Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Aeg Sct71809s0

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Aeg Sct71809s0 jest przydatnym narzędziem, które pomoże użytkownikom zadbać o bezpieczeństwo swojego urządzenia. Książka zawiera wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji oraz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Książka zawiera również informacje na temat selektywnego usuwania odpadów, aby zapobiec szkodom dla środowiska. Książka zawiera również instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia, w tym informacje na temat bezpiecznego użytkowania, konserwacji i przechowywania. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy pragną zapewnić bezpieczeństwo swojego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Aeg Sct71809s0

 • Zdjęcie oferty: Książeczka z instrukcjami budowania klocki Linden

O przedmiocie

Książeczka z instrukcjami budowania z drewnianych klocków Linden:

– w środku znajdziesz 51 wskazówek na trzech poziomach: łatwy, średni i trudny, a także instrukcje budowania z klocków na płasko dla najmłodszych.

Nasza książka to narzędzie do zabawy w domu, oraz prowadzenia lekcji i warsztatów w szkole czy przedszkolu.

Ilość stron: 46 (miękka okładka)

 • Stan: Nowy Wiek dziecka: 3 m +

Inne ogłoszenia sprzedającego

Zobacz wszystkie

Chcesz kupić więcej z jedną dostawą? WybierzKUP TERAZi w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.

Sala zabaw dla dzieci, urodziny, warsztaty Wrocław

Kup teraz

35 zł

 • STAN: NOWY

  Wrocław, Stare Miasto

  Worek bawełniany wielorazowy warzywa owoce zakupy

   Płeć: Produkt uniseks49
   Wrocław, Fabryczna

   Oryginalna torba na zakupy bawełna z recyklingu

 • Inne ogłoszenia sprzedającegoChcesz kupić więcej z jedną dostawą?Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.Oferty sponsorowane
   DzieckoZabawkiKlockiDrewniane

   Rendered: 2023-02-06T11:33:10. 000Z

   UWAGA:

   Wybrany przez Ciebie wariant (Rodzaj: Wzór Psi Patrol) został wyprzedany online..

   do oglądania, czytania i układania puzzli
   rozwija motorykę i logiczne myślenie

   Więcej szczegółów

   Książeczka z puzzlami, 1 szt.

   Opis produktu

   • książeczki z puzzlami - ulubione postacie z bajek Psi Patrol, Świnka Peppa Pig i Strażak Sam
   • do oglądania, czytania i układania puzzli: rozwija motorykę i logiczne myślenie
   • 4 układanki puzzle z 12 elementami
   • objętość: 10 str.
   • zalecany wiek: od 3 lat


   Materiał

   karton


   Wymiary

   ok. 20, 6 x 20, 8 x 2, 5 cm


   Waga

   ok. 550 g

   Pytanie:
   W zakładzie pracy jest wiele maszyn i urządzeń i w związku z tym wiele instrukcji bezpiecznej obsługi. Często zdarza się, że kierownik jednego dnia kieruje pracownika do pracy np. na prasę mimośrodową, drugiego do pracy na szlifierkę dwutarczową, a trzeciego - na inne urządzenie itd. Dodatkowo w zakładzie pracy jest duża rotacja pracowników.
   Czy pracownicy są zobowiązani potwierdzać zapoznanie się z każdą instrukcją na piśmie oddzielnie, czy wystarczającym jest podpis na karcie szkolenia wstępnego przy np. instruktażu stanowiskowym, biorąc pod uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem ws. szkoleń bhp ten podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z ryzykiem zawodowym oraz przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych prac? Jeśli tak, w jaki sposób pracodawca udowodni, że pracownik zapoznał się z daną instrukcją?

   Odpowiedź:
   Przepisy bhp nie obligują pracodawcy do pozyskiwania od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z każdą z udostępnianych im instrukcji bhp. Warto to jednak zrobić dla celów dowodowych.
   Jeśli pracodawca wolałby tego uniknąć i nie gromadzić dodatkowej dokumentacji (oświadczeń pracowników), może wprowadzić stosowne postanowienia do programu instruktażu stanowiskowego, z których wynikać będzie, że podczas takiego instruktażu pracownicy są z nimi zapoznawani.

   Uzasadnienie:
   W myśl art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach pracy. Doprecyzowanie powyższej normy znajduje się w § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:
   1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
   2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
   3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
   4. udzielania pierwszej pomocy.

   Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
   Przepisy bhp nie precyzują, w jaki sposób i w jakiej postaci pracodawca powinien udostępniać pracownikom instrukcje. Może to zatem nastąpić w tradycyjnej formie, tj. wywieszenia na danym stanowisku pracy (np. przy urządzeniu czy maszynie, której instrukcja dotyczy) albo zostać udostępnione w postaci elektronicznej (np. rozesłane e-mailem lub zamieszczone w intranecie). Istotnym jest, aby każdy pracownik miał do nich stały dostęp.
   Samo umieszczenie instrukcji przy stanowisku pracy nie jest równoznaczne z zapoznaniem się z nimi przez pracowników. Warto więc, pomimo braku formalnej dyspozycji przepisów bhp, uzyskiwać od pracowników oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z każdą z udostępnionych im instrukcji. Będzie to miało istotne znaczenie dla celów dowodowych (np. w razie ciężkiego wypadku przy pracy, gdy do zakładu pracy wkroczy prokurator).
   Gdyby jednak pracodawca wolał uniknąć gromadzenia dodatkowej dokumentacji, może wprowadzić stosowne zapisy do szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego. Pracodawca, będący jednocześnie organizatorem szkolenia, powinien opracować takie programy dla każdego stanowiska pracy (ewentualnie grupy stanowisk). Programy te powinny być opracowane na podstawie programu ramowego zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być dostosowane do specyfiki danego stanowiska pracy. Opracowując szczegółowy program instruktażu stanowiskowego, należałoby uwzględnić w nim zapisy potwierdzające przeszkolenie pracownika z zakresu obsługi wszystkich maszyn i urządzeń występujących na danym stanowisku pracy, stosowanych na nim procesów technologicznych (jeżeli takie występują), jak również postępowania z poszczególnymi materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Podobne zapisy, w połączeniu z udostępnionymi pracownikom instrukcjami bhp, pozwolą pracodawcy wykazać, że należycie dopełnił swoich obowiązków związanych z zapoznaniem pracowników z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi na danym stanowisku pracy.

   [Uwaga! Ta odpowiedź jest już nieaktualna od 28 VI 2019 r. ]

  Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Aeg Sct71809s0

  Bezpośredni link do pobrania Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Aeg Sct71809s0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Aeg Sct71809s0