Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Epson Eb 570

Podręcznik użytkownika Epson EB 570 jest niezbędnym narzędziem dla użytkowników drukarki Epson EB 570. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania drukarki. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i używania drukarki, a także wszystkie instrukcje do wykonania podczas użytkowania drukarki. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji drukarki oraz instrukcje dotyczące wszystkich czynności, które należy wykonać podczas użytkowania drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Epson Eb 570

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON EB-G6350. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON EB-G6350 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON EB-G6350

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON EB-G6350 (19648 ko)
EPSON EB-G6350 SPECIFICATIONS (1427 ko)EPSON EB-G6350 INSTALLATION GUIDE (10341 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON EB-G6350QUICK REFERENCE GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Mogą one wyglądać nieco inaczej w przypadku innych wersji systemu Windows. • Przedstawione ekrany i procedury mogą także różnić się od podanych przykładów w zależności od używanego modelu aparatu lub drukarki. • Objaśnienia zawarte w podręczniku są oparte na założeniu, że kompaktowy aparat firmy Canon będzie używany z tym oprogramowaniem. • Niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku niektórych modeli aparatów.Wyszukiwanie wyrazówTen dokument jest dostarczany w postaci pliku Adobe Reader. [... ] Tło zaznaczonych zdjęć zmienia kolor na niebieski.Powrót do ekranu menu.WAŻNE • Wyświetlane funkcje (przyciski) różnią się w zależności od modelu aparatu. • Kliknięcie przycisku (Usuń) powoduje usunięcie zdjęcia z aparatu. Tę opcję należy stosować ostrożnie, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać.Spis treści18Rzeczy do zapamiętaniaOpanowywanie podstawBardziej zaawansowane technikiDodatkiSposób korzystania z okna głównegoOkno główneTo jest okno główne, w którym są wykonywane zadania w programie ZoomBrowser EX.Slide Show/Pokaz slajdów Wyświetlanie w oknie kolejnych zaznaczonych zdjęć. Properties/Właściwości Wyświetlanie informacji o zaznaczonym zdjęciu. View Image/Wyświetl zdjęcie Wyświetlanie zaznaczonego zdjęcia w oknie podglądu. Last Acquired Images/ Ostatnio pobrane zdjęcia Zdjęcia można przeglądać według daty wykonania lub kategorii (opcja Moja kategoria w aparacie). • Z pliku przywróconego z Kosza nie można odzyskać skojarzenia między notatką dźwiękową a zdjęciem. • Kliknij menu [Edit/Edycja] i wybierz opcję [Rotate According to Rotation Information/ Obróć zgodnie z informacją o orientacji], aby obrócić oryginalne zdjęcie zgodnie z wyświetlaną orientacją.Tryb wyświetlania Wybór trybu wyświetlania w obszarze przeglądarki. Panel sterowania wyświetlaniem Konfigurowanie ustawień wyświetlania zdjęć w obszarze przeglądarki. Obszar przeglądarki Wyświetlanie zdjęć w widoku miniatur.Obszar folderów Wybór folderu do wyświetlenia. • Często używane foldery można zarejestrować jako Ulubione foldery (). Zakres wyświetlanych informacji zależy od modelu aparatu.Przyciski wyboru zdjęć Jeśli jest wybranych wiele zdjęć, przyciski te służą do przełączania zdjęć, o których informacje są wyświetlane w oknie Właściwości.22Okno podgląduDwukrotne kliknięcie zdjęcia w oknie głównym powoduje wyświetlenie tego zdjęcia w oknie podglądu.Zmiana powiększenia obrazu Po powiększeniu zostaje wyświetlone okno nawigatora przedstawiające względne położenie na zdjęciu. Wyświetlanie informacji można skonfigurować, klikając menu [Tools/Narzędzia] i wybierając pozycję [Preferences/Preferencje].Wyświetlanie wielu zdjęć obok siebie.Wyświetlanie pełnego ekranu. Ustawianie klasyfikacji.Informacje o zdjęciu• Pod zdjęciem w formacie RAW zostanie wyświetlony przycisk [Display Original Image/Wyświetl pierwotne zdjęcie]. Jego kliknięcie powoduje wyświetlenie przekształconego zdjęcia w oknie podglądu. • Podczas wyświetlania filmów jest wyświetlane poniższe okno.Z filmów można wyodrębniać pojedyncze klatki.Klip filmowy można przycinać w dowolnych miejscach.Te przyciski służą do sterowania odtwarzaniem filmu i regulacji głośności dźwięku.• Podczas odtwarzania filmu w zwolnionym tempie zostanie wyświetlony pasek służący do zmiany tempa odtwarzania oraz ikona (odtwarzanie w czasie rzeczywistym). Kliknięcie ikony powoduje odtwarzanie filmu z taką szybkością, z jaką został nagrany. Spis treści23Edytowanie zdjęćWAŻNE • Oryginalny obraz poddany edycji zostanie zastąpiony, chyba że przed jego zapisaniem zostanie zmieniona nazwa pliku. Przy zapisywaniu pliku poddanego edycji należy zmienić jego nazwę w celu zachowania oryginalnego pliku bez zmian.• W tej części przedstawiono procedury inicjowane przez naciśnięcie przycisku zadania edycji. Zdjęcia można także edytować w podobny sposób po kliknięciu przycisku [Edit/Edycja] w oknie podglądu.Korekcja efektu czerwonych oczuPrzywracanie oryginalnego wyglądu w przypadku wystąpienia efektu czerwonych oczu spowodowanego błyskiem lampy. Procedury1 2 3 4 5• W trybie automatycznym należy kliknąć opcję [Start]. • Jeśli w trybie automatycznym nie można poprawić zdjęcia, należy przejść do trybu ręcznego i wybrać położenie oka do korekty.Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Image/Edytuj obraz]. ] Niektóre aparaty mogą nie obsługiwać obrazów tego typu.Mapa bitowa systemu Windows (. BMP) TIFF (. TIF)Standardowy format obrazu obsługiwany w większości programów systemu Windows.Popularny format plików obrazu. Jest on często obsługiwany przez programy działające pod kontrolą systemów innych niż Windows (np. na komputerach Macintosh).PhotoCD (. PCD) AVI (. AVI)Typ plików przeznaczony dla dysków Photo CD.Standardowy typ pliku wideo w systemie Windows. Miniatury i ikony filmów są wyświetlane w obszarze przeglądarki programu ZoomBrowser EX.MOV (. MOV)Typ pliku wideo. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON EB-G6350

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON EB-G6350.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Serwis kas i drukarek fiskalnych, kolektorów, metkownic oraz POS-ów

Instrukcje użytkownika


Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A227P [1, 84 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A237P wersja C [5, 50 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A237P wersja D [9, 30 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A277P [4, 72 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A277PS [13, 07 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A285P [5, 41 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A435P [1, 69 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A445P i SHARP ER-A455P [5, 09 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A457P [14, 23 MB]

Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A457PF [21, 10 MB]

Instrukcja użytkownika kasy EURO-50T Mini [9, 17 MB]

Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini [15, 32 MB]

Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini (hom. 2016) [28, 63 MB]

Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini (podręczna) [490, 13 KB]

Instrukcja użytkownika kasy EURO-100T, EURO-200TX [1, 51 MB]

Instrukcja użytkownika kasy EURO-150TE Flexy [15, 99 MB]

Instrukcja użytkownika kasy EURO-500T Handy [7, 46 MB]

Instrukcja użytkownika kasy MERCURY 130F [5, 48 MB]

Instrukcja użytkownika drukarki TORELL Andros [2, 86 MB]

Podręczniki użytkownika

Podręcznik użytkownika drukarki EPSON TM-T801FV [1, 44 MB]

Podręcznik obsługi drukarki EPSON TM-T801FV [1, 85 MB]

Podręcznik konfiguracji drukarki EPSON TM-T801FV [958, 67 KB]

Podręcznik instalacji wirtualnego portu COM drukarki EPSON TM-T801FV (Windows 7) [366, 52 KB]

Podręcznik instalacji wirtualnego portu COM drukarki EPSON TM-T801FV (Windows 8 i 10) [250, 72 KB]

Instrukcje obsługi programów

Instrukcja obsługi programu FP EJ do drukarki EPSON TM-T801FV [529, 34 KB]

Instrukcja obsługi programu FP Print do drukarki EPSON TM-T801FV [529, 34 KB]

Instrukcja obsługi programu FP Report do drukarki EPSON TM-T801FV [318, 22 KB]

Programy użytkownika

Program użytkownika Ceres 227 do kas SHARP ER-A227P [992, 20 KB]

Program użytkownika Ceres 4 do kas SHARP ER-A237P i SHARP ER-A277P (oprócz hom. 2012) [1, 41 MB]

Program użytkownika Ceres 237P Plus do kas SHARP ER-A237P (hom. 2012) [1, 06 MB]

Program użytkownika Ceres 277PS do kas SHARP ER-A277PS (hom. 2004 i 2007) [1, 02 MB]

Program użytkownika Ceres 277PS Plus do kas SHARP ER-A277PS (hom. 2010 i 2013) [1, 05 MB]

Program użytkownika Ceres 285P Plus do kas SHARP ER-A285P (hom. 2010 i 2013) [1, 23 MB]

Program użytkownika Ceres 285P Plus wer. 1. 20 do kas SHARP ER-A285P (hom. 2016) [2, 09 MB]

Program użytkownika Ceres 457P do kas SHARP ER-A457P [1, 08 MB]

Program użytkownika Euro2A wer. 3 do kas EURO i EURO Alfa [2, 02 MB]

EURO-150TE Flexy, EURO-100T, EURO-500T Handy i EURO-500TX Handy [1, 08 MB]

Program użytkownika Mercury 130F Manager do kas MERCURY 130F (hom. 2006 i 2009) [499, 37 KB]

Program użytkownika FP Print, FP EJ i FP Report do drukarek EPSON TM-T801FV (hom. 2012) [30, 00 MB]

Program użytkownika Zelos do drukarek TORELL Andros [2, 86 MB]

Konwertery

Konwerter plików Ceres 285P do formatu Ceres 277PS [525, 23 KB]

Konwerter plików EURO-500T do formatu EURO-50TE Mini i EURO-150TE Flexy [523, 02 KB]

Sterowniki

Sterownik USB 32 bit do kas SHARP ER-A285P [80, 71 KB]

Sterownik do kas EURO-100T i EURO-200TX [3, 69 MB]

Sterownik do kas EURO-50T, EURO-50TE i EURO-150TE Flexy [8, 17 KB]

Sterownik wirtualnego portu wer. 8. 40a do drukarek EPSON TM-T801FV [15, 14 MB]

Sterownik USB VCOM wer. 6. 7 do kolektorów CIPHERLAB serii 8xxx [3, 84 MB]

Sterownik USB VCOM CDC wer. 01 do kolektorów CIPHERLAB CPT8200 i CPT8600 [832, 12 KB]

Wnioski i RMA

Formularz zgłoszeniowy RMA (kolektory/czytniki/POS/metkownice) [64, 44 KB]

Formularz zgłoszeniowy RMA (kasy/drukarki) [62, 31 KB]

Wniosek reklamacyjny (kasy/drukarki) [62, 24 KB]

Wniosek o zmianę serwisu [66, 00 KB]

Wniosek o wydanie duplikatu książki serwisowej kasy rejestrującej [61, 68 KB]

Zlecenie wykonania odczytu pamięci fiskalnej [64, 70 KB]

Zachęcamy do współpracy serwisowej wszystkie firmy, które oczekują solidnych i rzetelnych usług serwisowych naprawianego sprzętu elektronicznego. Jesteśmy otwarci na współpracę partnerską z firmami, które potrzebują zaplecza serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zachęcamy firmy produkujące lub importujące sprzęt elektroniczny o wysokim standardzie do serwisowania w Serwisie Głównym, który może stać się autoryzowanym serwisem. Jeśli spełniamy oczekiwania, pozostańmy w kontakcie, abyśmy mogli świadczyć usługi serwisowe i pomoc techniczną dla klientów. Jako Serwis Główny zapewniamy, że nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem są najlepsi na rynku.

Kontakt

Nasza misja

Wspieramy wszystkich naszych partnerów, którzy inspirują nas do spełnienia się w roli serwisu na najwyższym standardzie przeprowadzanych usług. Nasza pasja napędza nas do zapewnienia profesjonalnego serwisu. Staramy się utrzymać kompleksowe rozwiązania na wielu płaszczyznach, zaczynając od diagnostyki usterki, po jej solidną naprawę, kończąc na dokładnym przetestowaniu naprawionego sprzętu elektronicznego.

Nasza wizja

Zostaliśmy autoryzowanym serwisem dla firmy TORELL naprawiając kolektory i czytniki marki CIPHERLAB, HONEYWELL oraz UNITECH, ale z pewnością nie zatrzymujemy się na tym. Pragniemy rozwijać świadczone usługi serwisowe również dla innych partnerów serwisowych i firm z branży elektronicznej. Obecnie, naprawa urządzeń fiskalnych, kolektorów i czytników oraz terminali komputerowych to tylko przedsionek tego, czym się zajmujemy. Z całą pewnością sprawdzimy się w naprawie w szerszej gamie urządzeń, gdzie nasze doświadczenie nie zawiedzie.

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Epson Eb 570

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Epson Eb 570

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Epson Eb 570