Podręcznik opisu ogólnego 2easy 2 Wire Series

Podręcznik opisu ogólnego 2easy 2 Wire Series to seria kompaktowych modułów zasilania sterujących z zintegrowanym sterownikiem i zasilaczem. Moduły są przeznaczone do montażu na szynie DIN i służą do sterowania i zasilania systemów sterowania procesami. Moduły zawierają zintegrowany zasilacz wewnętrzny, który zapewnia niezawodne sterowanie procesami w różnych warunkach otoczenia. Moduły mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji, w tym przemysłu, automatyzacji budynków, technologii IoT i więcej. Moduły są dostarczane z kompleksowym oprogramowaniem konfiguracyjnym, które umożliwia łatwą i szybką konfigurację systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu ogólnego 2easy 2 Wire Series

W 2013 roku wydano w Pradze „Základní pravidla pro zpracování archiválií” – podręcznik zawierający ogólne standardy opracowania oraz opisu archiwaliów, a także obszerne kompletne przykłady opisu zespołów archiwalnych, inwentarze, hasła indeksowe i hasła wzorcowe opisu twórców. Przepisy były przygotowywane od końca XX wieku, a intensyfikacja i finalizacja prac nastąpiły od 2010 roku. Wtedy bowiem, na mocy porozumienia czeskich instytucji przechowujących dziedzictwo kulturalne – Archiwum Narodowego i Biblioteki Narodowej – oraz w ramach projektu INTERPI tworzony był system informatyczny, przeznaczony do stosowania w instytucjach pamięci. Dane sporządzone zgodnie z tym standardem i zgromadzone w systemie informatycznym można obecnie wyszukiwać na portalu badatelna. eu. W 2015 roku ukazało się drugie wydanie podręcznika „Základní pravidla…”, poprawione i uzupełnione.

W 2018 roku – w formie suplementów 1, 2 i 3 do czasopisma „Sborník archivních prací” (rocznik LXVIII) – wydane zostały szczegółowe wskazówki do opracowania materiałów archiwalnych trzech typów twórców. Mimo że ukazały się pod takim szyldem, stanowią uzupełnienie podręcznika ogólnego sprzed kilku lat. Odnoszą się do zespołów często występujących, w pewien sposób typowych, a ich twórcy w niektórych przypadkach niedawno zakończyli działalność lub jeszcze istnieją. W drugiej części wstępu do każdych wskazówek podano konkretne uzasadnienie ich wydania. Suplement 1 zawiera zasady opracowania zespołów zawierających archiwum gminy – podstawowej jednostki samorządu i administracji terenowej. Suplement 2 to zasady opracowania zespołów zawierających archiwa przedsiębiorstw przemysłowych, działających w różnych okresach chronologicznych i różnych systemach. Suplement 3 zawiera zaś zasady opracowania zespołów typu urząd powiatowy II, czyli twórców działających w latach 1990-2002. Jak piszą autorzy, w ewidencji Národního archivního dědictví (NAD) znajduje się 75 zespołów z 76 istniejących powiatów, a tylko jeden jest zinwentaryzowany i opracowany.
Wskazówki zawierają: część wstępną; ogólny opis twórców, czasem – jak w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych – podawany jest także szerszy kontekst ustrojowy ich funkcjonowania; strukturę, czas i zakres ich działania; sugerowany tryb opracowania, w tym struktura zespołu i formułowanie elementów opisu na poziomie zespołu, serii, jednostki archiwalnej i dokumentu. Uzupełniają je przykładowe opisy – schematy struktury wraz z tytułami serii, wykazy akt, pojedyncze elementy i opisy twórców. Na przykład, we wskazówkach do opracowania archiwum gminy podano krótkie opisy twórców materiałów archiwalnych, jakimi były: urząd wójtowski, urząd miejski, gminny komitet narodowy i osada wiejska.
Anna Laszuk

Tagi:

  • Czechy
  • Metodyka
  • Opis Archiwalny
  • Opracowanie
  • Standardy Archiwalne

Administratorem danych osobowych jest P. H. U. Tami Wojciech Sterna z siedzibą przy ul. Piotrowskiej 12, 61-353 Poznań, NIP: 7821006266. Dane będą przetwarzane w celu dostarczania Tobie naszego newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do otrzymywania newslettera. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia czy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naszej

Polityce Prywatności

Revit, jak AutoCAD – czyli jak stworzyć legendę opisową detalu nie powiązaną z modelem BIM?

Jak zapewne już Państwu wiadomo Autodesk Revit posiada szereg komponentów opisowych, które jak za kliknięciem magicznej różdżki opisują na raz całe widoki metkami okien, drzwi, oznaczają ściany, schody i inne kategorie modelu. O niektórych takich rodzinach pisano już na łamach Biuletynu Revit. Wiadomo też, że zestawienia poszczególnych kategorii Rodzin generują najczęściej osobne tabele zestawcze. Tutaj wyjątkiem są zestawienia wielu kategorii na raz – tzw. „Multi-Category Schedule”. Co jednak, gdy nie mamy czasu na wyławianie z gąszczu parametrów tych właściwych, a naszym jedynym celem jest prosta legenda opisowa, taka jaką najczęściej widzimy na rysunkach detali?

Tworzenie ogólnego Symbolu Opisowego

Rozwiązaniem jest Rodzina z kategorii Generic Annotation, czyli opis ogólny. Będzie ona zawierać kilka parametrów stworzonych przez użytkownika, które zostaną potem ujęte w tabelę zestawiającą Rodziny z wyżej wspomnianej kategorii opisów ogólnych. Kolejne kroki przedstawią sposób tworzenia takiego symbolu opisu oraz przygotowanie i uzupełnienie tabelki zestawczej.

Rozpoczynamy otwierając nową Rodzinę opisową o nazwie Metric Generic Annotation.

Rys. 1 Wybór odpowiedniej kategorii Rodziny opisowej

Następnie w tworzymy przynajmniej dwie etykiety (Label) zawierające, na przykład, parametry o nazwie Numer i Opis. Ilustrują to kolejne widoki:


Rys. 2 Wybór narzędzia Etykieta (Label)


Rys. 3 Ustawienia parametrów – pamiętajmy, aby Typ Parametru ustawić na Tekst oraz Parametr Elementu (Instance)

Rys. 4 Nie zapomnijmy dodać po jednym parametrze do etykiety, a przed zapisaniem Radzimy usunąć czerwoną notatkę w pierwszej ćwiartce widoku!

Każda etykieta ma również swoje ustawienia Typu, a więc po zmianie czcionki oraz jej właściwości oraz dodaniu elementów graficznych, tworzona przez nas Rodzina opisowa może zmienić swój wygląd i wyglądać jak poniżej:


Rys. 5 Etykiety oraz elementy graficzne (tutaj wypełniony pomarańczowym kreskowaniem obszar)

Ostatnią czynnością przed zapisem będzie ustawienie Etykiety Opis jako niewidocznej. pl/static/data/2015/08/biul_rev_9_10_2014_7. 6 Ustawienie właściwości etykiety na niewidoczne. " width="341" height="244" srcset="https://www. jpg 341w, https://www. pl/static/data/2015/08/biul_rev_9_10_2014_7-300x215. jpg 300w" sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px"/>
Rys. 6 Ustawienie właściwości etykiety na niewidoczne.

Tak utworzoną Rodzinę wczytujemy do Projektu i używając polecenia Symbol. Pamiętajmy o ponumerowaniu etykiet oraz dodaniu odnośników ze strzałką. pl/static/data/2015/08/biul_rev_9_10_2014_8. 7 Symbole mogą mieć więcej niż jeden odnośnik. " width="500" height="207" srcset="https://www. pl/static/data/2015/08/biul_rev_9_10_2014_8-300x124. 7 Symbole mogą mieć więcej niż jeden odnośnik.

Tworzenie Legendy Opisowej

Kolejnym krokiem po utworzeniu i zastosowaniu w widoku Rodzin Opisu Ogólnego (Generic Annotation) jest stworzenie spisu tych elementów i ich wartości. Po opisaniu widoku w Revit (jak na poprzednich zrzutach ekranu), wybieramy Zakładkę Widok>Zestawienia>Blok Opisów (ang. : View>Schedules>Note Block), wybieramy użytą w projekcie Rodzinę opisu i nadajemy nazwę zestawieniu:

Zestawienie typu Blok Opisów (Note Block) wygląda podobnie do zestawień typowych.

Różni się ilością parametrów – oprócz dwóch standardowych: „Ilość” i „Typ”, na liście będą dostępne również te parametry, które utworzyliśmy podczas definiowania etykiety jeszcze w Rodzinie Opisu Ogólnego. W tym wypadku będą to: „Numer” i „Opis”. Samo okno dialogowe posiada takie właściwości, jak: Filtrowanie, Sortowanie, Formatowanie i Wygląd. Warto ustawić sortowanie wg Parametru „Numer” – spowoduje to, że zarówno nowe dodane opisy, jak i te starsze po edycji, nie zmienią pozycji na liście…

Jeżeli chcemy zmienić grafikę zestawienia, to z pomocą ostatniej zakładki zmienimy ustawienia czcionek, obramowań komórek oraz ogólnego wyglądu powstającego zestawienia. pl/static/data/2015/08/biul_rev_9_10_2014_11. 9 Zestawienie tworzymy tak, jak każde inne wybierając odpowiednie parametry z puli dostępnych dla tego opisu i przesuwając je do kolumny pól zestawczych. " width="500" height="140" srcset="https://www. pl/static/data/2015/08/biul_rev_9_10_2014_11-300x84. pl/static/data/2015/08/biul_rev_9_10_2014_11-235x65. jpg 235w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px"/>
Rys. 9 Zestawienie tworzymy tak, jak każde inne wybierając odpowiednie parametry z puli dostępnych dla tego opisu i przesuwając je do kolumny pól zestawczych.

Wynikiem naszej pracy będzie automatycznie uzupełniające się zestawienie, które można wstawić na planszy z widokami opisywanych szczegółów:


To już koniec dzisiejszego podwójnego wydania Biuletynu Revit®. Tych, którzy czują niedosyt serdecznie zapraszam na powtórkę warsztatów PROCAD NetCafe, które odbyły się pod koniec października bieżącego roku. Zapisany film odnajdziecie Państwo na YouTube w kanale PROCAD SA pod tym linkiem >>> Rodzina to podstawa<<<, a resztę naszych Czytelników zapraszam na kolejny Biuletyn Revit®. Do następnego spotkania!

Podręcznik opisu ogólnego 2easy 2 Wire Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu ogólnego 2easy 2 Wire Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu ogólnego 2easy 2 Wire Series