Podręcznik konfiguracji oprogramowania Bosch Shi 6800 Series

Podręcznik konfiguracji oprogramowania Bosch Shi 6800 Series jest kompleksowym narzędziem do konfigurowania i zarządzania oprogramowaniem 6800 Series firmy Bosch. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji oprogramowania, kroki do wykonania i przykłady konfiguracji w celu wykorzystania maksymalnego potencjału systemu. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat interfejsów API, dzięki czemu można tworzyć własne aplikacje i narzędzia w celu wykorzystania systemu do własnych celów. Podręcznik jest zbudowany zgodnie z założeniami prostoty i jest łatwy w użyciu dla użytkowników z różnym stopniem zaawansowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji oprogramowania Bosch Shi 6800 Series

ODKRYJ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE REDUKCJĘ HAŁASU: SŁUCHAWKI QUIETCOMFORT® II Z 90-DNIOWYM OKRESEM PRÓBNYM BEZ RYZYKA. WIĘCEJ INFORMACJI

Przewodniki i instrukcje obsługi produktów

Pomoc Podręcznik użytkownika:

  Skrócony podręcznik konfiguracji:

  Systemy Lifestyle, do których podłączono adapter SoundTouch, automatycznie wyszukują aktualizacje po uruchomieniu aplikacji SoundTouch. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, aplikacja poinformuje o możliwości zaktualizowania.

  Darmową aplikację SoundTouch można pobrać tutaj:

  Dodatkowe funkcje aplikacji:

 • Zawiera szczegółowe instrukcje konfigurowania systemu SoundTouch™ w ciągu kilku minut
 • Ułatwia słuchanie stacji radiowych w Internecie i utworów z biblioteki muzycznej zapisanej na dysku lokalnym oraz korzystanie z popularnych usług muzycznych, takich jak Spotify®, Pandora®, iHeartRadio™, SiriusXM, Deezer i QPlay Dostępne usługi muzyczne mogą się różnić.
 • Umożliwia dodawanie ulubionej muzyki do zaprogramowanych ustawień, co pozwala na bezpośredni do nich dostęp z dowolnego systemu SoundTouch lub pilota
 • Za pomocą wielu systemów SoundTouch™ można odtwarzać tę samą lub inną muzykę w różnych pomieszczeniach
 • Ręczna aktualizacja systemu SoundTouch

  Jeśli system jest podłączony do sieci domowej, sprawdza on dostępność aktualizacji oprogramowania za każdym razem, gdy jest używany. Jeśli dostępna jest aktualizacja, zaczyna automatycznie ją pobierać. Gdy aktualizacja zostanie w całości pobrana, przy wyłączaniu konsoli na ekranie pojawi się komunikat informujący, że aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. Po zakończeniu instalacji system automatycznie się wyłączy. 

  Aktualizacja jednostki sterującej

  Po podłączeniu do sieci z dostępem do Internetu jednostka sterująca będzie sprawdzać dostępność aktualizacji przy każdym użyciu. Jeśli dostępna będzie aktualizacja, zostanie ona automatycznie pobrana do jednostki sterującej. Po zakończeniu pobierania pliku na ekranie pojawi się komunikat „Aktualizacja jest gotowa do instalacji. Zainstalować teraz? ”, gdy system zostanie wyłączony.

  • Upewnij się, że moduł basowy i bezprzewodowe odbiorniki dźwięku przestrzennego są podłączone bezprzewodowo do jednostki sterującej. W przeciwnym razie aktualizacja tych elementów nie będzie możliwa.
  • Aby rozpocząć instalację, wybierz opcję Zainstaluj.
  • Po zakończeniu instalacji system się wyłączy.

  Systemów Lifestyle 600 i 650 nie można zaktualizować za pomocą aplikacji SoundTouch. Naciśnij przycisk SETUP na pilocie, a następnie wybierz opcję „Aktualizacja oprogramowania”, aby określić, czy aktualizacja oprogramowania została pobrana na konsolę. Jeśli jakiekolwiek automatyczne aktualizacje będą gotowe do instalacji, na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje.

  Aktualizacja modułu basowego

  Aby zaktualizować moduł basowy, musi on być bezprzewodowo podłączony do konsoli. Jeśli podczas aktualizacji systemu moduł basowy był podłączony do konsoli za pomocą kabla 3, 5 mm, jego aktualizacja nie dojdzie do skutku. 

  Aktualizacja pilota zdalnego sterowania

  Jeśli dla pilota zdalnego sterowania sparowanego z jednostką sterującą gotowa jest aktualizacja, konsola zaktualizuje go w ciągu 10 minut. Po aktualizacji z pilota nie będzie można korzystać przez około minutę.

  ESI[tronic] 2. 0 to niezawodne oprogramowanie diagnostyczne dla wszystkich rodzajów pojazdów użytkowych. Pakiet Truck obejmuje pojazdy użytkowe, transportery, przyczepy i autobusy w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Pakiety Off-Highway zawierają dane dla pojazdów rolniczych, budowlanych i specjalnych silników.

  DCP‑1600 / DCP‑1600E / DCP‑1600R / DCP‑1601 / DCP‑1602E / DCP‑1602R / DCP‑1610W / DCP‑1610WE / DCP‑1610WR / DCP‑1612W / DCP‑1612WR / DCP‑1615NW / DCP‑1616NW / MFC‑1900 / MFC‑1900E / MFC‑1900R / MFC‑1901 / MFC‑1905 / MFC‑1905R / MFC‑1910W / MFC‑1910WE / MFC‑1911NW / MFC‑1911W / MFC‑1912WR / MFC‑1915W / MFC‑1916NW

  • Drukowanie
  • Przed drukowaniem
  • Drukowanie z komputera (Windows®)
   • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie dokumentu (Windows®)
    • Podgląd wydruku (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
    • Zmiana typu nośnika (Windows®)
    • Zmienianie rozdzielczości i jakości drukowania (Windows®)
    • Zmiana ustawień drukowania (Windows®)
    • Poprawianie jakości drukowania szarości (Windows®)
    • Poprawianie jakości drukowania wzorów (Windows®)
    • Poprawianie cienkich linii (Windows®)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
    • Drukowanie plakatu (Windows®)
    • Drukowanie po obu stronach papieru (Windows®)
    • Drukowanie broszur (Windows®)
   • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Windows®)
    • Drukowanie skalowane (Windows®)
    • Drukowanie odwrotne (Windows®)
    • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
    • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
    • Dostosowywanie gęstości druku (Windows®)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Windows®)
    • Poprawa utrwalania tonera (Windows®)
    • Pomiń pustą stronę (Windows®)
    • Drukuj tekst na czarno (Windows®)
    • Zapisywanie pliku archiwum danych wydruku (Windows®)
   • Wybór profilu druku (Windows®)
    • Dodawanie profilu druku (Windows®)
    • Usuwanie profilu druku (Windows®)
   • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
  • Drukowanie z komputera (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
   • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania toneru (Macintosh)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
    • Drukowanie na obu stronach papieru (Macintosh)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
    • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
    • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
    • Drukowanie skalowane (Macintosh)
    • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
    • Zmienianie rozdzielczości i jakości drukowania (Macintosh)
    • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
    • Zmiana jakości graficznej (Macintosh)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Macintosh)
    • Poprawa utrwalania tonera (Macintosh)
    • Dostosowywanie gęstości druku (Macintosh)
    • Pomiń pustą stronę (Macintosh)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
  • Konfiguracja ustawień drukowania z panelu sterowania urządzenia
   • Anulowanie zadania drukowania
   • Automatyczna kontynuacja
   • Przywracanie ustawień fabrycznych drukarki
   • Drukowanie listy ustawień drukarki
   • Wydruk testowy
  • Skanowanie
  • Przed skanowaniem
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
  • Skanowanie przy użyciu przycisku skanowania urządzenia Brother
   • Skanowanie zdjęć i grafiki
   • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
   • Skanowanie do załącznika e-mail
   • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie z komputera (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
      • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
     • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN (Windows®)
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
    • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Skanowanie z komputera (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie dokumentów i zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
    • Ustawienia sterownika ICA
  • PC-FAX
  • PC-Fax dla systemu Windows®
   • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
    • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
    • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
     • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
     • Utwórz grupę w książce adresowej (Windows®)
     • Edytowanie informacji członka lub grupy (Windows®)
     • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
     • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
     • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
    • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
     • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
    • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
    • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
     • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
      • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
      • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
     • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
    • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • PC-FAX dla Macintosh
   • Przegląd funkcji PC-FAX (Macintosh)
   • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
  • Zdalna konfiguracja
  • Zdalna konfiguracja (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji do skonfigurowania urządzenia Brother z komputera (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
  • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • ControlCenter
  • ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana trybu działania narzędzia ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
   • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
   • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • Sieć
  • Rozpoczęcie użytkowania
   • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
  • Wybór typu połączenia sieciowego
   • Przykłady przewodowego połączenia sieciowego
    • Drukowanie Peer‑to‑Peer z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
    • Drukowanie współdzielone
   • Przykłady bezprzewodowego połączenia sieciowego
    • Połączenie z komputerem za pośrednictwem punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb infrastruktury)
    • Połączenie z komputerem bezprzewodowym bez pośrednictwa punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb Ad-hoc)
  • Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
    • Co to jest BRAdmin Light? (Windows® i Macintosh)
    • Co to jest BRAdmin Professional 3? (Windows®)
    • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
    • Co to jest zdalna konfiguracja? (Windows® i Macintosh)
   • Instalacja lub dostęp do oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
    • Zainstaluj aplikację BRAdmin Light z płyty instalacyjnej CD-ROM (Windows®)
    • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
     • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
     • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji dla systemu Windows®
     • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Macintosh)
  • Lokalizowanie ustawień sieciowych urządzenia
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z panelu sterowania Brother
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
   • Lokalizacja ustawień sieciowych za pomocą zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
  • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu przewodu USB
   • Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia przy użyciu aplikacji instalacyjnej firmy Brother bez przewodu USB
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub AOSS
    • Jak skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu metody jednoprzyciskowej funkcji WPS lub AOSS
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Dwa typy połączenia bezprzewodowego przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc (w przypadku IEEE 802. 11b/g/n)
    • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu nowego identyfikatora SSID
    • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu istniejącego identyfikatora SSID
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
  • Zaawansowane funkcje sieciowe
   • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
   • Konfiguracja ustawień serwera poczty przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
   • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
   • Dodatkowe ustawienia sieciowe systemu Windows®
    • Przed skonfigurowaniem dodatkowych ustawień sieciowych
    • Instalacja sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Odinstalowywanie sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Instalowanie sterowników drukowania i skanowania w trybie infrastruktury przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 7 i Windows® 8)
   • Dostępne usługi
   • Inne sposoby konfiguracji adresu IP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu DHCP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu BOOTP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu RARP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu APIPA
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu ARP
   • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
   • Drukowanie Raportu WLAN
    • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
  • Rozwiązywanie problemów
   • Działania wykonywane przed przejściem do rozwiązywania problemu, które mogą ten problem wyeliminować
   • Określenie i rozwiązanie problemu
    • Komunikaty o błędach
    • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
    • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej.
     • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
    • Podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
    • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci.
    • Urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci nawet po pomyślnym ukończeniu instalacji.
    • Ustawienia zabezpieczeń nie działają prawidłowo.
    • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo.
  • Menu sieci na panelu sterowania Brother
   • TCP/IP
   • Ethernet (tylko sieć przewodowa)
   • Stan sieci przewodowej
   • Adres MAC
   • Asystent WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Kreator konfiguracji (tylko sieć bezprzewodowa)
   • WPS/AOSS (tylko sieć bezprzewodowa)
   • WPS z kodem PIN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Stan sieci WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Ustawianie wartości domyślnych
   • Włączenie sieci przewodowej (tylko sieć przewodowa)
   • Włącz sieć WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Resetowanie sieci
  • Bezpieczeństwo
  • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
  • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
   • Metody zabezpieczeń stosowane podczas wysyłania wiadomości e-mail
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
  • Bezpieczne wysyłanie wiadomości e-mail
   • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika

  Podręcznik konfiguracji oprogramowania Bosch Shi 6800 Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji oprogramowania Bosch Shi 6800 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji oprogramowania Bosch Shi 6800 Series