Podręcznik suplementu wspierającego Asus Asmb4 Ikvm

Podręcznik suplementu wspierającego Asus Asmb4 Ikvm to oficjalna instrukcja obsługi tego produktu. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania i konfiguracji sprzętu, a także zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji i funkcji, w tym wsparcie dla różnych systemów operacyjnych i opcji zarządzania. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu, które należy przestrzegać podczas używania sprzętu. Ponadto, podręcznik zawiera listę komponentów wymienionych w instrukcji, aby użytkownik mógł łatwo uzyskać dostęp do informacji dotyczących każdego z nich.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik suplementu wspierającego Asus Asmb4 Ikvm

Zestaw do zarządzania IPMI 2. 0 z KVM (klawiatura, wideo, mysz) /SOL przez LAN

W kilku prostych krokach MIS może kontrolować serwery klawiszami funkcyjnymi i ekranem zdalnego serwera, uzyskując sterowanie KVM (klawiaturę, wideo i mysz) przez LAN oparte na dostępie na poziomie BIOS-u i oferujące całodobowy zdalny monitoring oraz diagnostykę przez GUI (interfejs użytkownika oparty na przeglądarce WWW) nawet wówczas, gdy system operacyjny serwera nie działa. Zanim licznik alarmowy się zresetuje, ASMB4-iKVM będzie automatycznie wykonywał zrzuty ekranu.

Pełne sterowanie serwerem przez interfejs ASUS-a oparty na przeglądarce WWW

Ekran zdalnego serwera

Moduł ASMB4 iKVM oferuje zaawansowane funkcje zarządzania serwerem, w tym „zdalną instalację OS”, „zdalne włączanie/wyłączanie/reset”, „zdalne sterowanie przez SOL” (Serial-over-LAN), „zdalne monitorowanie stanu sprzętu” oraz „dziennik zdarzeń systemowych”. Zabezpieczenie transmisji internetowej zapewnia rozszerzone szyfrowanie danych AES.

Zdalne zarządzanie zasilaniem

KVM przez LAN umożliwia administratorom udostępnienie danych zapisanych na dysku lokalnym (stacji dyskietek, napędach CD/DVD-ROM czy pamięci flash) serwerom docelowym, co pozwala na łatwe zarządzanie. Dzięki funkcji KVM szybciej niż przedtem można usunąć problemy, naprawiając usterki serwera z dowolnego miejsca, co oznacza skrócenie czasu niedostępności systemu i redukcję kosztów działania. Za pomocą ASMB4-iKVM MIS otrzymuje najszybszy i najbardziej efektywny sposób na przywrócenie systemu do pracy i znaczną poprawę jego dostępności dzięki pełnemu zestawowi narzędzi do zdalnego zarządzania.

Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska
Wyłącznie Grantley (seria Z10)

ASMB8-iKVM

Płyta serwerowa

ASMB8-iKVM obsługuje zdalną aktualizację BIOS-u, oszczędzając czas i wysiłek personelu MIS, pozwala na użycie samodzielnego narzędzia KVM/Java do uproszczenia procesu zdalnego sterowania, rejestrację wideo i przechwytywanie ekranu BSOD do łatwiejszego usuwania problemów. W kilku prostych krokach obsługa MIS może kontrolować serwery klawiszami funkcyjnymi i ekranem zdalnego serwera, uzyskując sterowanie KVM (klawiaturę, wideo i mysz) przez LAN oparte na zarządzaniu poza właściwym pasmem i oferujące całodobowy zdalny monitoring oraz diagnostykę przez GUI (interfejs użytkownika oparty na przeglądarce WWW) nawet wówczas, gdy system operacyjny serwera nie działa.

Stan serwera

Ekran zdalnego serwera

Zdalne sterowanie zasilaniem

Moduł ASMB8-iKVM oferuje zaawansowane funkcje zarządzania serwerem, w tym „zdalną instalację OS”, „zdalne włączanie/wyłączanie/reset”, „zdalne sterowanie”, „zdalne monitorowanie stanu sprzętu” oraz „dziennik zdarzeń systemowych”. Zabezpieczenie transmisji internetowej zapewnia rozszerzone szyfrowanie danych AES.

Multiple Virtual Media przez LAN

Multiple Virtual Media przez LAN umożliwia administratorom udostępnienie danych zapisanych na dysku lokalnym (jednoczesne przekierowanie do stacji dyskietek, dysku twardego czy USB oraz CD lub DVD) serwerom docelowym, co pozwala na łatwe zarządzanie i uproszczenie procesu wdrażania systemu operacyjnego. Dzięki funkcji KVM szybciej niż przedtem można usunąć problemy, naprawiając usterki serwera z dowolnego miejsca, co oznacza skrócenie czasu niedostępności systemu i redukcję kosztów działania. com/websites/global/products/u2LvZbiJzHdrQh5e/img/ASMB8-iKVM_7. jpg"/>

Niebieski ekran śmierci (BSOD)

Ekran BSOD wyświetla zrzut niebieskiego ekranu przechwyconego w sytuacji, gdy system hosta uległ awarii od czasu ostatniego uruchomienia. com/websites/global/products/u2LvZbiJzHdrQh5e/img/ASMB8-iKVM_8. jpg"/>

ASMB8-iKVM — streszczenie specyfikacji

Dzięki ASMB8-iKVM personel MIS otrzymuje najszybszy i najbardziej efektywny sposób na przywrócenie systemu do pracy i znaczną poprawę jego dostępności dzięki pełnemu zestawowi narzędzi do zdalnego zarządzania. com/websites/global/products/u2LvZbiJzHdrQh5e/img/ASMB8-iKVM_9. jpg"/>

Podręcznik suplementu wspierającego Asus Asmb4 Ikvm

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik suplementu wspierającego Asus Asmb4 Ikvm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik suplementu wspierającego Asus Asmb4 Ikvm