Ogólna instrukcja instalacji Canon 2059b001

Instalacja tonera Canon 2059b001 jest prosta i może być wykonana w kilku krokach. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że drukarka jest włączona i wyłączona zasilania, a także, że toner jest zainstalowany zgodnie z instrukcją. Następnie należy wyjąć stary toner, wyczyścić drukarkę i zainstalować nowy toner. Aby zainstalować nowy toner Canon 2059b001, należy włożyć go do drukarki, aż do momentu jego oparcia się o wskaźnik wskaźnika. Następnie należy przytrzymać przycisk wskaźnika, aż usłyszy się dźwięk potwierdzający, że toner jest prawidłowo zainstalowany. Po zakończeniu instalacji należy zamknąć pokrywę drukarki i zresetować ją. Po tym należy włączyć drukarkę i sprawdzić, czy wykonała ona wszystkie wymagane czynności.

Ostatnia aktualizacja: Ogólna instrukcja instalacji Canon 2059b001

Oprogramowanie do wyświetlania,
edycji i obróbki obrazów RAW

Digital Photo Professional

wer. 4. 17. 10

Instrukcja obsługi

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

  1. Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
  2. Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.

    Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www. com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

UWAGA

Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

Po spełnieniu powyższych warunków wybierz produkt poniżej, aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Ogólna instrukcja instalacji Canon 2059b001

Bezpośredni link do pobrania Ogólna instrukcja instalacji Canon 2059b001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ogólna instrukcja instalacji Canon 2059b001