie, kiedysilnik pracuje spowoduje uszkodzenie przekładni.13. Pokrętło sprzęgła nie może być ustawiane pomiędzypołożeniami oznaczonymi wartościami cyfrowymi„1, 3, 5 … 22” bądź punktami, ani nie pracować zpokrętłem sprzęgła ustawionym pomiędzy położeniemoznaczonym wartością cyfrową „22” i linią pośrodkusymbolu wiercenia. W przeciwnym wypadku może dojśćdo uszkodzenia.14. W trybie udaru kierunek obrotów urządzenia musizawsze być zgodny z kierunkiem ruchu wskazówekzegara.15. Przerwa w pracy elektronarzędzia.16. Narzędzie wyposażone jest w obwód zabezpieczającyprzed przegrzaniem, który chroni silnik.Ciągła praca może spowodować wzrost temperaturyurządzenia, co z kolei powoduje uruchomienie obwoduzabezpieczającego przed przegrzaniem i automatycznewyłączenie urządzenia.W takim przypadku, przed ponownym rozpoczęciempracy, należy odczekać, aż narzędzie ostygnie.17. Jeżeli urządzenie używane jest jako śrubokręt, przez 5lub więcej minut spowoduje wzrost nagrzania elementówwewnętrznych, co może doprowadzić do powtarzającychsię odgłosów, różniących się od zwykłego dźwięku pracysilnika. Nie wskazuje to na wystąpienie usterki.Przerwanie pracy urządzenia i umożliwienie, abyelementy wewnętrzne ochłodziły się wyeliminuje teodgłosy.W przypadku używania przez dłuższy czas, należyokresowo umożliwić schłodzenie urządzenia.18. Silnik może się zatrzymać, jeżeli elektronarzędzie będzieprzeciążone. W takim wypadku należy zwolnić wyłącznikelektronarzędzia i usunąć przyczynę przeciążenia.19. Obroty silnika mogą zostać zablokowane, gdyelektronarzędzie jest użytkowane jako wiertarka.Podczas wiercenia należy uważać, aby silnik nie zostałzablokowany.20. Korzystanie z akumulatora w niskich temperaturach(poniżej 0 stopni Celsjusza) może czasami powodowaćzmniejszenie momentu dokręcania i wydłużać pracę.Niemniej jednak jest to zjawisko tymczasowe – powrótdo normy następuje z chwilą rozgrzania się akumulatora.21. Hak należy solidnie zamontować. Jeżeli hak niezostanie solidnie zamontowany, może w czasie pracyspowodować obrażenia.22. Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła. Może tospowodować uszkodzenie wzroku.UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORALITOWO-JONOWEGOW celu wydłużenia żywotność akumulatora litowo-jonowegozostał on wyposażony w funkcję wyłączania zasilania.W przypadkach opisanych poniżej w punktach 1-3 silnikmoże się zatrzymać w czasie użytkowania elektronarzędzia,nawet jeżeli wyłącznik jest wciśnięty do położenia włączenia.Nie jest to oznaką awarii, ale efektem działania funkcjiwyłączania.1. Gdy akumulator się wyczerpie, silnik się wyłączy.W takim wypadku akumulator należy niezwłocznienaładować.2. Silnik może się wyłączyć w przypadku przeciążeniaelektronarzędzia. W takim wypadku należy zwolnićwyłącznik elektronarzędzia i wyeliminować przyczynęprzeciążenia. Po wyeliminowaniu przeciążeniaelektronarzędzie może być ponownie użytkowane.3. Jeżeli w warunkach intensywnej pracy akumulator sięprzegrzeje, może to spowodować przerywanie zasilaniaz akumulatora.W takim wypadku należy zaprzestać używaniaakumulatora i pozostawić go do ostygnięcia. Powyeliminowaniu przeciążenia elektronarzędzie możebyć ponownie użytkowane.Dodatkowo należy stosować się do poniższych ostrzeżeń iwskazówek.Aby zapobiec wyciekom z akumulatora, jego przegrzaniu,emisji dymu, wybuchowi lub zapaleniu się akumulatora,należy podjąć wszystkie wymienione poniżej środkiostrożności.1. Należy się upewnić, że wióry i pył nie gromadzą się naakumulatorze.○ Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby wióry i pył nieopadały na akumulator.○ Należy zwracać uwagę, aby wióry i pył, które opadają naakumulator, nie gromadziły się na jego powierzchni.○ Nie przechowywać nieużywanych akumulatorów wmiejscach, w których mogą one wejść w kontakt zwiórami i pyłem.○ Przed przechowywaniem akumulatora należy usunąć zniego wióry i pył; akumulatora nie należy przechowywaćrazem z metalowymi przedmiotami (śruby, gwoździeitp. ).2. Akumulatora nie wolno nakłuwać ostrymi przedmiotami,takimi jak gwoździe, uderzać młotkiem, deptać, rzucaćani poddawać wstrząsom.3. Nie używać akumulatora, który nosi wyraźne śladyuszkodzenia lub odkształcenia.4. Nie korzystać z akumulatora umieszczonego zodwróconą biegunowością.5. Nie podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazdasieciowego lub gniazda zapalniczki samochodowej.6. Nie używać akumulatora do celów innych, niż zgodne zjego przeznaczeniem.7. Jeśli ładowanie akumulatora nie powiedzie się, nawetpo upływie określonego czasu ładowania, należynatychmiast przerwać ładowanie.8. Nie poddawać akumulatora działaniu wysokiejtemperatury ani wysokiego ciśnienia, np. poprzezumieszczanie go w kuchence mikrofalowej, suszarce lubpojemniku ciśnieniowym.9. W przypadku wycieku lub pojawienia się nieprzyjemnegozapachu upewnić się, że akumulator znajduje się z dalaod źródeł ognia.10. Nie używać akumulatora w miejscach, w którychgenerowane są silne, elektryczne ładunki statyczne.11. Jeśli w trakcie użytkowania, ładowania lubprzechowywania akumulatora pojawi się nieprzyjemnyzapach, dojdzie do wycieku, przegrzania, odbarwienia0000Book̲DS14DBEL. indb 850000Book̲DS14DBEL. indb 85 2014/10/14 9:51:15

  Strona: 4

  86lub odkształcenia, bądź jeśli pojawi się jakakolwiekinna nieprawidłowość, akumulator należy natychmiastwyjąć z elektronarzędzia lub ładowarki i zaprzestać jegoużytkowania.1. Jeśli elektrolit wyciekający z akumulatora dostanie się dooczu, nie wolno pocierać podrażnionego miejsca; oczynależy dokładnie przemyć czystą wodą, np. z kranu, iniezwłocznie skontaktować się z lekarzem.Nieusunięty elektrolit może spowodować uszkodzeniewzroku.2. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skorą lub odzieżą,miejsce kontaktu należy natychmiast dokładnie przemyćczystą wodą, np. z kranu.Elektrolit może spowodować podrażnienie skóry.3. Jeśli w trakcie pierwszego użycia akumulatorastwierdzona zostanie obecność rdzy, pojawi sięnieprzyjemny zapach, dojedzie do przegrzana,odbarwienia, odkształcenia i/lub pojawią się innenieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania izwrócić go do dostawcy lub sprzedawcy.Jeżeli przedmiot wykonany z materiału przewodzącegowejdzie w kontakt z zaciskiem akumulatora litowo-jonowego,może dojść do zwarcia akumulatora, a w wyniku tego – dopożaru. Przechowując akumulator litowo-jonowy należystosować się do poniższych zaleceń.○ W opakowaniu do przechowywania nie wolnoumieszczać żadnych przedmiotów wykonanych zmateriałów przewodzących, gwoździ ani drutów, takichjak druty żelazne i druty miedziane.○ Aby zapobiec zwarciom, akumulator należy umieścićw elektronarzędziu lub w przypadku przechowywania,założyć na niego pokrywę, tak aby wywietrznik zostałzakryty.SYMBOLENastępujące oznaczenia są symbolami używanymiw instrukcji elektronarzędzia. Przed rozpoczęciemużytkowania należy się upewnić, że ich znaczniejest zrozumiałe.DS14DBEL / DS18DBEL:Wiertarko-wkrętarka akumulatorowaDV14DBEL / DV18DBEL:Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowaDotyczy tylko państw UEElektronarzędzi nie wolno wyrzucać wraz zodpadami z gospodarstwa domowego!Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego oraz wprowadzeniemjej zgodnie z prawem krajowym, zużyteelektronarzędzia należy posegregować ioddać do recyklingu w sposób przyjazny dlaśrodowiska w wyspecjalizowanym zakładzieutylizacji.V Napięcie znamionowen0 Prędkość na biegu jałowymBpm Ilość uderzeńLs Niska prędkośćHs Wysoka prędkośćCegłaDrewnoMetalŚruba do metaluŚruba do drewnaSzerokość uchwytu wiertłakgMasa(Zgodnie z procedurą EPTA 01/2003)WiercenieWiercenie z udaremϨ WłączanieWyłączanieOdłącz akumulatorZmiana prędkości obrotowej – wysoka prędkośćZmiana prędkości obrotowej – niska prędkośćObroty zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówekzegaraObroty przeciwnie do kierunku ruchuwskazówek zegaraAKCESORIA STANDARDOWEPoza elektronarzędziem (1 narzędzie) w opakowaniuznajdują się akcesoria wymienione na stronie 165.Akcesoria standardowe mogą ulec zmianie bezwcześniejszego zawiadomienia.ZASTOSOWANIA<DS14DBEL / DS18DBEL>○ Wkręcanie i wykręcanie śrub do metalu, śrub do drewna,wkrętów samogwintujących itp.○ Wiercenie w różnych metalach○ Wiercenie w drewnie różnego rodzaju○ Wiercenie w murach z cegły i betonu itp.SPECYFIKACJE TECHNICZNESpecyfikacje techniczne niniejszego elektronarzędzia sąpodane w tabeli na stronie 165.WSKAZÓWKAW związku z prowadzonym przez firmę HITACHIprogramem badań i rozwoju, niniejsze specyfikacjetechniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszegozawiadomienia.0000Book̲DS14DBEL. indb 860000Book̲DS14DBEL. indb 86 2014/10/14 9:51:15

  Strona: 5

  87ŁADOWANIEPrzed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzianależy naładować akumulator; w tym celu należypostępować w sposób opisany poniżej.1. Podłączyć do źródła zasilania. (Rys. 2)Ładowanie akumulatora ze źródła zasilania prądemzmiennym (AC)○ Podłączyć przewód zasilający ładowarki do gniazdasieciowego.Po podłączeniu wtyczki ładowarki do gniazda sieciowegolampka kontrolna będzie migała na czerwono (co 1sekundę).Nie należy używać uszkodzonego przewoduzasilającego. Uszkodzony przewód należyniezwłocznie przekazać do naprawy.Ładowanie akumulatora z samochodowego źródła zasilaniaprądem stałym (DC) o napięciu 12 V (UC18YML2)○ Ładowarkę należy zamocować w samochodzie.Do zamocowania ładowarki i zabezpieczenia jej przedniezamierzonym przemieszczaniem należy użyć paskadostarczonego z ładowarką. (Patrz Rys. 12. )Ładowarkianiakumulatoraniewolnoumieszczaćpodfotelem kierowcy. Ładowarkę należy zabezpieczyćprzed niezamierzonym przemieszczaniem, gdyż wprzeciwnym razie może być to przyczyną wypadku.Rys. 12○ Umieścić wtyczkę do gniazda zapalniczki w gnieździezapalniczki.Jeżeli wtyczka jest luźna i wypada z gniazda zapalniczki,gniazdo należy naprawić. Ponieważ gniazdo może byćwadliwe, zalecamy zgłoszenie się do miejscowegodealera samochodowego. Użytkowanie takiego gniazdamoże być przyczyną przegrzania, a tym samymwypadku.2. Umieścić akumulator w ładowarce. 2)Ostrożnie i dokładnie umieścić akumulator w ładowarce.3. ŁadowaniePo umieszczeniu akumulatora w ładowarce rozpoczniesię ładowanie, a lampka kontrolna będzie palić sięciągłym, czerwonym światłem.Po zakończeniu ładowania akumulatora lampkakontrolna będzie migać na czerwono. (co 1 sekundę)(Patrz Tabela 1. )● Wskazania lampki kontrolnejWskazania lampki kontrolnej są zilustrowane w Tabeli 1,w zależności od stanu ładowarki lub akumulatora.Tabela 1Wskazania lampki kontrolnejLampkakontrolnapali się lubmiga.PrzedładowaniemMiga (naczerwono)Pali się przez 0, 5 sekundy. Nie pali się przez0, 5 sekundy. (Gaśnie na 0, 5 sekundy. )W trakcieładowaniaPali się (naPali się nieprzerwanie.ŁadowaniezakończoneŁadowanie jestniemożliweMigaszybko (naPali się przez 0, 1 sekundy. Nie pali się przez0, 1 sekundy. (Gaśnie na 0, 1 sekundy. )Wadliwe działanieakumulatora lubładowarki.Oczekiwaniez powoduprzegrzaniazielono)(UC18YML2)Pali się nieprzerwanie. Przegrzanieakumulatora.Ładowanie niemożliwe.(Ładowanie rozpoczniesię po ostygnięciuakumulatora)(UC18YFSL)Pali się przez 1 sekundę. Nie pali się przez 0, 5sekundy. )Ładowanie zapośrednictwemsamochodowegoźródła zasilaniajest niemożliweWSKAZÓWKA: W przypadku oczekiwania na ostygnięcie akumulatora, ładowarki UC18YML2 / UC18YFSL schładzająprzegrzany akumulator za pomocą wentylatora.(Niemniej jednak wentylator chłodzący nie działa w czasie ładowania akumulatora z samochodowegoźródła zasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V. )0000Book̲DS14DBEL. indb 870000Book̲DS14DBEL. indb 87 2014/10/14 9:51:15

  Strona: 6

  88● Informacje na temat zakresu temperatury i czasu ładowania akumulatora.Informacje na temat zakresu temperatury i czasu ładowania zostały zamieszczone w Tabeli 2.Tabela 2ŁadowarkaAkumulatorUC18YFSLUC18YML2(AC/DC)*1Napięcie ładowania V 14, 4 V – 18 VMasa kg 0, 5 0, 7Zakres temperatury, w którym akumulatormoże być ładowany0oC – 50oCCzas ładowania w zależności od pojemnościakumulatora, w przybliżeniu (przy 20oC)1, 3 Ah1, 5 Ah2, 0 Ah2, 5 Ah3, 0 Ah4, 0 Ah5, 0 Ahmin2022303545607520/5022/6030/8035/10045/12060/16075/200Liczba ogniw akumulatora 4 – 10*1Źródło zasilania prądem zmiennym (AC) / (samochodowe) źródło zasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V.Czas ładowania może się zmieniać w zależności odtemperatury otoczenia i napięcia źródła zasilania.<UC18YML2>Zwłaszcza korzystanie z samochodowego źródłazasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V możewymagać dłuższego czasu ładowania przy wyższychwartościach temperatury.Długotrwałe nieprzerwane użytkowanie ładowarkimoże spowodować jej nagrzanie, a tym samymstwarzać prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Pozakończeniu ładowania należy odczekać 15 minut przedrozpoczęciem kolejnego ładowania.4. Przewód zasilający ładowarki odłączyć od gniazdasieciowego lub gniazda zapalniczki.5. Wyjąć akumulator, mocno trzymając ładowarkę.Należy pamiętać, aby po zakończeniu użytkowaniaładowarki wyjąć z niej akumulator.○ Jeżeli podczas ładowania akumulatora jest on nagrzanyw wyniku długotrwałego wystawienia na bezpośredniedziałanie promieni słonecznych lub był właśnieużytkowany, lampka kontrolna ładowarki zapala sięna zielono lub zapala się na 1 sekundę i gaśnie na0, 5 sekundy (wyłączona przez 0, 5 sekundy). W takimwypadku akumulator należy najpierw pozostawić doostygnięcia, a następnie rozpocząć ładownie.○ Kiedy lampka kontrolna miga szybko na czerwono (co0, 2 sekundy), złącze ładowarki należy sprawdzić podkątem obecności ciał obcych; w razie potrzeby – usunąćje. Jeżeli obecność ciał obcych nie zostanie stwierdzona,istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do usterkiakumulatora lub ładowarki. Urządzenie(-a) należy wtedyoddać do autoryzowanego centrum serwisowego.○ Ponieważ wbudowany mikrokomputer ładowarkipotrzebuje około 3 sekund do potwierdzenia, żeładowany akumulator został wyjęty, należy odczekaćminimum 3 sekundy przed jego ponownym włożeniem ikontynuowaniem ładowania. Jeżeli akumulator zostaniewłożony ponownie w przeciągu 3 sekund, może onzostać niepoprawnie naładowany.○ Skontrolować napięcie samochodowego źródłazasilania, jeśli lampka kontrolna nieprzerwanie migaszybko na zielono (co 0, 2 sekundy). (UC18YML2)Jeżeli wartość napięcia jest równa 12 V lub niższa,oznacza to, że poziom naładowania akumulatorasamochodowego jest za niski, aby ładowanie byłomożliwe.○ Jeżeli lampka kontrolna nie miga na czerwono (cosekundę) – nawet jeśli przewód zasilający ładowarkilub wtyczka do gniazda zapalniczki są podłączone doźródła zasilania – oznacza to, że obwód bezpieczeństwaładowarki mógł zostać uruchomiony.Odłączyć przewód zasilający lub wtyczkę od źródłazasilania, a następnie podłączyć ponownie po upływieokoło 30 sekund. Jeżeli w wyniku tego lampka kontrolnanadal nie będzie migała na czerwono (co sekundę),ładowarkę należy przekazać do centrum serwisowegoautoryzowanego przez firmę Hitachi.MONTAŻ I PRACADziałanie Rysunek StronaWyjmowanie i wkładanieakumulatora1 166Ładowanie 2 166Regulacja momentu dokręcania 3 166Wybór położenia do wiercenia 4 166Wybór położenia do wiercenia zudarem5 166Zmiana prędkości obrotów 6 166Demontaż/montaż haka 7 167Korzystanie z oświetlenia LED 8 167Umieszczanie wiertła 9 167Zmiana kierunku obrotów 10 167Obsługa wyłącznika 11 167Wybór akcesoriów ― 1680000Book̲DS14DBEL. indb 880000Book̲DS14DBEL. indb 88 2014/10/14 9:51:15

  Strona: 7

  89KONSERWACJA I KONTROLA1. Kontrola narzędziaPonieważ użytkowanie tępego narzędzia obniżajego wydajność i może spowodować awarię silnika,narzędzie należy naostrzyć lub wymienić niezwłoczniepo zaobserwowaniu oznak zużycia.2. Kontrola śrub mocującychŚruby mocujące należy regularnie kontrolować podkątem ich poprawnego dokręcenia. Jeżeli którakolwiekze śrub jest poluzowana, należy ją natychmiast dokręcić.Niezastosowanie się do tego zalecenia może stwarzać3. Konserwacja silnikaUzwojenie silnika jest najistotniejszym elementemelektronarzędzia. Należy zachować szczególnąostrożność, aby uzwojenie nie zostało uszkodzone i/lubnie weszło w kontakt z olejem lub wodą.4. Czyszczenie obudowyW przypadku zabrudzenia wiertarko-wkrętarkinależy ją przetrzeć miękką, suchą ściereczką lubściereczką zwilżoną wodą z mydłem. Nie wolnoużywać rozpuszczalników na bazie chloru, benzynyani rozcieńczalnika do farb, gdyż topią one tworzywasztuczne.5. PrzechowywanieWiertarko-wkrętarkę należy przechowywać w miejscu,w którym panuje temperatura poniżej 40°C, i którepozostaje poza zasięgiem dzieci.Przed długim przechowywaniem (3 miesiące lub dłużej)należy się upewnić, że akumulator jest całkowicienaładowany. Po długim okresie przechowywanianaładowanie akumulatora o małej pojemności może niebyć możliwe.Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych.Upewnić się, że przed przechowywaniem akumulatorylitowo-jonowe zostały całkowicie naładowane.Długotrwałe przechowywanie akumulatorów o niskimpoziomie naładowania może wpłynąć na pogorszenieich wydajności, istotnie skracając czas ich użytkowanialub sprawiając, że nie będą one w stanie utrzymaćładunku.Znacznie skrócony czas użytkowania akumulatorówmożna jednak poprawić poprzez ich wielokrotneładowanie i używanie – od dwóch do pięciu razy.Jeżeli czas użytkowania akumulatorów – pomimowielokrotnego ładowania i używania – jest bardzo krótki,należy je uznać za trwale wyczerpane i zakupić nowe.Podczas użytkowania i konserwacji narzędzielektrycznych muszą być przestrzegane przepisy istandardy bezpieczeństwa.Ważna informacja dotycząca akumulatorów dobezprzewodowych elektronarzędzi firmy HitachiNależy zawsze używać jednego z naszychzalecanych, oryginalnych akumulatorów. Nie możemyzagwarantować bezpieczeństwa i wydajności działanianaszych bezprzewodowych elektronarzędzi, jeżeliużywane są akumulatory inne, niż zalecane przeznas lub gdy akumulator zostanie rozmontowany izmodyfikowany (np. demontaż i wymiana ogniw lubinnych części wewnętrznych).GWARANCJAGwarancja na elektronarzędzia firmy Hitachi jest udzielanaz uwzględnieniem praw statutowych/przepisów krajowych.Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych wwyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniemużytkowania, bądź wynikających z normalnego zużycia.W wypadku reklamacji należy dostarczyć kompletneelektronarzędzie do centrum serwisowego autoryzowanegoprzez firmę Hitachi wraz z KARTĄ GWARANCYJNĄznajdującą się na końcu instrukcji obsługi.Informacje dotyczące poziomu hałasu i wibracjiZmierzone wartości zostały określone zgodnie z EN60745 izadeklarowane zgodnie z ISO 4871.Zmierzony poziom dźwięku A: 86 dB (A) (DS14DBEL)87 dB (A) (DS18DBEL)92 dB (A) (DV14DBEL)92 dB (A) (DV18DBEL)Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego A:75 dB (A) (DS14DBEL)76 dB (A) (DS18DBEL)81 dB (A) (DV14DBEL)81 dB (A) (DV18DBEL)Niepewność K: 3 dB (A).Należy nosić słuchawki ochronne.Wartość całkowita wibracji (trójosiowa suma wektorowa)określona zgodnie z EN60745.Wiercenie w metalu:Wartość emisji wibracji ah, D < 2, 5 m/s2(DS14DBEL, DS18DBEL)Niepewność K = 1, 5 m/s2Wiercenie z udarem w betonie:Wartość emisji wibracji ah, ID = 11, 1 m/s2(DV14DBEL)10, 8 m/s2(DV18DBEL)Zadeklarowana wartość całkowita wibracji zostałazmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i możebyć wykorzystana do porównywania elektronarzędzi.Może być także wykorzystywana do wstępnej ocenyekspozycji.○ W zależności od sposobu wykorzystywaniaelektronarzędzia emisja wibracji podczas rzeczywistejpracy elektronarzędzia może różnić się odzadeklarowanej wartości całkowitej.○ Należy określić środki bezpieczeństwa dla ochronyoperatora zgodnie z szacowaną wartością ekspozycjiw zależności od rzeczywistych warunków użytkowania(uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, takiejak przerwy w pracy urządzenia oraz praca na biegujałowym w stanie gotowości).W związku z prowadzonym przez firmę HITACHI programembadań i rozwoju, niniejsze specyfikacje techniczne mogąulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.0000Book̲DS14DBEL. indb 890000Book̲DS14DBEL. indb 89 2014/10/14 9:51:15

  Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Hitachi Ds 14dvb2

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Hitachi Ds 14dvb2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Hitachi Ds 14dvb2