Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dell Optiplex 755

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dell Optiplex 755 oferują szczegółowe informacje na temat użytkowania i utrzymania systemu. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje na temat zapobiegania pożarom i porażeniom prądem, a także innych zagrożeń, w tym pożarów, zalania, uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia systemu. Przed rozpoczęciem użytkowania Dell Optiplex 755 należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje i wiedzę na temat bezpiecznego użytkowania systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dell Optiplex 755

1 Instrukcja obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CUH-ZVR

2 2 OSTRZEŻENIA Zanim rozpoczniesz korzystanie z produktu, dokładnie przeczytaj jego instrukcję obsługi oraz dokumentację innych kompatybilnych urządzeń, aby zapoznać się z treścią ostrzeżeń i przeprowadzić właściwą konfigurację. Zachowaj tę instrukcję obsługi do przyszłego wglądu. Gogli VR nie mogą używać dzieci poniżej 12 lat. Nie zakładaj urządzenia PS VR, gdy występują u Ciebie objawy zmęczenia, bólu głowy, osłabienia, mdłości. Ponadto nie korzystaj z gogli będąc pod wpływem alkoholu, leków i innych substancji wpływających na prawidłową pracę błędnika. Jeżeli cierpisz na jakąkolwiek poważną dolegliwość, skonsultuj się najpierw z lekarzem. Noszenie gogli VR ogranicza widoczność otoczenia. Gogle VR nie wykrywają obiektów w pobliżu użytkownika. Pamiętaj, aby zabrać wszystkie przedmioty z miejsca gry, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Przejdź do rozdziału Informacje na temat miejsca gry w poradniku szybkiego uruchamiania, aby poznać szczegółowe wymagania dotyczące miejsca gry. Pamiętaj, aby nie przebywać w pobliżu ścian, schodów, mebli ani innych przeszkód, z którymi możesz się zderzyć lub przewrócić. Upewnij się, że inne przedmioty, domowe zwierzęta nie dostaną się na miejsce gry podczas korzystania z gogli. Pozostań w miejscu gry i nie przemieszczaj się z goglami VR na głowie. O ile to możliwe, korzystaj z gogli VR w pozycji siedzącej. Unikaj gwałtownych ruchów głowy i kończyn podczas korzystania z urządzenia PS VR. Jeżeli dana aplikacja wymaga przyjęcia postawy stojącej, pamiętaj postępować ściśle według jej wskazań. Przed rozpoczęciem rozgrywki upewnij się, że kabel gogli VR nie jest owinięty wokół ciała lub kończyn. Regularnie sprawdzaj jego stan podczas grania. NATYCHMIAST PRZERWIJ KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA i skonsultuj się z lekarzem przed wznowieniem rozgrywki, jeżeli u Ciebie lub Twojego dziecka wystąpiły następujące objawy: zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drżenia mięśni oczu lub powiek, utrata świadomości, dezorientacja, objawy padaczki lub inne mimowolne odruchy czy drgawki. GRĘ MOŻNA WZNOWIĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ZGODY LEKARZA. U części osób mogą wystąpić objawy choroby lokomocyjnej, mdłości, dezorientacja, zaburzenia wzroku lub inne dolegliwości. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z gogli VR i natychmiast je zdjąć. Gdy skończysz korzystać z urządzenia i odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości, pamiętaj aby odpocząć i nie podejmować żadnych działań, które wymagają spostrzegawczości lub dobrej koordynacji ruchowej. Nie korzystaj z produktu, jeżeli potrzebujesz snu lub odczuwasz zmęczenie. Nie używaj produktu w miejscu narażonym na wstrząsy lub w jakikolwiek sposób niestabilnym. Do wirtualnej rzeczywistości trzeba się przyzwyczaić, a to wymaga czasu. Na początku zalecamy korzystanie z produktu przez ograniczony czas. Niezależnie od przyzwyczajenia, na każdą godzinę rozgrywki powinno przypadać 15 minut odpoczynku. Tym niemniej korzystanie z systemu wirtualnej rzeczywistości jest kwestią indywidualną pamiętaj, aby robić przerwy za każdym razem, gdy wystąpią objawy zmęczenia lub inne dolegliwości i nie wznawiaj gry, dopóki nie ustąpią.

3 To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w dyrektywie EMC. Nie należy używać kabla o długości ponad 3 metrów innego niż ten, który dostarczono z produktem. Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc., Konan Minato-ku Tokio, Japonia lub w jej imieniu. Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania. Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Ataki wywołane bodźcami świetlnymi (padaczka światłowrażliwa) W przypadku wcześniejszego występowania ataków padaczki przed rozpoczęciem grania należy skontaktować się z lekarzem. Niektóre osoby mogą odczuwać przemęczenie wzroku, zmiany widzenia, migreny, skurcze mięśni, konwulsje lub doznawać uczucia zamroczenia, dezorientacji albo utraty świadomości w wyniku działania migających świateł i innych bodźców wizualnych wyświetlanych na ekranie telewizyjnym lub podczas grania w gry wideo. Jeśli podczas grania wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. W przypadku zauważenia poniższych objawów należy natychmiast przerwać granie Poza przypadkami wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu w przypadku odczuwania bólu i zawrotów głowy, mdłości, zmęczenia, objawów podobnych do choroby lokomocyjnej, dyskomfortu lub bólu w jakiejkolwiek części ciała, np. oczach, uszach, ramionach czy stopach. Jeżeli uczucie nie ustępuje, należy skonsultować się w lekarzem. Oprogramowanie urządzenia Korzystanie z oprogramowania urządzenia PS VR odbywa się na mocy osobnej umowy licencyjnej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie doc. dl. playstation. net/doc/psvr-eula/. Wypożyczanie i komercyjne użycie tego produktu jest zabronione. PL 3

4 Spis treści OSTRZEŻENIA... 2 Środki ostrożności... 5 Korzystanie z gogli PS VR... 8 Nazwy elementów Wymiana nakładek... 13 Czyszczenie i konserwacja... 14 Parametry techniczne... 15 Prawa autorskie i znaki towarowe... 17 Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 4

5 Środki ostrożności Bezpieczeństwo Pamiętaj, aby nie uszkodzić kabla zasilania sieciowego ani zasilacza prądu zmiennego. System należy podłączyć i korzystać z niego, mając łatwy dostęp do gniazdka z prądem. Skontaktuj się z odpowiednim działem obsługi klienta PlayStation. Dane kontaktowe można znaleźć w książeczce gwarancyjnej. Używanie i obsługa Przed podłączeniem do prądu sprawdź czy złącza nie są zakurzone lub pokryte pyłem. Nie chwytaj gogli VR ani zasilacza prądu zmiennego za kable. Nie odłączaj przewodu gogli VR, dopóki diody śledzące ( strona 10) nie zgasną. Odłączanie przewodów, gdy diody są włączone, może spowodować awarię urządzenia. Nie wolno umieszczać innych przedmiotów na urządzeniu, rzucać nim, upuszczać go, ani w żaden inny sposób narażać na silne wstrząsy fizyczne. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci mogą połknąć drobne elementy, ciągnąć za kable, sprawiając że moduł procesora lub gogle VR spadną na ziemię. Mogą również zaplątać się w kable, co może doprowadzić do obrażeń ciała, wypadku lub awarii produktu. Nie wolno dotykać kabla zasilania sieciowego, zasilacza prądu zmiennego ani modułu procesora podczas burzy. Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki (porty, otwory wentylacyjne itd. ). W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z urządzenia i natychmiast odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Nie wolno wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu ani pary. Kurz lub inne elementy mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Unikaj dłuższego kontaktu ciała z modułem procesora, zasilaczem prądu zmiennego i powietrzem wydostającym się z otworów wentylacyjnych urządzenia, gdy jest włączone. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić oparzenia niskotemperaturowe*. * Oparzenia takie występują, ponieważ skóra ma długotrwały kontakt z obiektami, pomimo ich względnie niskiej temperatury (40 C lub więcej). Nie wolno korzystać z gogli VR, słuchawek stereo, ani zestawu słuchawkowego (sprzedawanych osobno), jeżeli wywołują podrażnienia skóry. Jeśli gogle VR, zestaw słuchawkowy lub słuchawki powodują takie podrażnienia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Jeżeli mimo wszystko objawy nie ustąpią, zasięgnij porady lekarza. Produkt i jego części są wykonane z metalu i tworzyw sztucznych. Utylizując produkt, należy przestrzegać lokalnych rozporządzeń odnośnie do utylizacji tego rodzaju materiałów. Aby zapobiec nadmiernemu zużywaniu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń. ˋˋNie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych do czyszczenia produktu. PL 5

6 ˋˋNie dopuszczaj do długotrwałej styczności produktu z materiałami takimi jak guma czy winyl. Korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim ustawieniu głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Wraz z upływem czasu coraz głośniejszy dźwięk może wydawać się nieszkodliwy, ale w rzeczywistości może powodować uszkodzenie słuchu. W przypadku występowania dzwonienia lub jakikolwiek bólu w obrębie uszu albo stłumionego dźwięku, należy przerwać słuchanie i udać się do lekarza. Im wyższe ustawienie głośności, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Aby ochronić słuch: ˋˋNależy ograniczyć czas korzystania ze słuchawek i zestawów słuchawkowych przy wysokim ustawieniu głośności. ˋˋNależy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia dźwięków dochodzących z zewnątrz. ˋˋNależy zmniejszyć głośność, jeśli nie słychać mówiących osób w pobliżu. Korzystając z zestawu słuchawkowego lub słuchawek w wyjątkowo suchym powietrzu, możesz czasem poczuć niewielkie wyładowanie elektryczne na uszach. Jest to efekt skumulowania elektryczności statycznej na ciele, a nie znak nieprawidłowego funkcjonowania zestawu słuchawkowego lub słuchawek. Dzieci Gogle VR nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 12 roku życia. Noszenie gogli VR Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem użytkowania prawidłowo założyć gogle VR na głowę. ˋˋAby sprawdzić czy gogle są prawidłowo założone, przejdź do ekranu funkcji systemu PS4 i wybierz opcję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation VR]. ˋˋNie dokręcaj zbyt mocno pokrętła regulacji ( strona 10). ˋˋGogle PS VR możesz założyć na okulary, ale musisz zachować ostrożność podczas regulacji wizjera ( 10). Zetknięcie okularów z obiektywami może spowodować uszkodzenie okularów, obiektywów gogli VR lub obu tych przedmiotów. Nie naciskaj zbyt mocno na wizjer i nie ciągnij za niego z nadmierną siłą. Regularnie sprawdzaj, czy gogle VR są prawidłowo założone i dopasowane. Ekran gogli VR Nie wystawiaj obiektywów ( strona 10) gogli VR na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł intensywnego światła. Mogłoby to uszkodzić ekran gogli VR i spowodować awarię produktu. Pamiętaj, że czujnik założenia gogli VR ( patrz str. 10) nie powinien być niczym zasłonięty. Jeżeli czujnik założenia zostanie czymś zasłonięty, ekran nie włączy się automatycznie, nawet jeśli zdejmiesz gogle. Jeżeli na ekranie przez dłuższy czas jest wyświetlany ten sam obraz, może to powodować jego wypalenie oznacza to, że mniej wyraźna wersja obrazu będzie widoczna na ekranie przez cały czas. W różnych punktach ekranu mogą się pojawiać czarne (ciemne) lub jasne piksele. To normalne zjawisko, związane 6

7 z funkcjonowaniem ekranów, a nie oznaka awarii. Proces produkcji wyświetlaczy wykorzystuje niezwykle precyzyjne urządzenia. Stąd od czasu do czasu pojawia się niewielka liczba ciemnych lub jasnych punktów, a także nieregularne kolory lub jasność. Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu lub akcesoriów Korzystaj z produktu i akcesoriów zgodnie z tą instrukcją. Użytkownicy nie otrzymują żadnego zezwolenia na przeprowadzanie analiz lub modyfikacji produktu ani konfiguracji jego obwodów. Rozłożenie produktu na części jest równoważne z natychmiastowym unieważnieniem gwarancji. Ponadto takie czynności niosą ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem i awarii samego urządzenia. Kondensacja wilgoci Nie należy wystawiać systemu na deszcz ani na działanie wilgoci. Na module procesora nie należy ustawiać pojemników wypełnionych płynami. Jeżeli gogle PS VR zostaną przyniesione do ciepłego pomieszczenia bezpośrednio z zimnego miejsca, we wnętrzu gogli VR lub modułu procesora może dojść do skraplania się wilgoci. Gdy tak się stanie, produkt może nie funkcjonować poprawnie. Jeżeli tak się stanie, wyłącz gogle VR i odłącz kabel zasilania sieciowego od gniazdka elektrycznego. Nie włączaj i nie korzystaj z produktu, dopóki wilgoć nie wyparuje (może to potrwać nawet kilka godzin). Jeżeli produkt nadal nie działa prawidłowo, odwiedź naszą witrynę internetową ( tylna okładka). Nietypowe działanie lub brak reakcji urządzenia Przytrzymaj przez co najmniej 7 sekund przycisk (zasilania) ( strona 11) na goglach VR, aby wymusić wyłączenie urządzenia, po czym włącz je ponownie. Jeśli błąd będzie nadal występował, ponownie uruchom system PS4. Komunikat o wysokiej temperaturze Jeżeli temperatura modułu procesora będzie zbyt wysoka, na ekranie pojawi się komunikat. W takim wypadku wyłącz system PS4 i przez pewien czas z niego nie korzystaj. Gdy temperatura modułu procesora spadnie, przenieś go w miejsce o lepszej wentylacji i uruchom ponownie. Nie blokuj otworów wentylacyjnych modułu procesora i nie korzystaj z urządzenia w zamkniętych ciasnych przestrzeniach, w których gromadzi się ciepło. Korzystanie z zasilacza prądu zmiennego i kabla zasilania sieciowego Korzystaj z gniazdka elektrycznego, do którego posiadasz łatwy dostęp. W ten sposób szybko odłączysz kabel zasilania sieciowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli urządzenie nie działa normalnie, wydaje nietypowe dźwięki lub dziwne zapachy, albo staje się tak gorące, że nie da się go dotknąć, natychmiast zaprzestań korzystania, wyciągnij wtyczkę kabla zasilania sieciowego z gniazdka elektrycznego i odłącz wszystkie pozostałe kable od urządzenia. Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego, jeżeli wskaźnik stanu modułu procesora pali się na czerwono. Odłączenie kabla, gdy kontrolka świeci się na biało lub miga na czerwono może spowodować awarię urządzenia. PL 7

8 Nie korzystaj z zasilacza prądu zmiennego ani kabla zasilania sieciowego innych niż dołączone do zestawu. Parametry zasilacza prądu zmiennego i kabla zasilania sieciowego zostały dobrane specjalnie z myślą o tym urządzeniu. Nie można z nich korzystać w połączeniu z innymi produktami. Pamiętaj również, że inne kable zasilania sieciowego lub zasilacze prądu zmiennego nie będą pasowały do tego urządzenia. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do przegrzania produktu, a co za tym idzie pożaru lub porażenia prądem. ˋˋNie podłączaj kabla zasilania sieciowego do produktu ani do gniazdka poprzez zasilacz, dopóki nie podłączysz kabli HDMI. ˋˋNie dotykaj wtyczki kabla zasilania sieciowego mokrymi rękoma. ˋˋNie korzystaj z zasilacza prądu zmiennego, jeżeli ten jest owinięty materiałem. Mogłoby to spowodować przegrzanie zasilacza i wywołać pożar lub awarię produktu. ˋˋOdłącz kabel zasilania sieciowego od gniazdka, zanim rozpoczniesz czyszczenie produktu lub jeżeli nie zamierzasz z niego korzystać przez dłuższy okres czasu. ˋˋNie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora lub przemiennika napięcia. Warunki przechowywania Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych. Nie podgrzewaj urządzenia za pomocą sprzętu kuchennego lub ogrzewającego, np. suszarki. Może to spowodować pożar, obrażenia lub nieprawidłowe działanie sprzętu. Nie umieszczaj produktu na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub podatne na wibracje. Korzystanie z gogli PS VR W połączeniu z systemem PS4 i kamerą PlayStation Camera, gogle PS VR pozwalają zanurzyć się w fascynującej wirtualnej rzeczywistości. W ten sposób interakcja z grami jest bardziej bezpośrednia: kamera rejestruje pozycję, kąt i ruch gogli VR. Pamiętaj, by zawsze aktualizować oprogramowanie systemu PS4 do najnowszej wersji. Zawsze aktualizuj oprogramowanie systemu PS4 i urządzenia PS VR do najnowszej dostępnej wersji. Gogle VR podłączaj do dostarczonego w zestawie modułu procesora CUH-ZVR2. Gogle nie będą działać po podłączeniu do modułu procesora CUH-ZVR1. Optymalna pozycja podczas korzystania z gogli VR Za każdym razem wybieraj pozycję siedzącą (o ile to możliwe). Jeżeli dana aplikacja wymaga pozycji stojącej, postępuj dokładnie według jej instrukcji. Ustawienia gogli PS VR Aby skonfigurować ustawienia gogli PS VR, przejdź do ekranu funkcji systemu PS4 i wybierz opcję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation VR]. Wskazówki Menu będzie dostępne jedynie wtedy, gdy urządzenie PS VR zostanie podłączone do systemu PS4. Ponadto możesz skonfigurować część ustawień w menu podręcznym, które pojawi się po przytrzymaniu przycisku (PS) na kontrolerze. 8

9 Szczegółowe informacje na temat konfiguracji gogli PS VR znajdują się w podręczniku użytkownika systemu PS4. Wybierz polecenie (Ustawienia) > (Podręcznik użytkownika/ przydatne informacje) > (Podręcznik użytkownika), korzystając z ekranu funkcji. Kontrola rodzicielska System PS4 zawiera opcje kontroli rodzicielskiej, które pozwalają rodzicom lub opiekunom ograniczyć dzieciom dostęp do produktu. Aby skonfigurować ustawienia w kontekście każdego dziecka, w systemie PS4 przejdź do ekranu funkcji, następnie wybierz (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną]. PL 9

10 Nazwy elementów Gogle VR Przód Tył A B C D A B C D E E F G G F A) Diody śledzące (przód) Tylne diody świecą na niebiesko: Przednie i tylne diody świecą na niebiesko: Przednie i tylne diody wyłączone: B) C) D) Przycisk regulacji wizjera Przednie podparcie głowy Tylne podparcie głowy zasilanie włączone tryb VR zasilanie wyłączone A) B) C) D) E) F) G) Opaska Czujnik założenia Obiektywy Pokrętło regulacji Przycisk odblokowywania opaski Diody śledzące (tył) Uchwyt na nakładkę E) Złącze HDMI F) Złącze AUX G) Wizjer 10

11 Spód A B C D E G H I PL F A) Gniazdo słuchawek stereo B) Otwór do mocowania słuchawki C) Przycisk (zasilania) D) Osłonka przeciwświetlna E) Mikrofon F) Diody śledzące (przód) G) Przycisk głośności + H) Przycisk (wyciszający mikrofon) I) Przycisk głośności - 11

12 Moduł procesora Przód Tył A B C A B C D E A) Wskaźnik stanu Biały: urządzenie włączone Czerwony: tryb czuwania B) Port AUX C) Port wyjścia HDMI A) B) C) D) E) Port HDMI TV Port HDMI PS4 Port (USB) Złącze DC IN 12V Otwór wentylacyjny 12

13 Słuchawki stereo A Wymiana nakładek Słuchawki stereo są dostarczane wraz ze nakładkami w rozmiarze M. Nakładki te można wymienić na nakładki rozmiaru S lub L, aby lepiej pasowały do Twoich uszu. Aby je zdjąć, obróć i wyciągnij nakładkę ze słuchawek. PL B C Wskazówka Pewnie dociśnij nakładki, aby przez przypadek nie wypadły z obudowy. A) B) C) Słuchawka Wtyczka słuchawek stereo Zatrzask 13

14 Czyszczenie i konserwacja Pamiętaj, aby przestrzegać poniższych wskazówek podczas konserwacji urządzenia. Ze względu na własne bezpieczeństwo pamiętaj, aby odłączyć kabel zasilania sieciowego z gniazdka elektrycznego przed rozpoczęciem czyszczenia. Pamiętaj również o odłączeniu pozostałych kabli. Nie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Podczas wycierania urządzenia nie używaj ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi. Wskazówka Dłuższy kontakt z wodą lub pyłem może uszkodzić obiektywy lub skrócić ich żywotność. Osłonka przeciwświetlna Zdejmij osłonkę przeciwświetlną z gogli VR i umyj ją wodą. Pamiętaj, aby dokładnie ją osuszyć, korzystając z suchej ściereczki, zanim ponownie ją założysz na zestaw słuchawkowy. Ponownie zamontuj osłonkę przeciwświetlną, dopasowując jej wypustki do 13 otworów w goglach VR. Zewnętrzna część modułu procesora i gogli VR, podparcia głowy i złącza Jeżeli te elementy są brudne, wyczyść je miękką i suchą ściereczką. Wskazówka Jeżeli złącza modułu procesora, kabel zasilania sieciowego lub inne elementy zestawu są zabrudzone, mogą wystąpić zakłócenia przesyłanego sygnału. W przypadku zabrudzonych złącz słuchawkowych lub gogli mogą wystąpić szumy lub zakłócenia w pracy urządzenia. Obiektywy Otwory wentylacyjne Osłonka przeciwświetlna Gogle VR Wyczyść kurz nagromadzony w otworach wentylacyjnych, korzystając z odkurzacza lub podobnego produktu. Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkich, suchych tkanin, przeznaczonych wyłącznie do czyszczenia tego typu powierzchni. Nie używaj ręczników papierowych, chusteczek ani innych produktów, które nie są przeznaczone do obiektywów. 14

15 Nakładki Wyjmij nakładki z obudowy słuchawek stereo i umyj je ręcznie, korzystając z delikatnego środka czyszczącego. Pamiętaj, aby dokładnie je osuszyć, korzystając z suchej ściereczki, zanim ponownie je włożysz do słuchawek. Szczegółowe informacje na temat wyjmowania nakładek znajdziesz w rozdziale Wymiana nakładek ( str. 13). Parametry techniczne Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Opis funkcji oraz ilustracje w tym dokumencie mogą być nieco inne od posiadanego oprogramowania systemu PS4 lub oprogramowanie urządzenia PS VR, w zależności od ich wersji. Gogle VR PL Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że w Europie i w Turcji nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów prosimy pozbyć się ich w autoryzowanym zakładzie recyklingowym według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego. Zużytego sprzętu elektrycznego można się również pozbyć bezpłatnie w sklepie podczas zakupu nowych produktów tego samego typu. Ponadto w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować zużyte niewielkie sprzęty elektryczne. Skonaktuj się z lokalnym sprzedawcą, czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego. Ekran Czujnik Port Wymiary zewnętrzne Waga Temperatura pracy 1920 RGB 1080 (960 RGB 1080 na każde oko) System wykrywania ruchu w 6 osiach (żyroskop i akcelerometr, 3 osie każdy) Gniazdo słuchawek stereo Około mm (dł. x wys. x gł. / bez wystających elementów / przy złożonym pałąku słuchawek) Około 600 g (bez kabli) 5 C 35 C 15

16 Moduł procesora Wejście/wyjście Maks. moc nominalna Zasilanie Wymiary zewnętrzne Waga Temperatura pracy Port HDMI TV Port HDMI PS4 Port (USB) Port wyjścia HDMI* Port AUX Około 20 W DC 12 V Około 150 x 39 x 114 mm (szerokość wysokość długość) (bez wystających elementów) Około 300 g 5 C 35 C *Należy korzystać z przewodu HDMI, który znajduje się w zestawie. Zasilacz prądu zmiennego Obsługiwane typy wejściowego sygnału wideo Informacje o obsługiwanych typach wejściowego sygnału wideo można znaleźć na stronie rd. com/psvr/zvr2/. Dostęp do tych informacji można również uzyskać, skanując kod QR. Parametry wejściowe Parametry wyjściowe Wymiary zewnętrzne Waga AC V, 50/60 Hz DC 12 V, 3 A Około mm (szerokość wysokość długość) (bez wystających elementów) Około 146 g 16

17 Prawa autorskie i znaki towarowe oraz PlayStation to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc. SONY i to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Corporation. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. PL Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. 17

18 Film: konfiguracja krok po kroku Odwiedź stronę rd. com/psvr/zvr2/, aby obejrzeć film przedstawiający konfigurację krok po kroku. Możesz przejść do filmu, korzystając z kodu QR. Pomoc Oficjalna strona pomocy technicznej dla produktów PlayStation zawiera najnowsze pytania i odpowiedzi dotyczące Twojego produktu. eu. com/help/ps4/ 2017 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

• Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłą‐

czyć je od zasilania.

• Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy używać ściernych

środków czyszczących ani ostrych, metalowych myjek, ponie‐

waż mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować

pęknięciem szkła.

• Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną dla danego

modelu urządzenia.

• Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć najpierw

ich przednią, a następnie tylną część od bocznych ścianek. Za‐

montować prowadnice blach w odwrotnej kolejności.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2. 1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może zainstalować wyłącz‐

nie wykwalifikowana osoba.

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐

starczoną wraz z urządzeniem.

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia

urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

wsze używać rękawic ochronnych.

• Nigdy nie ciągnąć urządzenia za uchwyt.
• Zachować minimalne odstępy od innych urzą‐

dzeń i mebli.

• Należy zadbać o to, aby meble itp. znajdujące

się obok urządzenia i nad nim spełniały odpo‐

wiednie wymogi bezpieczeństwa.

• Boki urządzenia powinny sąsiadować z urzą‐

dzeniami lub meblami o tej samej wysokości.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Występuje zagrożenie pożarem i pora‐

żeniem prądem elektrycznym.

• Wykwalifikowany elektryk powinien wykonać

wszystkie połączenia elektryczne.

• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐

niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐

nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐

silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐

tować się z elektrykiem.

• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐

wanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę

uszkodzonego przewodu zasilającego należy

zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐

kowanemu elektrykowi.

• Przewody zasilające nie mogą dotykać drzwi

urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi są mocno

rozgrzane.

• Zarówno w przypadku elementów znajdują‐

cych się pod napięciem, jak zaizolowanych

części zabezpieczenie przed porażeniem prą‐

dem należy zamocować w taki sposób, aby

nie można go było odłączyć bez użycia narzę‐

dzi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego

dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐

dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐

dzenia wtyczka przewodu zasilającego była

łatwo dostępna.

• Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie

wolno podłączać do niego wtyczki.

32 www. electrolux. com

1 EC 100T, 120T, 135T Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi Młoty hydrauliczne EC 100T EC 100T CL EC 120T EC 120T CL EC 135T EC 135T CL Obowiązuje od numer seryjnego DEQ DEQ DEQ DEQ DEQ DEQ140734

2

3 EC 100T, 120T, 135T SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP Informacje ogólne dotyczące poniższej Instrukcji Bezpieczeństwa oraz Eksploatacji.. 7 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Stosowane symbole bezpieczeństwa Kwalifikacje pracowników Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem Wyposażenie ochronne Maszyna nośna, środki ostrożności Uwagi dotyczące doboru masy maszyny roboczej Instalacja hydrauliczna, środki ostrożności Uwagi dotyczące wyposażenia specjalnego Akumulator bijaka Uwagi dotyczące płynów eksploatacyjnych/paliw Uwagi dotyczące zagrożenia wybuchem i pożarem Uwagi dotyczące zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym Uwagi dotyczące zagrożenia upadającymi kamieniami Uwagi dotyczące emisji zanieczyszczeń Uwagi dotyczące eksploatacji maszyny Uwagi dotyczące napraw Uwagi dotyczące modyfikacji urządzenia hydraulicznego Szkody w środowisku, środki ostrożności INFORMACJE OGÓLNE Opis elementów urządzenia Zasada działania Znaki / etykiety Tabliczka znamionowa Etykiety Znaki Zastosowania urządzenia Gwarancja Zdejmowanie opakowania Zakres dostawy TRANSPORT Transport za pomocą dźwigu Transport z wykorzystaniem wózka widłowego Transport z wykorzystaniem samochodu ciężarowego INSTALACJA Płyny eksploatacyjne/paliwa Mineralny olej hydrauliczny Syntetyczne oleje hydrauliczne Smar Gaz Płyta adaptacyjna Montaż płyty adaptacyjnej Montaż urządzenia hydraulicznego do wysięgnika maszyny roboczej Montaż urządzenia do maszyny roboczej Złącza hydrauliczne Demontaż urządzenia hydraulicznego z wysięgnika maszyny roboczej Demontaż przyłączy hydraulicznych Demontaż urządzenia hydraulicznego z maszyny roboczej

4 SPIS TREŚCI EC 100T, 120T, 135T Demontaż płyty mocującej Narzędzie robocze Wybór właściwego narzędzia roboczego Montaż Demontaż EKSPLOATACJA Przygotowania przed uruchomieniem Pierwsze uruchomienie i rozruch po dłuższym okresie przerwy w eksploatacji Włączanie i wyłączanie młota hydraulicznego Kontrola działania Prawidłowe wykorzystanie urządzenia Kąt roboczy Posuw roboczy Czas przyłożenia udaru Wysoka temperatura zewnętrzna Niska temperatura zewnętrzna Niedopuszczalne wykorzystanie urządzenia Podnoszenie/transport Uderzanie Ślepy udar narzędzia roboczego Wyłamywanie Przesuwanie obiektów Eksploatacja pod wodą Skrajne pozycje robocze siłowników KONSERWACJA Kalendarz konserwacji Likwidowanie ciśnienia układu hydraulicznego Czyszczenie Przygotowanie Procedura Smarowanie Kontrola warstwy smarującej Ręczne smarowanie młotów hydraulicznych wyposażonych w system ContiLube II Automatyczny układ smarowania Wymiana opakowania ze smarem Działanie ContiLube II Smarowanie ręczne Smarownica do smaru wysokotemperaturowego Kontrola śrub napinających Kontrola narzędzia roboczego Sprawdź stan trzpieni ustalających i śrub Kontrola powierzchni uderzeniowej bijaka Kontrola stanu zużycia tulei narzędziowych oraz pierścienia oporowego Akumulator wysoko ciśnieniowy Sprawdzanie ciśnienie w akumulatorze bijaka Zredukuj ciśnienie w akumulatorze tłoka udarowego Napełnianie/uzupełnianie gazu w akumulatorze bijaka Kontrola przewodów hydraulicznych Kontrola i czyszczenie filtra oleju hydraulicznego Kontrola zużycia płyty mocującej oraz korpusu młota i występowania pęknięć Kontrola zużycia śrub płyty mocującej Połączenia śrubowe / Momenty dokręcania USUWANIE USTEREK Młot hydrauliczny nie uruchamia się Praca młota hydraulicznego zbyt powolna Siła uderzenia zbyt niska Częstotliwość udaru oraz siła udaru zbyt niska

5 EC 100T, 120T, 135T SPIS TREŚCI Wyciek oleju z portów»p«oraz»t« Olej wycieka z przestrzeni pomiędzy pokrywą cylindra oraz cylindrem Olej wycieka z elementów instalacji młota hydraulicznego (złącza, przewody itp Olej wycieka z narzędzia roboczego Olej lub smar wydostaje się z elementów systemu ContiLube II Temperatura robocza zbyt wysoka NAPRAWA Przesyłanie urządzenia hydraulicznego do naprawy SKŁADOWANIE Młot hydrauliczny Narzędzie robocze Opakowania ze smarem UTYLIZACJA ODPADÓW Młot hydrauliczny Przewody hydrauliczne Olej hydrauliczny Opakowania smaru wysokotemperaturowego oraz smaru DANE TECHNICZNE Deklaracja emisji hałasu Deklaracja zgodności WE (Dyrektywa WE 2006/42/WE)

6

7 EC 100T, 120T, 135T WSTĘP WSTĘP Dziękujemy za wybór urządzenia firmy Atlas Copco! Sukces klienta jest celem wszystkich naszych działań od roku Nasza pomysłowość oraz koncentracja na ergonomicznych rozwiązaniach umożliwia naszym klientom obniżkę kosztów oraz osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Firma Atlas Copco posiada gęstą sieć sprzedaży i serwisu na całym świecie. Nasi pracownicy posiadają głęboką wiedzę dotyczącą naszych urządzeń i ich zastosowań. Na całym świecie nasi klienci mogą korzystać ze sprawnego serwisu, co jest warunkiem w uzyskaniu dobrej wydajności. Construction Tools GmbH P. O. Box: Helenenstraße 149 D Essen Tel. : Informacje ogólne dotyczące poniższej Instrukcji Bezpieczeństwa oraz Eksploatacji Celem tego dokumentu jest przekazanie użytkownikowi wiedzy dotyczącej bezpiecznego i wydajnego wykorzystania urządzenia hydraulicznego. Zamieszczono w nim także instrukcje dotyczące regularnych czynności serwisowych urządzenia hydraulicznego. Zapoznaj się z treścią tych instrukcji przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia hydraulicznego. Poniższa instrukcja bezpieczeństwa i eksploatacji opisuje także wyposażenie dodatkowe. Młoty hydrauliczne mogą być także wyposażone w system ContiLube II(automatyczny system smarowania). Zastosowane oznaczenia tekstów posiadają następujące znaczenia: A B C Czynność dotycząca instrukcji bezpieczeństwa Czynność Czynność w obrębie procesu Objaśnienia elementów rysunkowych Elementy listy 7

8 WSTĘP EC 100T, 120T, 135T Symbolom zastosowanym w ilustracjach przyporządkowano następujące znaczenia: praca maszyny dozwolona praca maszyny zabroniona 8

9 EC 100T, 120T, 135T INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Symbol ten oznacza niebezpieczeństwo. Jego zastosowanie ma na celu ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała. Zastosuj się do wszystkich informacji oznaczonych tym symbolem w celu uniknięcia uszkodzeń ciała lub śmierci. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia hydraulicznego koniecznie zapoznaj się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Eksploatacji, w szczególności z wszystkimi, zawartymi w niej, zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dzięki temu uda się: zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń oraz wypadków śmiertelnym z udziałem pracowników, zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia hydraulicznego i innych przedmiotów a także uchronić je przed uszkodzeniami, podnieść poziom ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami. Apelujemy o bezwzględne zastosowanie się do wszystkich zaleceń zawartych w tej instrukcji. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa i Eksploatacji powinna być przechowywana w pojemniku na dokumenty w maszynie roboczej. Wszyscy pracownicy, zaangażowani w: transport, uregulowań lokalnych, jeżeli są one bardziej restrykcyjne. Przed zamontowaniem urządzenia hydraulicznego koniecznie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i eksploatacji maszyny roboczej. Zastosuj się do wszelkich wskazówek. Stosowane symbole bezpieczeństwa Wyrazy takie jak Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga, Uwaga zostały zastosowane w tej Instrukcji Bezpieczeństwa i Eksploatacji według następujących reguł. NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE PRZESTROGA UWAGA oznacza sytuację, która prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. oznacza sytuację, która może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. oznacza sytuację, która może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała. Komunikat UWAGA oznacza niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem mienia, lecz nie pociągające za sobą obrażeń ciała. montaż i demontaż, obsługę, konserwację, naprawy, przechowywanie lub utylizację urządzenia hydraulicznego muszą zapoznać się i zrozumieć poniższą Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Instrukcja bezpieczeństwa i eksploatacji jest jednym z elementów urządzenia hydraulicznego. Instrukcję przechowuj przez cały czas żywotności i eksploatacji urządzenia hydraulicznego. Upewnij się, że każda otrzymana aktualizacja została dołączona do oryginalnej instrukcji. Przekaż Instrukcję Bezpieczeństwa i Eksploatacji w przypadku wypożyczenia, pożyczenia lub sprzedaży urządzenia. Wszystkie przepisy bezpieczeństwa zamieszczone w tej instrukcji są zgodne z prawem i regulacjami Unii Europejskiej. Weź także pod uwagę dodatkowe krajowe/lokalne uregulowania. Eksploatacja urządzenia hydraulicznego poza terenem Unii Europejskiej regulowane jest ustawodawstwem i uregulowaniami obowiązującymi w kraju eksploatacji. Stosuj się do prawodawstwa i 9

10 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EC 100T, 120T, 135T Kwalifikacje pracowników Transport urządzenia hydraulicznego jest dozwolony wyłącznie do pracowników, którzy: posiadają uprawnienia do pracy dźwigiem lub wózkiem widłowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, są zaznajomieni z wszystkimi krajowymi/lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom, przeczytali i zrozumieli rozdział dotyczący bezpieczeństwa oraz transportu zamieszczony w tej instrukcji. Instalacja, konserwacja, składowanie oraz utylizacja urządzenia hydraulicznego jest dopuszczalna wyłącznie przez pracowników, którzy: są zaznajomieni z wszystkimi krajowymi/lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom, przeczytali i zrozumieli poniższą Instrukcję Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Eksploatacja urządzenia hydraulicznego dopuszczalna jest wyłącznie przez osoby upoważnione do prowadzenia maszyn roboczych. Zakłada się także iż operatorzy: przeszli przeszkolenie w zakresie obsługi maszyny roboczej zgodnie z przepisami krajowymi, są zaznajomieni z wszystkimi krajowymi/lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom, przeczytali i zrozumieli poniższą Instrukcję Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Testowanie instalacji hydraulicznej dopuszczalne jest wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. Są to osoby autoryzowane do przeprowadzania inspekcji instalacji hydraulicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Naprawa urządzenia hydraulicznego dopuszczalna jest wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych przez firmę Construction Tools GmbH. Pracownicy ci muszą zapoznać się i zrozumieć poniższą Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Pracownicy ci zobowiązani są do przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji naprawy. W przeciwnym wypadku bezpieczeństwo pracy niniejszego narzędzia hydraulicznego nie może być zagwarantowane. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Młot hydrauliczny eksploatuj na maszynie roboczej o właściwej nośności. Wykorzystuj młot wyłącznie do rozdrabniania lub kruszenia betonu, kamieni oraz skał. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zobowiązuje do przestrzegania wszystkich zaleceń zamieszonych w tej Instrukcji Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem Nigdy nie wykorzystuj młota hydraulicznego w warunkach zagrożenia wybuchem. Wybuch powoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie używaj młota hydraulicznego Do przenoszenia lub podnoszenia przedmiotów. Podnoszony przedmiot może upaść i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Do niszczenia przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenia urządzenia, narzędzia oraz maszyny roboczej. Jako łoma. Może to spowodować złamanie urządzenia. Do odsuwania odpadków. Powoduje to uszkodzenie młota hydraulicznego. Pod wodą. Powoduje to poważne uszkodzenie młota hydraulicznego. Wyposażenie ochronne Wyposażenie ochronne pracowników musi być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Zawsze stosuj następujące wyposażenie ochronne: Chełm ochronny Okulary ochronne z zabezpieczeniami bocznymi Rękawice ochronne Obuwie robocze Kamizelka odblaskowa Stopery do uszu 10

11 EC 100T, 120T, 135T INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Maszyna nośna, środki ostrożności OSTRZEŻENIE Wywrotka maszyny W przypadku przekroczenia nośności maszyny roboczej, utraci ona stabilność. W wyniku tego może dojść do wywrócenia się maszyny i spowodowania poważnych obrażeń ciała personelu obsługi. Zastosowanie maszyny roboczej o zbyt dużym nacisku spowoduje przyspieszone zużycie urządzenia hydraulicznego. Urządzenie hydrauliczne eksploatuj na maszynie roboczej o właściwej nośności. Maszyna robocza musi być zawsze stabilna w trakcie wykonywania pracy. Przed zamontowanie urządzenia hydraulicznego koniecznie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa i eksploatacji maszyny roboczej. Uwagi dotyczące doboru masy maszyny roboczej OSTRZEŻENIE Ryzyko śmierci spowodowanej podwieszonymi ładunkami Podczas podnoszenia ładunki mogą się rozbujać i spaść. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć. Nigdy nie stawaj pod podwieszonymi ładunkami ani w zasięgu ich ruchu. Przemieszczaj ładunki jedynie pod nadzorem. Stosuj jedynie zatwierdzony osprzęt do podnoszenia i wyposażenie do podnoszenia o odpowiedniej nośności. Nie używaj rozerwanego ani przetartego wyposażenia do podnoszenia, np. lin lub pasów. Nie umieszczaj wyposażenia do podnoszenia, takiego jak liny i pasy, na ostrych krawędziach lub rogach ani nie plącz węzłów i nie skręcaj lin i pasów do podnoszenia. Przed opuszczeniem miejsca pracy postaw ładunek pionowo. OSTRZEŻENIE Obrażenia ciała spowodowane obracającym się ładunkiem Ładunek przenoszony przez dźwig może się obracać i spowodować poważne obrażenia ciała oraz poważne uszkodzenia mienia. Dopilnuj, aby w zasięgu obrotów ładunku nie znajdowały się żadne osoby, przedmioty ani przeszkody. Instalacja hydrauliczna, środki ostrożności OSTRZEŻENIE Zbyt wysokie ciśnienie hydrauliczne Zbyt wysokie ciśnienie hydrauliczne spowoduje dodatkowe obciążenie niektórych elementów urządzenia hydraulicznego. W efekcie elementy takie mogą ulec oderwaniu lub pęknięciu, powodując poważne obrażenia ciała. Przewód zaworu ograniczającego ciśnienie powinien zostać umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, co gwarantuje prawidłową pracę tego zaworu! Zawór ograniczający ciśnienie musi być ustawiony na maksymalne ciśnienie statyczne. Ustawienie zaworu ograniczającego ciśnienie należy sprawdzić (patrz rozdział Dane techniczne) aby upewnić się, że maksymalna wartość ciśnienia statycznego instalacji hydraulicznej nie zostanie nigdy przekroczona. Zawór ograniczający ciśnienie zabezpiecz plombą. Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie zleć sprawdzenie urządzeń zabezpieczających instalację hydrauliczną przez wykwalifikowany/autoryzowany organ, szczególnie pod kątem jakości (znak CE itp), przydatności oraz właściwego funkcjonowania. W przypadku dokonania znacznych modyfikacji instalacji hydraulicznej, konieczne jest przeprowadzenie badania technicznego zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. OSTRZEŻENIE Nagły, niekontrolowany wyciek gorącego oleju hydraulicznego System hydrauliczny pracuje pod wysokim ciśnieniem. Przewody hydrauliczne mogą być źródłem gwałtownego wycieku lub mogą nagle naprężyć się. Wyciek taki może doprowadzić do poważnych obrażeń. Montując urządzenie hydrauliczne, nie prowadź żadnych przewodów hydraulicznych przez kabinę operatora. Stosuj wyłącznie przewody hydrauliczne zgodne z następującymi normami: Przewody hydrauliczne z 4 stalowymi oplotami zgodne z DIN EN 856 4SH, Rury hydrauliczne, rury bezszwowe ciągnione na zimno zgodne z DIN EN

12 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EC 100T, 120T, 135T Uwagi dotyczące wyposażenia specjalnego Akumulator bijaka NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu Zintegrowany akumulator bijaka jest wypełniony azotem (N 2). Napełnienie każdym innym rodzajem gazu może spowodować wybuch oraz prowadzić do poważnych, prawdopodobnie śmiertelnych, obrażeń ciała. Akumulator bijaka napełniaj wyłącznie azotem (N 2). OSTRZEŻENIE Nagłe poluzowanie się komponentów Akumulator bijaka znajduje się pod ciśnieniem, nawet po zlikwidowaniu ciśnienia w układzie hydraulicznym. Nagłe poluzowanie się zaworu napełniania może spowodować obrażenia ciała. Nigdy nie odkręcaj zaworu napełniania»g«znajdującego się pod ciśnieniem akumulatora bijaka. Uwagi dotyczące płynów eksploatacyjnych/paliw OSTRZEŻENIE Gorący olej hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem W przypadku utworzenia się nieszczelności, pod wpływem ciśnienia dojdzie to gwałtownego, niekontrolowanego wycieku oleju hydraulicznego. Strumień oleju może skaleczyć skórę i spowodować trwałe uszkodzenia. Gorący olej hydrauliczny może być przyczyną oparzeń. Nie próbuj zlokalizować wycieku za pomocą gołych rąk. Twarz zawsze utrzymuj z daleka od miejsca możliwej nieszczelności. W przypadku dostania się oleju hydraulicznego pod skórę niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. OSTRZEŻENIE Wycieki oleju hydraulicznego Plama oleju hydraulicznego na podłożu czyni je bardzo śliskim. Może ona doprowadzić do wywrócenia się pracownika i powstania obrażeń ciała. Olej hydrauliczny jest szkodliwy dla środowiska i nie może dostać się do gruntu lub wód gruntowych lub wodociągów. Zawsze staraj się zapobiegać wyciekom oleju hydraulicznego. W przypadku powstania plamy natychmiast oczyść podłoże. W kontakcie z olejem stosuj się do wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. OSTRZEŻENIE Infekcje/choroby skórne mogące powstać w wyniku kontaktu z olejem i smarem W przypadku kontaktu ze skórą, olej hydrauliczny oraz smar mogą powodować stany zapalne (lub nawet wyprysk). Unikaj wszelkiego kontaktu oleju hydraulicznego i smaru ze skórą. Stosuj odpowiednie środki zabezpieczenia skóry. W trakcie wykonywania czynności związanych z olejem zawsze stosuj rękawice ochronne. W przypadku zabrudzenia skóry olejem lub smarem, natychmiast oczyść ją za pomocą wody z mydłem. Uwagi dotyczące zagrożenia wybuchem i pożarem NIEBEZPIECZEŃSTWO Wybuch i pożar Wybuch powoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć. W przypadku uderzenia narzędzia roboczego w materiały wybuchowe, może dość do wybuchu. Nigdy nie wykorzystuj młota hydraulicznego w bezpośrednim otoczeniu materiałów wybuchowych. Upewnij się, że skały i kamienie nie kryją materiałów wybuchowych. Zapoznaj się z planami instalacji gazowej całego obszaru roboczego. 12

13 EC 100T, 120T, 135T INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NIEBEZPIECZEŃSTWO Wybuch i pożar Działanie młota może przyczynić się do powstawania iskier, będących źródłem zapłonu palnych gazów. Może to prowadzić do pożaru lub wybuchu. Nigdy nie pracuj w środowisku zagrożonym substancjami łatwopalnymi. Upewnij się, że w obszarze roboczym nie ma żadnych ukrytych źródeł gazu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wybuch i pożar Zapylenie powietrza może stwarzać korzystne warunki do wybuchu, inicjowanego pracą młota. Nigdy nie używaj młota w obszarze zagrożonym wybuchem. Zawsze, w trakcie pracy w budynkach oraz obszarach zamkniętych zapewnij odpowiednią wentylację. Uwagi dotyczące zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym NIEBEZPIECZEŃSTWO Porażenie elektryczne Dotknięcie urządzeniem hydraulicznym obwodu elektrycznego lub źródła prądu prowadzi do porażenia elektrycznego, skutkującego poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Urządzenie hydrauliczne nie jest elektrycznie odizolowane. Nigdy nie pracuj w bezpośrednim sąsiedztwie obwodów elektrycznych lub innych źródeł elektryczności. Upewnij się, że w obszarze roboczym nie ma żadnych ukrytych sieci elektrycznych. Sprawdzić schematy elektryczne. Uwagi dotyczące zagrożenia upadającymi kamieniami OSTRZEŻENIE Odpryski materiałów Odpryski materiałów powstałe w wyniku pracy urządzenia hydraulicznego mogą przemieszczać się ze znaczną prędkością i powodować uszkodzenia ciała u pracowników, którzy znaleźli się na torze przemieszczania się odprysków. Również małe obiekty spadające z dużej wysokości mogą spowodować poważne szkody. W trakcie działania urządzenia hydraulicznego obszar zagrożenia jest znacznie większy niż w trakcie kopania, ponieważ odpryski kamieni i kawałki metalu mogą penetrować obszar wokół obszaru roboczego. Z tego powodu strefa zagrożenia, w zależności od rodzaju obrabianego materiału, musi być odpowiednio powiększona i zabezpieczona w odpowiedni sposób za pomocą właściwych środków. Zabezpiecz strefę zagrożenia. Jeżeli wewnątrz strefy zagrożenia znajdzie się jakakolwiek osoba, natychmiast zatrzymaj urządzenie hydrauliczne. Zamknij szybę przednią oraz szyby boczne kabiny operatora. Uwagi dotyczące emisji zanieczyszczeń OSTRZEŻENIE Zagrożenie hałasem Pracy urządzenia hydraulicznego towarzyszy znaczny hałas. Przedłużone przebywanie w obszarze o wysokim ciśnieniu akustycznym hałasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy zastosować odpowiednie elementy ochrony słuchu. OSTRZEŻENIE Choroby płuc W trakcie pracy urządzenia hydraulicznego może dochodzić do powstawania dużych ilości pyłu. Wdychanie pyłu skalnego lub krzemowego, powstałego w wyniku pracy urządzenia hydraulicznego z takimi materiałami jak skały, beton, asfalt lub inne podobne materiały, może prowadzić do krzemicy (zapylenie, poważna choroba płuc). Krzemica jest chorobą przewlekłą mogącą prowadzić do nowotworów lub śmierci. Stosuj odpowiednią maskę na górne drogi oddechowe. 13

14 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EC 100T, 120T, 135T Uwagi dotyczące eksploatacji maszyny OSTRZEŻENIE Spożycie narkotyków, alkoholu i leków Narkotyki, alkohol oraz leki mogą obniżyć percepcję operatora i negatywnie wpłynąć na jego zdolność do koncentracji. Zaniedbanie obowiązków oraz błędna ocena sytuacji mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Nigdy nie obsługuj urządzenia hydraulicznego będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków obniżających percepcję. Nigdy nie zezwalaj na obsługę urządzenia hydraulicznego przez osoby będące pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków obniżających percepcję. Uwagi dotyczące napraw OSTRZEŻENIE Upadek ciężkich elementów Główne elementy młota hydraulicznego są niezwykle ciężkie. Zastosowanie nieodpowiednich elementów do podnoszenia (kolucha, haki) może doprowadzić do ich zniszczenia i upadku ciężkich elementów. Spadające elementy mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Nigdy nie wyciągać jednostki udarowej z korpusu młota. Demontaż jednostki udarowej dopuszczalny jest wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych przez firmę Construction Tools GmbH. Naprawa jednostki udarowej przez ten personel jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem stosowania szelek zgodnych z zaleceniami firmy Construction Tools GmbH, w szczególności w trakcie: wyjmowania kompletnej jednostki udarowej. montażu lub demontażu elementów jednostki udarowej. Uwagi dotyczące modyfikacji urządzenia hydraulicznego OSTRZEŻENIE Modyfikacje urządzenia hydraulicznego Modyfikacje urządzenia hydraulicznego lub płyty mocującej mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Nigdy nie dokonuj modyfikacji urządzenia hydraulicznego lub płyty adaptacyjnej. Stosuj wyłącznie elementy oryginalne lub wyposażenie dodatkowe dopuszczone do eksploatacji przez Atlas Copco. Modyfikacje powodujące dodatkowe ryzyko mogą wymagać nowych procedur oceny zgodności. Szkody w środowisku, środki ostrożności UWAGA Zanieczyszczenie środowiska spowodowane olejem hydraulicznym Olej hydrauliczny powoduje trwałe zanieczyszczenie środowiska. Wyciek oleju hydraulicznego prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi. Może to prowadzić do uszkodzenia biosfery. Zebrać olej hydrauliczny, który wyciekł, w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W przypadku małych wycieków zastosować środek absorpcyjny (w nagłych przypadkach wykorzystać ziemię). W przypadku większych wycieków zebrać olej hydrauliczny. Należy zapobiec przedostaniu się oleju do podłoża lub dojścia do lustra wody lub wodociągów. Zebrać zanieczyszczony środek absorpcyjny lub ziemię w wodoszczelnych zbiornikach i szczelnie je zamknąć. Skontaktować się z podmiotami wyspecjalizowanymi w utylizacji odpadków. Należy zlikwidować substancje niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14

15 EC 100T, 120T, 135T INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Opis elementów urządzenia Ilustracja przedstawia wszystkie główne komponenty urządzenia hydraulicznego. Wygląd rzeczywisty może nieco odbiegać od tej ilustracji. I A D B C E H. Narzędzie robocze jest przytrzymywane i prowadzone wraz z tłokiem udarowym przez korpus urządzenia. I. Pokrywa osłania wypełniony azotem (N 2) akumulator tłokowy oraz mechanizm sterujący. Zasada działania Poniżej zamieszczono uproszczony opis zasady działania młota hydraulicznego: Przewód ciśnieniowy»p«dostarcza olej pod ciśnieniem roboczym z maszyny roboczej do młota hydraulicznego. Przewód ciśnieniowy zbiornika hydraulicznego»t«umożliwia powrót oleju do zbiornika maszyny roboczej. Istotnym elementem akumulatora jest bijak poruszający się w górę i w dół cylindra. Przesunięcie się bijaka do dolnego położenia oznacza uderzenie w narzędzie robocze. Energia kinetyczna tłoka jest przenoszona przez narzędzie robocze jako uderzenie w rozdrabniany materiał. H G F A. Młot hydrauliczny jest zamocowany do maszyny roboczej za pośrednictwem płyty mocującej. Płyta mocująca nie należy do zakres dostawy młota hydraulicznego. B. Przewód zbiornika»t«c. Przewód ciśnieniowy»p«d. Zawór jednokierunkowy odpowietrzenia komory udarowej E. Korpus osłania jednostkę udarową. F. Otwór narzędzia roboczego Zaślepka zabezpieczająca G. Narzędzie robocze może zostać w razie potrzeby wymienione. Narzędzie robocze nie należy do zakres dostawy młota hydraulicznego. 15

16 INFORMACJE OGÓLNE EC 100T, 120T, 135T Znaki / etykiety OSTRZEŻENIE Brakujące etykiety ostrzegawcze Tabliczka znamionowa oraz etykiety umieszczone na urządzeniu hydraulicznym zawierają istotne informacje dotyczące urządzenia oraz bezpieczeństwa pracowników. Brakująca etykieta ostrzegawcza może zwiększyć zagrożenie personelu. Wszystkie symbole oraz etykiety muszą być zawsze czytelne. Niezwłocznie wymień wszelkie uszkodzone tabliczki znamionowe i symbole. Zamówienia nowych tabliczek znamionowych oraz symboli dokonaj wykorzystując listy części zamiennych. Tabliczka znamionowa Construction Tools GmbH Etykiety Moc akustyczna WA xxx db Ostrzeżenie transportowe Symbol smarowania Etykieta zawiera maksymalną moc akustyczną zgodnie z dyrektywą UE numer 2000/14/EC. Nigdy nie podnoś młota za element zabezpieczający w trakcie transportu. Element ten nie jest przystosowany do podnoszenia urządzenia, w trakcie próby podnoszenia jego pęknięcie spowoduje upadek młota hydraulicznego. Etykieta służy oznaczeniu punktu smarowania. A B C D E F G H A. Model B. Rok budowy urządzenia hydraulicznego C. Maksymalne ciśnienie robocze D. Masa urządzenia hydraulicznego E. Numer seryjny F. Nazwa i adres producenta G. Obecność symbolu ostrzegawczego oraz symbolu książki informuje o konieczności zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Eksploatacji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia hydraulicznego. Szczególną uwagę zwróć na rozdziały poświęcone bezpieczeństwu pracy. H. Symbol CE oznacza, że urządzenie hydrauliczne zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami UE. Ciśnienie gazu Gasdruck nur bei betriebswarmem Hammer prüfen! Only check the gas pressure when the hammer is at operating temperature! Ne contrôler la pression d azote que si le marteau est à température de service! Controllare la pressione del gas solo a mortello a temperature d esercizio! Controlar la presión del gas sólo con el martillo a temperatura de régimen! Znaki Etykieta zawiera informację dotyczącą ciśnienia gazu. Kontrolą ciśnienia przeprowadzaj po osiągnięciu przez urządzenie temperatury roboczej. 16

17 EC 100T, 120T, 135T INFORMACJE OGÓLNE Zastosowania urządzenia Zdejmowanie opakowania Czynność Ogólne prace budowlane Wyburzanie Otwory w skałach/kruszenie Gwarancja Zastosowanie Wykonywanie rowów instalacyjnych, wykonywanie fundamentów Beton ciężko zbrojony, wyburzanie budynków elektrowni oraz mostów Wstępne odkrywanie Zasadnicze odkrywanie, wyrównywanie podłoża pod fundamenty Usuń wszelkie materiały opakowania. Odpadki zlikwiduj zgodnie z przepisami. Sprawdź kompletność dostawy. Sprawdź czy nie są widoczne uszkodzenia. W przypadku ustalenia jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta / Dealerem firmy Atlas Copco. Zakres dostawy Roszczenia gwarancyjne zostaną odrzucone w przypadku: Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem Zaniechania lub nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji Zastosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych Wykorzystania nieatestowanych komponentów Uszkodzenia wynikające z zużycia Specjalnych zastosowań bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego składowania Dokonania zmian bez porozumienia z producentem Zestaw młota hydraulicznego składa się z następujących elementów: Młot hydrauliczny Sprawdzian zużycia dolnej tuleji narzędziowej Instrukcja Bezpieczeństwa i Eksploatacji Lista części zamiennych Deklaracja Zgodności UE Zamówione wyposażenie dodatkowe: Narzędzie robocze Przewody Skrzynka serwisowa Zamówione wyposażenie specjalne: np. płyta przejściowa ze śrubami imbusowymi oraz kompletem podkładek blokujących np. płyta mocująca do wykonania płyty przejściowej wraz ze śrubami imbusowymi oraz kompletem podkładek blokujących np. hydrauliczne złącza do maszyny roboczej np. pierścień ustalający bijaka np. Sprawdzian zużycia górnej tuleji narzędziowej 17

18 TRANSPORT EC 100T, 120T, 135T TRANSPORT OSTRZEŻENIE Przewrócenie się podnośnika / przewrócenie się urządzenia hydraulicznego Masa urządzenia hydraulicznego jest bardzo duża. Przewrócenie się podnośnika oraz/lub przewrócenie się lub upadek urządzenia hydraulicznego może spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Transport urządzenia może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem podnośnika o nośności odpowiedniej do masy urządzenia hydraulicznego. Podnoszenie urządzenia może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem elementów podnoszących (liny, łańcuchy, szekle) o nośności odpowiedniej no podnoszonej masy. Upewnij się, że pod przenoszonym urządzeniem lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby. OSTRZEŻENIE Upadek jednostki udarowej W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia przez płytę adaptacyjną lub urządzenie zabezpieczające w przypadku transportu, jednostka udarowa może wysunąć się z obudowy młota. Upadnięcie jednostki udarowej może spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Nigdy nie transportuj młota hydraulicznego bez zamocowanej płyty adaptacyjnej lub transportowego urządzenia zabezpieczającego. Po wymontowaniu płyty adaptacyjnej natychmiast zamocuj transportowe urządzenie zabezpieczające. Jednostka udarowa nie może poruszać się w obudowie młota nawet po zamontowaniu transportowego urządzenia zabezpieczającego. Przesuwanie się jednostki udarowej może doprowadzić do zniszczenia transportowego urządzenia zabezpieczającego. W przypadku stwierdzenia braku podkładki elastycznej zastosuj np. blok drewna. Umożliwi to unieruchomienie jednostki udarowej w obudowie młota na czas transportu. Natychmiast wymień uszkodzone transportowe urządzenie zabezpieczające. Zamów nowe transportowe urządzenie zabezpieczające wykorzystując listy części zamiennych. Po wykorzystaniu przekaż urządzenie zabezpieczające do przechowywania w celu wykorzystania go w przyszłości. 18

19 EC 100T, 120T, 135T TRANSPORT OSTRZEŻENIE Upadek młota hydraulicznego Uszkodzenie uchwytu do podnoszenia może spowodować upadek młota hydraulicznego. Może to spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Przed podniesieniem młota hydraulicznego sprawdź uchwyt do podnoszenia. Nigdy nie podnoś młota za pomocą uchwytu, jeżeli: punkty kontrolne (A) są zużyte i nie wystają powyżej powierzchni lub punkty kontrolne (B) są zużyte i nie znajdują się poniżej powierzchni. A W przypadku ustalenia jakichkolwiek uszkodzeń uchwytu, skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta / Dealerem firmy Atlas Copco. Transport za pomocą dźwigu Zabezpiecz urządzenie hydrauliczne za pomocą lin lub łańcuchów w sposób przedstawiony na ilustracji. B materiał jest zużyty do punktów kontrolnych (A, B). Powoli podnieś urządzenie hydrauliczne. Umieść urządzenie hydrauliczne na drewnianych belkach. Transport z wykorzystaniem wózka widłowego Eksploatacja dopuszczalna OSTRZEŻENIE Przewrócenie się urządzenia hydraulicznego Przewrócenie się urządzenia hydraulicznego oraz upadek z wózka widłowego może spowodować poważne obrażenia ciała. Ustaw urządzenie hydrauliczne na palecie. Przymocuj urządzenie do palety za pomocą odpowiednich pasów jak na poniższej ilustracji. Ustaw widelec wózka pod paletą tak, aby środek ciężkości znajdował się pomiędzy widelcami. Eksploatacja zabroniona uchwyt do podnoszenia jest wygięty na powierzchni uchwytu lub spawu widoczne są pęknięcia. 19

20 TRANSPORT EC 100T, 120T, 135T Ustaw widły wózka pod paletą tak, aby przewrócenie się urządzenia hydraulicznego nie było możliwe. Powoli podnieś paletę z urządzeniem hydraulicznym. Przetransportuj paletę z urządzeniem hydraulicznym do wybranego miejsca. Transport z wykorzystaniem samochodu ciężarowego OSTRZEŻENIE Przewrócenie / zsunięcie się urządzenia hydraulicznego Ześlizgnięcie się lub upadek urządzenia hydraulicznego z powierzchni transportowej ciężarówki może spowodować poważne uszkodzenia ciała. Przymocuj urządzenie do palety za pomocą odpowiednich odciągów (patrz ilustracja w rozdziale Transport za pomocą wózka widłowego). Umieść paletę z urządzeniem hydraulicznym na macie antypoślizgowej. Zabezpiecz urządzenie hydrauliczne do powierzchni załadunku za pomocą lin lub łańcuchów; użyj wszystkich dostępnych uchwytów transportowych. Zamocuj maszynę na palecie do przestrzeni ładunkowej w sposób przedstawiony na ilustracji. Zastosuj się do wszystkich obowiązujących krajowych/lokalnych przepisów dotyczących zabezpieczenia ładunku. 20

21 EC 100T, 120T, 135T INSTALACJA INSTALACJA OSTRZEŻENIE Nagły, niekontrolowany wyciek gorącego oleju hydraulicznego System hydrauliczny pracuje pod wysokim ciśnieniem. W przypadku rozszczelnienia się lub rozłączenia złączy hydraulicznych dojdzie do nagłego, niekontrolowanego wycieku oleju hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem. Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia hydraulicznego od układu hydraulicznego maszyny roboczej zredukuj ciśnienie w tym układzie (patrz rozdział Likwidowanie ciśnienia układu hydraulicznego). UWAGA Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez olej hydrauliczny Olej hydrauliczny jest szkodliwy dla środowiska i nie może dostać się do gruntu lub wód gruntowych albo wodociągów. Zbierz wszystkie wycieki oleju hydraulicznego. Odpadki utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Płyny eksploatacyjne/paliwa W trakcie pracy urządzenia hydraulicznego wykorzystywane są następujące płyny eksploatacyjne: Mineralny olej hydrauliczny Wszystkie rodzaje oleju hydraulicznego zalecane przez producenta maszyny roboczej nadają się także do zastosowania w urządzeniu hydraulicznym. Mimo to zwróć uwagę, czy olej spełnia wymagania klasy lepkości HLP 32 lub wyższej. W lecie oraz w gorącym klimacie stosuj oleje o klasie lepkości HLP68 lub wyższej. We wszystkich innych przypadkach stosuj się do zaleceń producenta maszyny roboczej. Optymalny zakres lepkości Maksymalna lepkość przy uruchamianiu Maksymalna temperatura oleju = cst = 2000 cst = 80 C Podczas użytkowania urządzenia hydraulicznego w niskich temperaturach, zastosowanie mają specjalne wymogi (szczegóły opisano w rozdziale Niska temperatura zewnętrzna) Sprawdź filtr oleju! Filtr oleju musi być zintegrowany w przewodach agregatu układu hydraulicznego. Maksymalna porowatość filtra oleju nie może przekraczać 50 mikronów, a filtr musi posiadać separator magnetyczny. Syntetyczne oleje hydrauliczne UWAGA Mieszane oleje hydrauliczne Nigdy nie mieszaj hydraulicznych olejów mineralnych z nie-mineralnymi! Zmieszanie nawet śladowych ilości oleju mineralnego z olejem syntetycznym może doprowadzić do uszkodzenia zarówno urządzenia, jak i maszyny roboczej. Oleje nie-mineralne tracą zdolność do biodegradacji. Stosuj wyłącznie jeden rodzaj oleju hydraulicznego. W przypadku stosowania oleju nie-mineralnego przekaż informację o typie oleju w przypadku zwrotu urządzenia do naprawy. Wymogi ochrony środowiska a także względy techniczne spowodowały, że stosowane aktualnie oleje hydrauliczne nie są klasyfikowane jako oleje mineralne typu HLS. Przed zastosowaniem oleju tego rodzaju zasięgnij porady producenta maszyny roboczej i upewnij się, że eksploatacja w wykorzystaniem takiego oleju jest dopuszczalna. Nasze urządzenia hydrauliczne są przystosowane do pracy z olejami mineralnymi. Przed zastosowaniem innych olejów dopuszczonych przez producenta maszyny roboczej prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta lub Serwisem firmy Atlas Copco. Po montażu i po każdej naprawie, urządzenie hydrauliczne poddawane jest serii testów roboczych na stanowisku testowym wykorzystującym olej mineralny. Smar W przypadku kontaktu z olejem i smarami stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa tych produktów. Płyny eksploatacyjne/paliwa Smar wysokotemperaturowy (ContiLube II) Smar Parker do pierścieni uszczelniających O-ring Gaz Numer części Azot techniczny, czystość 99, 8% Płyny eksploatacyjne/paliwa Butla z azotem, 2L Butla z azotem, 5L Numer części

22 INSTALACJA EC 100T, 120T, 135T Płyta adaptacyjna Dział Construction Tools GmbH oprócz standardowych płyt adaptacyjnych może również dostarczyć specjalne, płyty, umożliwiając ich dostosowanie do nietypowych konstrukcji. UWAGA Pęknięcia płyty adaptacyjnej Płyta adaptacyjna może pęknąć, jeżeli jej konstrukcja nie jest przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń. Tworząc konstrukcję płyty adaptacyjnej, oprócz masy urządzenia hydraulicznego należy uwzględnić także jego siłę działania, wpływ drgań itp. Konstrukcja płyty musi być zgodna z wszelkimi zasadami konstrukcyjnymi. Spawanie żeber usztywniających do płyty adaptacyjnej należy zlecić wykwalifikowanemu spawaczowi. Do konstrukcji płyty bazowej wykorzystano materiał EN10025-S355 J2G3. Żebra usztywniające powinny być specjalnie zakupione lub skonstruowane i wyprodukowane w taki sposób, aby idealnie pasowały do maszyny roboczej. Upewnij się, że żebra usztywniające są przyspawane do strony płyty montażowej oznaczone napisem "TOP". Umieść młot hydrauliczny na drewnianych belkach w zasięgu maszyny roboczej. Otwór serwisowy młota musi być skierowany ku górze. Usuń element zabezpieczający w trakcie transportu, utrzymujący wkładkę elastyczną (C) oraz element udarowy w korpusie młota. Na gwint śrub imbusowych (A), przed ich wkręceniem, zaaplikuj środek przeciwdziałający zapieczeniu. Powierzchnia styku łba śruby oraz podkładki blokującej (B) nie może być pokryta smarem. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obcięcia lub uszkodzenia palców i rąk Ostre krawędzie otworów oraz płaskie powierzchnie mogą zadziałać jak nożyce i doprowadzić do obcięcia części ciała. Nigdy nie sprawdzaj palcami otworów lub powierzchni montażowych. Ustaw płytę mocującą (D) i młot hydrauliczny zgodnie z ilustracją. A B C D Płyta adaptacyjna nie może uderzać w żadnym położeniu w trakcie pracy urządzenia hydraulicznego. Dział Construction Tools GmbH nie zajmuje się konstrukcją, wytwarzaniem lub sprzedażą żeber usztywniających płyt adaptacyjnych. Montaż płyty adaptacyjnej UWAGA Płyta mocująca może ulec poluzowaniu Płyta adaptacyjna może ulec poluzowaniu, jeżeli konstrukcja połączenia śrubowego nie uwzględnia przenoszonych obciążeń. Do montowania płyty adaptacyjnej lub płyty bazowej stosuj wyłącznie śruby imbusowe klasy 8. 8 oraz komplety podkładek blokujących załączone wraz ze śrubami. Każdą śrubę zabezpiecz parą podkładek blokujących (B). Dokręć śruby imbusowe (A) za pomocą klucza sześciokątnego. Dokręć śruby imbusowe (A) odpowiednim momentem dokręcania. Typ EC 100T EC 120T EC 135T Rozmiar klucza Moment dokręcania 390 Nm 1500 Nm 1500 Nm 22

23 EC 100T, 120T, 135T INSTALACJA Montaż urządzenia hydraulicznego do wysięgnika maszyny roboczej Montaż urządzenia do maszyny roboczej Mocowanie urządzenia do maszyny roboczej wymaga zaangażowania dwóch osób. Przed rozpoczęciem operacji ustal znaki i symbole służące do komunikacji w trakcie zakładania urządzenia. Obniż ramię maszyny roboczej do uchwytu na płycie adaptacyjnej. Ustawienie otworów w płycie adaptacyjnej (B) oraz w końcówce wysięgnika (A) przeprowadź komunikując się z pomocnikiem. Przełóż długą śrubę (C) przez otwory i dokręć nakrętkę. D A B OSTRZEŻENIE Obrażenia spowodowane uderzeniem Nagły manewr maszyny roboczej może spowodować uderzenie oraz zranienie pomagającego pracownika przez wysięgnik lub urządzenie hydrauliczne. W przypadku, gdy pomocnik znajduje się w zasięgu wysięgnika, manewrowanie wysięgnikiem musi być powolne i przewidywalne. Pomocnik powinien zawsze znajdować się w polu widzenia operatora. C Podnieś młot hydrauliczny (D). A B E F G Wysuwaj siłownik (E) końcówki wysięgnika, aż do momentu, gdy otwory w łączniku (F) pokryją się z otworami w płycie mocującej (B). Włóż śrubę łączącą (G) i dokręć nakrętkę. Powoli przesuń siłownik (E) końcówki wysięgnika do obu skrajnych położeń. W obu skrajnych położeniach ruch płyty mocującej nie może zostać zatrzymany ogranicznikami mechanicznymi. Jeżeli płyta mocująca została zatrzymana ogranicznikiem mechanicznym, skonsultuj się z Centrum Obsługi Klienta / Dealerem firmy Atlas Copco. 23

24 INSTALACJA EC 100T, 120T, 135T Złącza hydrauliczne UWAGA Wadliwa instalacja hydrauliczna Prawidłowa praca urządzenia hydraulicznego możliwa jest tylko wtedy, gdy instalacja hydrauliczna maszyny roboczej spełnia określone warunki. Nieodpowiednio zainstalowane przewody oraz ich niewłaściwe wymiarowanie mogą doprowadzić do przegrzania oleju i uszkodzenia urządzenia. Należy używać tylko i wyłącznie przewody hydrauliczne o odpowiednim rozmiarze, jak podano w instrukcji (szczegóły opisano w rozdziale Dane techniczne). Sprawdź rozmiary przewodów hydraulicznych aktualnych urządzeń zamontowanych na maszynie! Przewody ciśnieniowe oraz przewody agregatu hydraulicznego muszą mieć odpowiednią średnicę wewnętrzną oraz grubość ścian. Prowadzenie przewodów hydraulicznych musi wykluczać ich załamywanie się. Wyłącz maszynę roboczą. Zlikwiduj ciśnienie w systemie hydraulicznym zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i eksploatacji udostępnioną przez producenta maszyny roboczej. Jeżeli nie zastosowano szybkozłącz, zamknij wszystkie zawory odcinające instalacji wysięgnika. UWAGA Całkowite uszkodzenie urządzenia hydraulicznego Zabrudzone przewody hydrauliczne oraz złącza mogą spowodować przedostanie się do układu hydraulicznego urządzenia piasku, fragmentów materiału oraz zanieczyszczeń i spowodować jego trwałe i poważne uszkodzenie. Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych oraz złączy oczyścić je. Jeżeli nie zastosowano szybkozłącz, otwórz wszystkie zawory odcinające instalacji wysięgnika. Włącz maszynę roboczą. Utrzymaj przepływ oleju przez filtr maszyny roboczej przez około trzy minuty aby doprowadzić do oczyszczenia przewodów hydraulicznych. Odłącz przewody ciśnieniowe i zbiornika hydraulicznego. Zamontuj przewody ciśnieniowe i zbiornika hydraulicznego. Połącz przewody ciśnieniowe i zbiornika hydraulicznego. 24

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dell Optiplex 755

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dell Optiplex 755

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dell Optiplex 755