Karta techniczna produktu Dell P3222qe

Karta techniczna produktu Dell P3222qe oferuje użytkownikom wyjątkowe właściwości i możliwości. Monitor wyposażony jest w matrycę IPS o przekątnej 31,5 cala, rozdzielczości 4K UHD i szerokim kącie widzenia 178°. Monitor wyposażony jest również w cztery porty HDMI, w tym dwa z obsługą technologii MHL. Monitor posiada także technologię Flicker-Free, która zmniejsza męczące efekty migotania, oraz technologię ComfortView, która zmniejsza szkodliwe emisje światła niebieskiego w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku. Ponadto, monitor wyposażony jest w szereg funkcji bezpieczeństwa, w tym funkcję blokady rodzicielskiej, tryb pracy bez zmęczenia wzroku i funkcję prewencyjną przed kradzieżą. Monitor Dell P3222QE to idealne rozwiązanie dla osób szukających wytrzymałego, wydajnego i bezpiecznego monitora do pracy lub domu.

Ostatnia aktualizacja: Karta techniczna produktu Dell P3222qe

CZYM RÓŻNI SIĘ KARTA TECHNICZNA OD KARTY CHARAKTERYSTYKI?

Każdy użytkownik, ogólnie pojętych środków chemicznych, powinien posiadać aktualne dokumenty techniczne m. in. Kartę Techniczną oraz Kartę Charakterystyki.

Karta Techniczna (z ang. Technical Data Sheet tzw. TDS) jest dokumentem informacyjnym, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne oraz właściwości fizykochemiczne produktu. Producent może też określić przewidywane zastosowanie, zalecany sposób przetwórstwa oraz warunki bezpiecznego magazynowania i transportu. Karta Techniczna nie ma prawnie zdefiniowanych wymagań w zakresie treści czy dostępności, to producent decyduje o jej ostatecznej formie i zawartości.

Karta Charakterystyki (z ang. Material Safety Data Sheet, tzw. MSDS) powinna dostarczać kompleksowych informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny i warunkach jej bezpiecznego stosowania. Zawartość, strukturę i wymagania dotyczące sporządzania Kart Charakterystyki określa Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 tzw. REACH1 oraz załącznik II Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010. Głównym zadaniem Karty Charakterystyki jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach, jakie może stwarzać substancja lub mieszanina. Karta Charakterystyki składa się z 16 sekcji, w których opisane są warunki bezpiecznego obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, postępowanie w przypadku zagrożenia, warunki bezpiecznego magazynowania, transportu i usuwania oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne. Producent ma obowiązek dostarczyć odbiorcy aktualną Kartę Charakterystyki bezpłatnie, w językach urzędowych państw członkowskich, na terenie których substancje lub mieszaniny są wprowadzane do obrotu.

Przed rozpoczęciem prac wskazane jest zapoznanie się z treścią dokumentów w celu właściwego przetwórstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy. Pracodawca ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom Karty Charakterystyki wszystkich substancji i mieszanin na które mogą być narażeni podczas pracy. Karty Charakterystyki powinny być również dostępne w miejscu pracy, tak aby w razie wypadku, awarii lub pożaru właściwe służby mogły zapoznać się z możliwymi zagrożeniami.

Należy pamiętać, że zapoznanie się z dokumentami technicznymi jest niezbędne, aby prawidłowo i bezpiecznie obchodzić się z substancją lub mieszaniną.

1Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Strona 1 z 5 Zakres stosowania Masa tynkarska służy, jako komponent zestawu do systemów ociepleń, opartych na bazie styropianu lub wełny. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem Akrys 3000 Podkład. Masa

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorówTynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1, 5 mm 1, 5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTUStrona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Kolor Wygląd powłoki Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych,

Strona 1 z 5 Zakres stosowania Farba fasadowa oparta na nanotechnologii element systemu Nanotech przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania i renowacji elewacji budynków. Dzięki zawartym w jej składzie

Strona 1 z 5 Zakres stosowania to silikonowana, elastyczna farba renowacyjna oparta na kombinacji spoiw polimerowych element systemu Nanotech przeznaczona do dekoracyjnoochronnego malowania i renowacji

Strona 1 z 5 Zakres stosowania Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nanotech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budynków lub renowacji istniejących powłok. W systemie

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE: Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Strona 1 z 5 Zakres stosowania to zolowo-silikatowa (krzemianowa) farba przeznaczona do dekoracyjno ochronnego malowania i renowacji wnętrz oraz fasad budynków. Kombinacja spoiw zolu krzemionkowego i szkła

Sigmafloor 2K Epoxy AquaZakres stosowania Główne zalety produktu Kolory Połysk Parametry techniczne to dwuskładnikowa żywica epoksydowa do posadzek betonowych i ścian o średnim i wysokim obciążeniu użytkowym. Produkt przeznaczony

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjnaLUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Tynk inwestycyjny ST-oneKatalog produktów 1 ynki ynk inwestycyjny S-one Faktura pełna Baranek łatwe nanoszenie szeroka gama kolorystyczna duży wybór granulacji zwiększona odporność przed porastaniem algami i grzybami wysoka elastyczność

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNEWŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE RAFFAELLO MADREPERLATO produkcji OIKOS jest posiadającym zdolność dyfuzji wyrobem wykończeniowym na bazie wapna gaszonego o perłowym efekcie. Został opracowany specjalnie jako uzupełnienie

schnący w temp. 80ºC młotkowyLakier ftalowo-karbamidowy 2. 1 schnący w temp. 80ºC młotkowy Symbol: Kolorystyka: Norma: PKWiU 24. 30. 12-29. 00-78(9)-00XX-XX KTM 1313-412-43XXX-XXX szeroka gama kolorów lub wg ustaleń z odbiorcą ZN/RAFIL

INFORMACJA TECHNICZNAStrona 1 z 5 Dwukomponentowa epoksydowa powłoka gruntująca High-Solid do konstrukcji stalowych z większym obciążeniem korozją do stali, stali ocynkowanej ogniowo i nawierzchni ze starymi powłokami ZASTOSOWANIE

Farby Dekoral ProfessionalFarby Dekoral Professional TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 3 Przełom w technologii Dekoral Professional, seria wyrobów opracowanych specjalnie dla zawodowych wykonawców, to oryginalne narzędzie najnowszej

Tikkurila Finngard Silicate SolidRodzaj Opis Silikatowa farba do elewacji Silikatowa, wodorozcieńczalna farba do elewacji. Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-polimerowe,

Siloxcap Tynk siloksanowyCHARAKTERYSTYKA Najnowszej generacji tynk zewnętrzno-wewnętrzny, stworzony miedzy innymi ze specjalnego, wyselekcjonowanego ziarna - kwarcowego granulatu, na bazie żywic siloksanowych w emulsji wzbogaconej

Sigmaresist Immun MattZakres stosowania Główne zalety produktu Kolory Połysk Sigmaresist Immun specjalistyczna farba przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Stosować na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynk

Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy akrylowy podkład wypełniający klasy HIGH SOLID posiadający doskonałą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych i starych powłok lakierowych oraz dobrą do stali ocynkowanej

KATALOG PRODUKTÓW 2012KATALOG PRODUKTÓW 2012 ( uaktualniony) SATYN to nowa marka, stworzona przez Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu. W jej ramach produkowanych jest

Tynk akrylowy ST-one. TynkiKatalog produktów 1 2 ynki łatwe nanoszenie szeroka gama kolorystyczna duży wybór granulacji zwiększona odporność przed porastaniem algami i grzybami wysoka elastyczność po wyschnięciu wysoka stabilność

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE RAFFAELLO DECOR STUCCO produkcji OIKOS jest posiadającym zdolność dyfuzji wyrobem na bazie wapna gaszonego. Idealnie nadaje się do naśladowania dawnych technik dekoracji wnętrz. pl/14129-Tikkurila-everal-matt-10. html">TIKKURILA EVERAL MATT [10]14. 06. 2013 r. TIKKURILA EVERAL MATT [10] Emalia alkidowa do drewna i metalu OPIS TIKKURILA EVERAL MATT [10] - Matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA1/5 AQUAZINGA Aquazinga jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną powłoką stanowiącą system antykorozyjny stworzony na bazie nieorganicznych krzemianów cynku. Dzięki wysokiej zawartości cynku w suchej warstwie

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE COCCIO CEMENTO produkcji OIKOS doskonale naśladuje dawne rzemieślnicze techniki dekoracji wnętrz. Nałożony szpachlą na gładki tynk daje efekt marmuru. Umożliwia aktywne oddychanie

Parametry podłoży budowlanychParametry podłoży budowlanych Dla wszystkich podłoży budowlanych, które będą zdobione lub zabezpieczane możemy wyróżnić pewne wspólne parametry oraz działania bez których aplikacja kolejnych warstw będzie

Systemy elewacyjne

Kleje systemowe

Nazwa produktuSymbolKarta technicznaKarta charakterystykiDeklaracja wł. użytk. Krajowa dekl. wł. Atest higienicznyŚwiadectwo radiacyjneKrajowe/Europejskie oceny techniczne i certyfikatyOświadczenia i inne dokumentyElement systemu - wykaz
Klej do przyklejania wełny KWPKlej do styropianu KSKlej do styropianu i siatki KKlej do wełny mineralnej KWKlej do zatapiania siatki, biały KZBKlej poliuretanowy KP

Farby podkładowe

Farba gruntująca FFarba podkładowa biohydrofobowa PPFasadowa farba podkładowa multikolor MPFPodkładowa farba silikatowa SPPodkładowa farba silikonowa XP

Tynki cienkowarstwowe

Masa strukturalna multikolor MSMMasa strukturalna silikonowa MSXTynk akrylowy TAB TAKTynk akrylowy - natryskowy TANTynk biohydrofobowy TPBTynk mineralny TB TKTynk nanosilikonowy 22 TNBTynk silikatowy TSBTynk silikonowy TXB TXK

Tynki mozaikowe

Tynk mozaikowy G/KGPTynk mozaikowy do wnętrz GM/KGPTynk mozaikowy z mikką GNM

Farby fasadowe

Farba fasadowa - akrylowa FAFarba fasadowa - silikatowa FSFarba fasadowa - silikonowa FXFarba fasadowa elastyczna FEFarba fasadowa nanosilikonowa FNX

Preparaty

Preparat dezynfekujący AGPreparat do mycia elewacji i usuwania zabrudzeń APPreparat do usuwania zabrudzeń mineralnych AMPreparat elastyczny UEPreparat przyśpieszający wiązanie i wysychanie tynków cienkowarstwowych AFPreparat silikatowy USPreparat silikonowy UX

Systemy okładzin elewacyjnych

Klej akrylowy KALazur do paneli akrylowych FLAPANELE ELEWACYJNE BETON ARCHITEKTONICZNY OEA-BAPanele Elewacyjne Cegła rustykalna GREINPLAST OEA-C OEA-CPanele Elewacyjne Deska OEA-DPanele elewacyjne kwarcowe OEA-KGPANELE ELEWACYJNE LAMELE OEA-LPANELE ELEWACYJNE PIASKOWIEC OEA-KPPANELE ELEWACYJNE RYFLE OEA-R

Siatka z włókna szklanego

SIATKA PODTYNKOWA DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH E123L SZKLANEGOSIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO GREINPLAST PRO 165 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO R117A101SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO SSA 1363-145

Chemia budowlana

Pianki poliuretanowe i czyściki

Pianka poliuretanowa niskorozprężna EPNPianka poliuretanowa uniwersalna EPUPianka poliuretanowa uniwersalna, o charakterze niskorozprężnym do niskich temperaturPIANKA POLIURETANOWA WĘŻYKOWA EPPPianka poliuretanowa, niskorozprężna o podwyższonej izolacyjnościPreparat czyszcząco - odtłuszczajacy, ogólnego stosowania ACOPreparat czyszczący, do pistoletów z dodatkiem silikonu ACS

Impregnaty

Impregnat akrylowy wodny (z systemem UV Protect) HA-UVImpregnat hydrofobizujący rozpuszczalnikowy HRImpregnat hydrofobizujący wodny HWImpregnat oleofobowy wodny HO

Hydroizolacje

HYDROIZOLACJA W PŁYNIE ICPreparat do hydroizolacji dwuskładnikowych UHZaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, standard I2SZaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa I1K

Kleje do płytek

Klej do płytek ceramicznych elastyczny niskopylący P40G Typ C2TE P40LDKlej do płytek ceramicznych elastyczny żelowy P405G Typ C2TE P405GKlej do płytek ceramicznych i gresowych P30LD Typ C2TE P30LDKlej do płytek ceramicznych i gresowych, wzmocniony Typ C1TE P25Klej do płytek ceramicznych i kamienia P70LD Typ C2TE P70LDKlej do płytek ceramicznych i kamienia P80LD Typ C2TE S1 P80LDKlej do płytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biały, niskopylący Typ C2E S1 P90LDKlej do płytek ceramicznych uniwersalny P10 Typ C1 P10Klej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny niskopylący P60LD Typ C2TES1 P60LDKlej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny żelowy P605G Typ C2TES1 P605GKlej do płytek ceramicznych wzmocniony P20 Typ C1T P20

Zaprawy tynkarskie gipsowe

Tynk gipsowy maszynowy TMGTynk gipsowy ręczny TRG

Zaprawy murarskie

Klej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 10, 0 MPa) KBBKlej do bloczków z betonu komórkowego Klasa M10 (> 10, 0 MPa) KBSZaprawa ciepłochronna Klasa M5 (> 5, 0 MPa) ZCZaprawa do klinkieru Klasa M10 (> 10, 0 MPa) ZKZaprawa murarska Klasa M5 (> 5, 0 MPa) ZM

Zaprawy wyrównujące

Zaprawa wyrównująca ZWZaprawa wyrównująca szybkowiążąca ZWF

Zaprawy tynkarskie tradycyjne

Zaprawa tynkarska - ręczna ZTRZaprawa tynkarska lekka ZTLZaprawa tynkarska maszynowa ZTMZaprawa tynkarska podkładowa ZTP

Zaprawy tynkarskie drobnoziarniste

Cementowa zaprawa szpachlowa ZSZaprawa szpachlowa wapienna ZSWZaprawa tynkarska drobnoziarnista ZTD

Jastrychy cementowe

Jastrych cementowy, podkładowy Typ CT-C20-F4 JPJastrych cementowy, podkładowy, szybkowiążący, 20-100 mm JPFJastrych cementowy, samopoziomujący, cienkowarstwowy Typ CT-C30-F7 JCJastrych cementowy, szybkowiążący Typ C30-F7 JCF10Jastrych cementowy, wyrównujący, szybkowiążący Typ CT-C20-F5-B0, 5-R1 JWF

Dekoracyjny system posadzkowy greinstone

Jednokomponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe RSU-01Jednokomponentowy reaktywny grunt poliuretanowy RGU-01Kruszywo naturalne RKZagęstnik - tiksotropujący do powierzchni pionowych RTX-01

Izolacje bitumiczne

Bitumiczna masa izolacyjna, wodorozcieńczalna IBDBitumiczna masa izolacyjno-klejowa, wodorozcieńczalna IBSBitumiczny preparat gruntujący IBGDwuskładnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami. IBM

Uszczelniacze

SILIKON SANITARNY ESF ESFUszczelniacz akrylowy do fasad EAFUszczelniacz akrylowy do płyt G-K EAGUszczelniacz akrylowy elastyczny EAEUSZCZELNIACZ AKRYLOWY LEKKI EALUSZCZELNIACZ AKRYLOWY SZYBKOWIĄŻĄCY EASUSZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY EMX EMXUszczelniacz silikonowy - neutralny ESNUszczelniacz silikonowy uniwersalny ESU

Akcesoria do hydroizolacji

Taśma izolacyjna (typ TUW 3PS) ITETaśma izolacyjna uniwersalna z paskiem butylowym ITU-BTaśma izolacyjna, uniwersalna ITU

Fugi

FUGA ELASTYCZNA ZFF ZFF

Wyroby do wnętrz

Grunty

Grunt do podłoży betonowych FGGrunt do podłoży chłonnych UGGRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH I NIENASIĄKLIWYCH FKGrunt głęboko penetrujący - koncentrat UGrunt krzemianowo - polimerowy UKPGrunt premium żelowy niekapiący UN

Kleje gipsowe

Klej gipsowy KGT KGP

Gładzie gipsowe i szpachle

Gładź gipsowa Typ 2B GGGładź polimerowa GPSzpachla gipsowa Typ B2/20/2 SGS SGT

Masy szpachlowe

Masa szpachlowa SWMasa szpachlowa akrylowa SAMasa szpachlowa lekka SLMasa szpachlowa polimerowa SASMasa szpachlowa wykończeniowa, polimerowa SWP

Farby wewnętrzne

Farba ceramiczna do wnętrz - kolekcja Nowocześnie i Elegancko Tester FWCFarba lateksowa wewnętrzna - matowa FWLFarba Premium Antyrefleksyjna PREMIUM ANTYREFLEKSYJNAFarba Premium Biała Akrylowo-Lateksowa PREMIUM BIAŁAFarba Premium Ceramiczna - plamoodporna GREINPLAST CERAMICZNAFarba Premium Gruntująca Lateksowa PREMIUM GRUNTUJĄCAFarba Premium Lateksowa PREMIUM LATEKSOWAFarba wewnętrzna - kolekcja Klasycznie i Elegancko FWK

Karta techniczna produktu Dell P3222qe

Bezpośredni link do pobrania Karta techniczna produktu Dell P3222qe

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta techniczna produktu Dell P3222qe