Podręcznik użytkownika i serwisowy Fujitsu Eternus S4

Podręcznik użytkownika i serwisowy Fujitsu Eternus S4 to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania macierzami dyskowymi. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, monitorowania i utrzymywania serwerów i macierzy dyskowych Fujitsu Eternus S4. Podręcznik oferuje kompleksowy przegląd wybranych funkcji, w tym replikację danych, wirtualizację i kopiowanie zapasowe. Pomaga również użytkownikom zrozumieć i zarządzać zasobami Eternus S4, zapewniając dostęp do szczegółowych informacji na temat wszystkich funkcji i opcji. Podręcznik użytkownika i serwisowy Fujitsu Eternus S4 może pomóc użytkownikom w pełni wykorzystać i optymalnie wykorzystać zasoby systemu Eternus S4.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i serwisowy Fujitsu Eternus S4

Fujitsu przedstawia potężną platformę danych dla cyfrowego świata — ETERNUS CS200c S4, zintegrowane urządzenie nowej generacji służące do ochrony danych, przeznaczone dla środowisk fizycznych, wirtualnych i działających w chmurze. Kompleksowe rozwiązanie można uruchomić od ręki – urządzenie pomaga firmom każdej wielkości zwiększyć wydajność, zapewnić ciągłość działania i wzrost, a także wspiera zachowanie zgodności z GDPR, jednocześnie zmniejszając stopień skomplikowania i koszty.

 • Zintegrowane urządzenie do tworzenia kopii zapasowych ETERNUS pomaga organizacjom chronić najważniejsze dane, które znajdują się w sercu ich cyfrowej działalności.
 • Dzięki pełnej widoczności danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w chmurze urządzenie ETERNUS CS200c S4 dostarczane przez Commvault Data Platform® staje się również najważniejszym elementem, który umożliwia zachowanie zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).
 • Urządzenie jest idealnie dopasowane do hiperkonwergentnych infrastruktur, oferując niestandardowe kopie zapasowe, które radykalnie zmniejszają czas wdrożenia i ryzyko.

Urządzenie Fujitsu ETERNUS CS200c S4, dostarczane przez Commvault Data Platform, upraszcza firmom działającym w cyfrowym świecie zarządzanie danymi oraz ich ochronę. Zostało zaprojektowane, aby zapewnić ciągłość działalności i potrafi przetworzyć duże ilości danych, które mają istotne znaczenie dla biznesu. Urządzenie łączy w sobie potężny sprzęt firmy Fujitsu z wiodącym w branży oprogramowaniem firmy Commvault do zarządzania danymi, a wszystko to w jednym, zintegrowanym rozwiązaniu do tworzenia kopii zapasowych, które chroni dane we wszystkich aplikacjach biznesowych, w infrastrukturach wirtualnych, konwergentnych i hiperkonwergentnych.

Organizacje mogą zdać się na ETERNUS CS200c S4, jeśli chcą zapewnić najwyższy poziom wydajności i ciągłości działania, a także ułatwić zachowanie zgodności z regulacjami, które dotyczą ochrony danych, w tym z GDPR, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, które wejdzie w życie w maju 2018 roku. Dzięki wykorzystaniu wiodącego na rynku rozwiązania pozwalającego na zarządzanie danymi i ich ochronę, urządzenie umożliwia połączenie ochrony najważniejszych danych, zachowania zgodności, a także przeprowadzenie działań związanych z wykrywaniem danych w jednym zunifikowanym rozwiązaniu, zapewniając organizacjom pełną widoczność wszystkich przechowywanych danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one ustrukturyzowane, czy nie, czy znajdują się w chmurze, czy lokalnie w firmie.

„Żyjemy w cyfrowym świecie, w którym dane znajdują się w sercu wszystkich operacji biznesowych. Ciągła dostępność danych, tak istotna dla biznesu, ma dziś niespotykane wcześniej znaczenie. Dzięki temu, że turbonaładowaliśmy urządzenie ETERNUS CS200c S4, organizacje mogą zwiększyć swoją elastyczność działania w cyfrowym świecie. Urządzenie nowej generacji oferuje pierwszą linię ochrony środowisk fizycznych i wirtualnych, a także zapewnia skuteczne zarządzanie najważniejszymi danymi. Dzięki sile Commvault Data Platform, ETERNUS CS200c umożliwia organizacjom szybkie odnalezienie i odzyskanie danych oraz uzyskanie do nich dostępu, zmieniając tworzenie kopii zapasowych i archiwizację w prawdziwy silnik wydajności i siłę napędową rozwoju cyfrowego biznesu. ” – twierdzi Olivier Delachapelle, Head of Data Center Category Management w Fujitsu EMEIA.

Dzięki urządzeniu ETERNUS CS200c S4 firma Fujitsu pomaga organizacjom redukować koszty, zmniejszać ryzyko i stopień złożoności integracji, eliminując potrzebę stosowania wielu rozwiązań częściowych. Urządzenie wysyłane jest jako wstępnie zainstalowane i skonfigurowane, zapewniając w ten sposób bezpośrednie uruchomienie na miejscu, czas wdrożenia, który wynosi jedynie pół godziny, a także bezproblemowe działanie z możliwością tworzenia kopii zapasowych do chmury, na dysk lub na taśmę. ETERNUS CS200c S4 oferuje integrację hiperwizora, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików w środowiskach fizycznych i wirtualnych, a także obsługę migawek danych aplikacji z niemal natychmiastowym odzyskiwaniem danych. Obie te funkcje gwarantują nieprzerwaną działalność biznesową. Wbudowane szyfrowanie i zintegrowana replikacja gwarantują, że firmy pozostaną w trybie online, a dane o najważniejszym znaczeniu dla biznesu są nieustannie chronione przed cyberatakami i atakami typu ransomware.

“Mamy przyjemność współpracować z Fujitsu, łącząc siłę oprogramowania Commvault z urządzeniami następnej generacji Fujitsu. Dzięki temu oferujemy klientom wiodące w branży rozwiązanie łączące urządzenia służące przechowywaniu danych z oprogramowaniem pozwalającym na ich ochronę w jednym, niedrogim pakiecie”, mówi Ralph Nimergood, wiceprezes odpowiedzialny za kanały partnerskie Commvault. Dodaje: “Dzięki temu prekonfigurowanemu rozwiązaniu klienci mogą w taki sposób zarządzać czasem, by przynosiło im to większe korzyści, upraszczając sposób, w jaki chronią pliki, aplikacje i urządzenia wirtualne w skalowalny, elastyczny i łatwy sposób, pozwalając tym samym na wzrost biznesowy swojej firmy”.

Dzięki szybkiemu zwrotowi z inwestycji i niskiemu kosztowi posiadania urządzenie ETERNUS CS200c S4 to idealny, niestandardowy wybór dla firm każdej wielkości, w tym także oddziałów firm, które szukają oszczędnego rozwiązania umożliwiającego tworzenie kopii zapasowych, a także szerokiego wachlarza scenariuszy. Scenariusze te obejmują tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, systemów zintegrowanych, takich jak Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX, archiwizowanie poczty elektronicznej i systemów plików. Urządzenie może być również przydatne do tworzenia kopii zapasowych w punktach końcowych. Organizacje mogą wybierać spośród wielu rozmiarów, modeli i opcji licencjonowania, tak aby dostosować urządzenie do wymogów swoich biznesów. Prosta administracja odbywa się z poziomu jednolitej konsoli zarządzania. Zadania powtarzające się i bardzo skomplikowane zostały zautomatyzowane, upraszczając operacje i minimalizując ryzyko ręcznej utraty danych. Klienci czerpią dodatkowe korzyści wynikające z nieustannego wsparcia i konserwacji zapewnianym przez firmę Fujitsu i partnerów przez cały cykl życia urządzenia.

Ceny i dostępność

Zintegrowane urządzenie Fujitsu Storage ETERNUS CS200c S4 do tworzenia kopii zapasowych będzie dostępne od 1 grudnia 2017 roku w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Afryce. Urządzenie można kupić bezpośrednio od firmy Fujitsu, a także za pośrednictwem partnerów dystrybucyjnych. Ceny i specyfikacje różnią się w zależności od konfiguracji i kraju.

1 275P4 PL Podręcznik użytkownika 1 Serwis i gwarancja 15 Rozwiązywanie problemów i FAQ 21

2 Spis treści 1. Ważne Środki bezpieczeństwa i konserwacja Konwencje zapisu Usuwanie produktu i materiałów opakowania Ustawienia monitora Instalacja Działanie monitora Zdejmij zespół podstawy do montażu VESA Optymalizacja obrazu SmartImage Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem Wymagania systemowe w zakresie komputera Korzystanie z urządzenia Dane techniczne Rozdzielczość i tryby ustawień wstępnych Zarządzanie zasilaniem Serwis i gwarancja Zasady firmy Philips dotyczące defektu pikseli monitorów z płaskim panelem Serwis i gwarancja Rozwiązywanie problemów i FAQ Rozwiązywanie problemów Ogólne pytania FAQ... 22

3 1. Ważne 1. Ważne Ten elektroniczny podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników monitora Philips. Prosimy zapoznać się treścią tego podręcznika przed używaniem monitora. Zawiera on ważne informacje i uwagi dotyczące obsługi. Produkt firmy Philips jest objęty gwarancją pod warunkiem właściwej obsługi i używania go zgodnie z przeznaczeniem i z właściwymi instrukcjami obsługi oraz po przedstawieniu oryginału faktury lub paragonu kasowego, zawierającego datę zakupu, nazwę dostawcy oraz model i numer seryjny produktu. 1. 1 Środki bezpieczeństwa i konserwacja Ostrzeżenia Używanie elementów sterowania, regulacji lub innych procedur niż te, które opisano w niniejszej dokumentacji, może spowodować porażenie prądem i/lub zagrożenia mechaniczne. Podczas podłączania i użytkowania twojego monitora komputerowego należy przeczytać instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Działanie Monitor należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, bardzo silnym, jasnym światłem i trzymać go z dala od źródła ciepła. Długotrwała ekspozycja na tego rodzaju środowisko, może spowodować rozbarwienie i uszkodzenie monitora. Należy usunąć jakiekolwiek obiekty, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne lub uniemożliwić prawidłowe chłodzenie elementów elektronicznych monitora. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych obudowy. Podczas ustawiania monitora należy upewnić się, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyki i gniazda zasilania. Jeśli monitor został wyłączony poprzez odłączenie kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego, w celu uzyskania normalnego działania, należy zaczekać 6 sekund przed ponownym podłączeniem kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego. Należy używać wyłącznie zatwierdzonego przewodu zasilającego dostarczonego przez firmę Philips. Brak przewodu zasilającego należy zgłosić w lokalnym punkcie serwisowym. (Sprawdź informacje w części Centrum informacji opieki nad klientem) W czasie działania nie należy narażać monitora na silne drgania lub uderzenia. Podczas działania lub przenoszenia nie należy uderzać lub dopuszczać do upadku monitora. Konserwacja W celu zabezpieczenia monitora przed możliwymi uszkodzeniami nie należy nadmiernie naciskać na matrycę monitora. Podczas przenoszenia monitora należy przy podnoszeniu chwycić za ramkę obudowy; nie należy podnosić monitora chwytając palcami za matrycę monitora. Jeśli monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu, należy go odłączyć od zasilania. Przed czyszczeniem lekko zwilżoną szmatką należy odłączyć monitor od zasilania. Ekran można wycierać suchą szmatka, przy wyłączonym zasilaniu. Jednakże, nigdy nie należy używać do czyszczenia monitora rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub opartych na amoniaku płynów. Aby uniknąć ryzyka porażenia lub trwałego uszkodzenia zestawu, nie należy narażać monitora na działanie kurzu, deszczu, wody, lub nadmiernej wilgoci. Po zamoczeniu monitora, należy go jak najszybciej wytrzeć suchą szmatką. Jeśli do wnętrza monitora przedostanie się obca substancja lub woda, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Następnie, należy usunąć obcą substancję lub wodę i wysłać monitor do punktu naprawczego. 1

4 1. Ważne Nie należy przechowywać lub używać monitora w miejscach narażonych na oddziaływanie ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnie niskich temperatur. Aby zapewnić najlepsze funkcjonowanie monitora i jego długą żywotność należy go używać w miejscach, w których temperatura i wilgotność mieści się w podanym zakresie. Temperatura: 0-40 C F Wilgotność: 20-80% RH Ważne informacje dotyczące wypalania obrazu/powidoku Po pozostawieniu monitora bez nadzoru należy zawsze uaktywniać program wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem. Aby zapobiec pozostawaniu na monitorze trwałego, statycznego obrazu należy zawsze uaktywniać aplikację do okresowego odświeżania ekranu. Wydłużone nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów, może spowodować na ekranie "wypalenie", znane również jako "powidok" lub "poobraz". "Wypalenie", "poobraz" lub "powidok" to dobrze znane zjawisko dotyczące technologii LCD. W większości przypadków, "wypalenie" lub "powidok" albo "poobraz" znika stopniowo po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. Ostrzeżenie Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub aplikacji okresowego odświeżania ekranu, może spowodować poważne symptomy wypalenia lub poobrazu albo powidoku, które nie znikną i nie można będzie ich naprawić. Wspomniane powyżej uszkodzenie nie jest objęte gwarancją. Serwis Pokrywę obudowy może otwierać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu. Jeśli wymagane są jakiekolwiek dokumenty dotyczące naprawy lub integracji należy 2 się skontaktować z lokalnym punktem serwisowym. (sprawdź rozdział "Centrum informacji klienta") Informacje dotyczące transportu, można uzyskać w części "Specyfikacje techniczne". Nie wolno pozostawiać monitora w samochodzie/bagażniku nagrzewanym bezpośrednimi promieniami słońca. Uwaga Jeśli monitor nie działa normalnie, lub gdy nie ma pewności, którą procedurę zastosować podczas wykonywania instrukcji działania należy skontaktować się z technikiem serwisu. 2 Konwencje zapisu Konwencje zapisu zastosowane w niniejszym dokumencie wykorzystują następujące elementy: Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia W tej instrukcji pewne bloki tekstu mogą być wyróżnione poprzez zastosowanie pogrubienia lub pochylenia czcionki, mogą też towarzyszyć im ikony. Bloki takie zawierają uwagi, przestrogi lub ostrzeżenia. Są one wykorzystywane w następujący sposób: Uwaga Ta ikona wskazuje ważną informację i poradę, pomocną w lepszym wykorzystaniu możliwości sprzętu. Przestroga Ta ikona wskazuje informacje, jak uniknąć potencjalnego uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. Ostrzeżenie Ta ikona wskazuje możliwość powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz wskazuje sposób uniknięcia problemu. Niektóre ostrzeżenia mogą mieć inną formę oraz występować bez ikon. W takich przypadkach określony sposób prezentacji ostrzeżenia jest wskazywany przez odpowiednie przepisy.

5 1. 3 Usuwanie produktu i materiałów opakowania WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment [Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych]) This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. Taking back/recycling Information for Customers Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities. From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company. Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. To learn more about our recycling program please visit: html 3

6 2015 保留备用 使用产品前请阅读使用说明 275P4 2. Ustawienia monitora 2. 1 Instalacja Instalacja podstawy 1. Połóż monitor ekranem w dół na gładkiej powierzchni. Należy uważać, aby nie zarysować lub nie uszkodzić ekranu. Zawartość opakowania 2. Przytrzymaj statyw obydwiema rękami. (1) Delikatnie doczep statyw do mocowania VESA aż do zatrzaśnięcia. (2) Delikatnie dołącz podstawę do statywu. user s manual (3) Dokręć palcami śrubę na spodzie podstawy i przymocuj dobrze podstawę do statywu. * Kabel DP-DP Kabel USB 1 2 Adapter prąd zmienny/prąd stały 3 * Zależnie od regionu. Uwaga Należy używać wyłącznie model adaptera prąd zmienny/prąd stały: Philips ADPC

7 2. Ustawienia monitora Podłączanie do komputera Działanie monitora Opis przycisków sterowania Wejście zasilania prąd zmienny/prąd stały 2 Gniazdo wejściowe DisplayPort 1 3 Gniazdo wejściowe DisplayPort 2 4 Gniazdo słuchawek 5 Blokada Kensington zabezpieczenia przed kradzieżą 6 Szybka ładowarka USB 7 Port USB pobierania danych 8 Port USB przesyłania danych Uwaga 1. Podłącz sygnał do DP1, aby wyświetlać obraz w formacie 4K2K (maks. ). 2. Podłącz sygnał do DP1 i DP2, aby wyświetlać obraz w formacie 5K3K. 3. Podłączenie tylko do DP2 nie umożliwia wyświetlania. 4. Gniazda USB są domyślnie wyłączone, włącz je za pośrednictwem menu ekranowego WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE zasilania monitora. Dostęp do menu ekranowego. Potwierdzenie regulacji OSD. 3 Dopasowanie menu OSD. 4 Regulacja poziomu jasności. 5 Regulacja głośności wyświetlacza. 6 7 Powrót do poprzedniego poziomu menu ekranowego. Przycisk skrótu funkcji SmartImage. Wybierać można spośród 6 trybów: Office (Biuro), Photo (Zdjęcia), Movie (Film), Game (Gry), Economy (Ekonomiczny), Off (Wył. 8 2, 0-megapikselowa kamera internetowa 9 Kontrolka aktywności kamery internetowej 10 Mikrofon 5

8 2. Ustawienia monitora Opis menu ekranowego OSD Co to jest On-Screen Display (OSD)? Menu ekranowe (OSD) to funkcja obecna we wszystkich monitorach Philips. Umożliwia ona regulację przez użytkownika parametrów wyświetlania ekranu lub bezpośredni wybór funkcji monitorów w oknie instrukcji ekranowych. Łatwe w obsłudze menu ekranowe przedstawiono poniżej: Menu OSD Poniżej zamieszczony jest widok ogólny struktury menu ekranowego OSD. Można go wykorzystać jako punkt odniesienia przy późniejszym wykonywaniu różnych regulacji. Main menu Picture Sub menu Picture Format Brightness Contrast Gamma Wide screen, 1:1 0~100 0~, 2. 0, 2. 2, 2. 4, 2. 6 Audio Volume Mute 0~100 On, Off Color Color Temperature Adobe RGB 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K srgb User Define Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 OSD Settings Transparency Off, 1, 2, 3, 4 Podstawowe i proste instrukcje dotyczące przycisków sterowania Setup OSD Time Out USB Reset 5s, 10s, 20s, 30s, 60s On, Off Yes, No W przedstawionym menu ekranowym można wybierać pozycje kursorem za pomocą przycisków na przednim panelu monitora i zatwierdzać wybór lub zmianę przyciskiem. Information 6

9 2. Ustawienia monitora Powiadomienie o rozdzielczości Ten monitor działa optymalnie przy jego rozdzielczości oryginalnej, Hz. Przestawianie ekranu Funkcje fizyczne Nachylanie Obracanie Regulacja wysokości 150mm 7

10 2. 3 Zdejmij zespół podstawy do montażu VESA Przed rozpoczęciem demontażu podstawy monitora należy wykonać wymienione poniżej instrukcje, aby uniknąć możliwych uszkodzeń lub obrażeń. Wysuń wspornik podstawy monitora na maksymalną wysokość. Uwaga Ten monitor umożliwia montaż w standardzie montażowym VESA 100mm x 100mm. 100mm 100mm 2. Następnie podnieś podstawę monitora. Trzymając wciśnięty przycisk blokady, przechyl podstawę i wysuń ją. 8

11 3. Optymalizacja obrazu 3. 1 SmartImage Co to jest? Funkcja SmartImage udostępnia ustawienia wstępne optymalizujące obraz dla różnego rodzaju treści, dynamicznie dostosowując jasność, kontrast, kolor i ostrość w czasie rzeczywistym. Niezależnie od pracy z aplikacjami tekstowymi, wyświetlania obrazów czy oglądania filmów, funkcja SmartImage Philips zapewnia doskonałe, zoptymalizowane działanie monitora. Dlaczego jest mi to potrzebne? Wymagany jest monitor zapewniający zoptymalizowane wyświetlanie wszystkich ulubionych rodzajów treści, a oprogramowanie SmartImage dynamicznie dostosowuje jasność, kontrast, kolor i ostrość w czasie rzeczywistym w celu poprawy wrażeń podczas oglądania obrazu na monitorze. Naciskaj wielokrotnie przycisk w celu przełączenia między trybami Office (Biuro), Photo (Zdjęcia), Movie (Film), Game (Gry), Economy (Ekonomiczny) i Off (Wył. Okno SmartImage pozostanie widoczne na ekranie przez 5 sekund; w celu potwierdzenia można także nacisnąć przycisk. Wybierać można spośród sześciu trybów: Office (Biuro), Photo (Zdjęcia), Movie (Film), Game (Gry), Economy (Ekonomiczny) i Off (Wył. Jak to działa? SmartImage to zastrzeżona, wiodąca technologia firmy Philips analizująca wyświetlane na ekranie treści. Na podstawie wybranego scenariusza funkcja SmartImage dynamicznie poprawia kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów, poprawiając wygląd wyświetlanych elementów - a wszystko to w czasie rzeczywistym, po naciśnięciu jednego przycisku. Jak włączyć funkcję SmartImage? 1. Naciśnij, aby uruchomić menu ekranowe SmartImage. 9

12 4. Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem 4. Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem Uwaga Do korzystania z kamery internetowej konieczne jest połączenie USB między monitorem a komputerem. Kamera internetowa umożliwia prowadzenie interaktywnych rozmów konferencyjnych audio i wideo przez Internet. Stanowi ona najbardziej wygodne i najprostsze rozwiązanie do komunikacji przedsiębiorców ze współpracownikami na całym świecie, które oszczędza zarówno wiele czasu, jak i pieniędzy. W zależności od używanego oprogramowania daje ona także możliwość wykonywania zdjęć, udostępniania plików i używania wyłącznie mikrofonu bez włączania kamery internetowej. Mikrofon i kontrolka aktywności znajdują się obok kamery internetowej na panelu ekranu. 1 Wymagania systemowe w zakresie komputera System operacyjny: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP (SP2) lub dowolny inny system operacyjny obsługujący standardy UVC/UAC (zgodność z klasą USB wideo/klasą USB audio) w ramach interfejsu USB 2. 0 Procesor: 1, 6 GHz lub szybszy Pamięć RAM: 512 MB (system XP)/1 GB (system Vista i Windows 7) Miejsce na dysku twardym: minimum 200 MB 10 Interfejs USB: USB 2. 0 lub nowszy, obsługa standardów UVC/UAC 4. 2 Korzystanie z urządzenia Monitor Philips z kamerą internetową przesyła dane wideo i dźwiękowe przez port USB. Aby włączyć kamerę, wystarczy podłączyć kabel USB z komputera do portu USB przesyłania danych w koncentratorze USB na bocznym panelu wejść/ wyjść monitora. Podłącz kabel USB z komputera do portu przesyłania danych w koncentratorze USB na bocznym panelu wejść/wyjść monitora. Włącz komputer i upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo. Pobierz i uruchom bezpłatne oprogramowanie do prowadzenia rozmów w trybie online, takie jak Skype, komunikator internetowy lub ich odpowiednik. Można także dokonać subskrypcji dedykowanego oprogramowania w celu korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak wykonywanie wielu połączeń konferencyjnych itp. Kamera internetowa jest gotowa do prowadzenia rozmów lub nawiązywania połączeń telefonicznych przez Internet. 5. Nawiąż połączenie zgodnie z instrukcjami oprogramowania. Uwaga Do nawiązania połączenia wideo konieczne jest niezawodne połączenie internetowe, umowa z usługodawcą internetowym i oprogramowanie, takie jak komunikator internetowy lub program obsługujący telefoniczne połączenia wideo. Należy się także upewnić, że osoba, z którą nawiązywane jest połączenie, korzysta ze zgodnego oprogramowania do połączeń wideo. Jakość sygnałów audio i wideo zależy od przepustowości po obu stronach połączenia. Osoba, z którą nawiązywane jest połączenie, musi korzystać z urządzeń i oprogramowania o podobnych właściwościach.

13 5. Dane techniczne 5. Dane techniczne Obraz/ekran Typ panela monitora PLS LCD Podświetlenie System W-LED Rozmiar panela 27'' W (68, 6 cm) Współczynnik proporcji 16:9 Podziałka pikseli 0, 117 x 0, 117 mm Czas odpowiedzi (typ. ) 8 ms Optymalna rozdzielczość 5120 x 60 Hz Kąt widzenia (typ. ) 178 (w poziomie)/178 (w pionie) przy C/R > 10 Poprawianie obrazu SmartImage Kolory wyświetlacza 1, 073B pełne 10 bitów Częstotliwość odświeżania w pionie 60Hz Częstotliwość pozioma 174 khz (typ. ) Przestrzeń kolorów 99% Adobe RGB srgb TAK Możliwości podłączeń Złącza sygnałowe Wejście dla sygnału 5K3K na dwa gniazda x1, Display Port x1 Interfejs USB USB 3. 0 x 3 w tym 1 x gniazdo ładujące Wejście/wyjście audio Wyjście słuchawkowe Udogodnienia Wbudowany głośnik 2 W x 2 Wbudowana kamera internetowa 2, 0-megapikselowa kamera z mikrofonem i wskaźnikiem LED Udogodnienia użytkownika angielski, niemiecki, hiszpański, grecki, francuski, włoski, węgierski, holenderski, Języki OSD portugalski, portugalski brazylijski, rosyjski, polski, szwedzki, fiński, turecki, czeski, ukraiński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański Inne udogodnienia Mocowanie VESA ( mm), blokada Kensington Zgodność ze standardem Plug and Play DDC/CI, srgb Podstawa Nachylanie -5 / +20 Obracanie -65 / +65 Regulacja wysokości Regulacja obrotowa 90 Zasilanie Tryb włączenia Zużycie energii 150 mm 85, 4 W (typowe), 125 W (maks. ), Napięcie prądu Napięcie prądu zmiennego: 100 V zmiennego: 115 V AC, 50 Hz AC, 60 Hz Normalne działanie (typ. ) 85, 3 W 85, 4 W 85, 5 W Uśpienie (Czuwanie) (typ. ) 0, 49 W 0, 49 W 0, 5 W Wył. (typ. ) 0, 44 W 0, 44 W 0, 45 W Napięcie prądu zmiennego: 230 V AC, 50 Hz 11

14 5. Dane techniczne Odprowadzanie ciepła* Napięcie prądu zmiennego: 100 V AC, 50 Hz Napięcie prądu zmiennego: 115 V AC, 60 Hz Napięcie prądu zmiennego: 230 V AC, 50 Hz Normalne działanie (typ. ) 291, 13 BTU/godz. 291, 47 BTU/godz. 291, 81 BTU/godz. Uśpienie (Czuwanie) (typ. ) 1, 672 BTU/godz. 1, 672 BTU/godz. 1, 706 BTU/godz. Wył. ) 1, 502 BTU/godz. 1, 502 BTU/godz. 1, 536 BTU/godz. Wskaźnik LED zasilania Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe (migające) Zasilacz Wymiary Produkt z podstawą (S x W x G) Produkt bez podstawy (S x W x G) Ciężar Produkt z podstawą Produkt bez podstawy Produkt z opakowaniem Zewnętrzny, V AC, Hz 639 x 580 x 273 mm 639 x 405 x 64 mm 8, 11 kg 5, 32 kg 11, 99 kg Warunki pracy Zakres temperatury (działanie) 0 C do 40 C Wilgotność względna (eksploatacja) 20% do 80% Ciśnienie atmosferyczne (eksploatacja) 700 do 1060 hpa Zakres temperatury (bez działania) -20 C do 60 C Wilgotność względna (Brak działania) 10% do 90% Ciśnienie atmosferyczne (Brak działania) 500 do 1060 hpa Środowiskowe ROHS Opakowanie Specyficzne substancje Zgodność i standardy Certyfikaty Obudowa Kolor Wykończenie TAK W 100% nadające się do przetworzenia Obudowa w 100% z PCV, bez BFR BSMI, CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, SEMKO, TCO Certified Edge, ETL, TUV-GS, TUV-Ergo Czarny/Srebrny Tekstura Uwaga 1. Dane te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Przejdź do w celu pobrania najnowszej wersji ulotki. 12

15 5. 1 Rozdzielczość i tryby ustawień wstępnych Maksymalna rozdzielczość 5120 x 60 Hz (wejście cyfrowe) Zalecana rozdzielczość 5120 x 60 Hz (wejście cyfrowe) Częst. poz. (khz) Rozdzielczość Częstliwość pionowa (Hz) 31, x, 940 37, x, 317 48, x, 004 45, x, 940 47, x, 995 49, x, 810 63, x, 020 47, x, 790 55, x, 901 60, x, 000 65, x, 954 67, x, 000 74, x, 950 88, x, 900 98, x,, x,, x,, x, 000 Uwaga Należy pamiętać, że wyświetlacz działa najlepiej w oryginalnej rozdzielczości 5120 x 2880, 60 Hz. Przestrzeganie tego zalecenia pozwala uzyskać najlepszą jakość obrazu. Najwyższa obsługiwana rozdzielczość ekranu przy użyciu dwóch gniazd Display Port wynosi 5120 x 2880, ale parametr ten zawsze zależy od możliwości karty graficznej i odtwarzacza BluRay lub DVD. Ten monitor obsługuje tylko następujące karty graficzne NVIDIA: GeForce: GTX980 Quadro: K2200, K4200, K

16 6. Zarządzanie zasilaniem 6. Zarządzanie zasilaniem Jeśli karta graficzna obsługuje standard VESA DPM lub jeśli zainstalowano w komputerze odpowiednie oprogramowanie, monitor może automatycznie zmniejszać zużycie energii, gdy nie jest używany. Po wykryciu sygnału wejścia z klawiatury, myszy lub innego urządzenia wejścia, praca monitora zostanie automatycznie wznowiona. W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii i sygnalizowanie funkcji automatycznego oszczędzania energii: Tryb VESA Wideo Definicja zarządzania zasilaniem Synch. Synch. pion. Aktywny Wł. Tak Tak Sleep (Uśpienie) (Oczekiwanie) Zużyta energia 85, 4 W (typ. ), 125 W (maks. ) Wył. Nie Nie < 0, 5 W (typowo) Kolor wskaźnika LED Biały Biały (migający) Wyłączony Wył. - - < 0, 5 W (typowo) Wył. W celu pomiaru zużycia energii tego monitora należy wykonać następujące ustawienia. Oryginalna rozdzielczość: 5120 x 2880 Kontrast: 50% Jasność: 100% Temperatura barwowa: 6500k z pełnym wzorcem bieli Audio i USB wyłączone Uwaga Dane te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. 14

17 7. Serwis i gwarancja 7. 1 Zasady firmy Philips dotyczące defektu pikseli monitorów z płaskim panelem Firma Philips stara się dostarczać najwyższej jakości produkty. Wykorzystujemy niektóre najbardziej zaawansowane, przemysłowe procesy produkcji i surową kontrolę jakości. Mimo to czasami nie można uniknąć defektów pikseli lub subpikseli paneli TFT monitorów, stosowanych w monitorach z płaskim panelem. Żaden producent nie może zagwarantować, wykluczenia defektu pikseli ze wszystkich paneli, firma Philips gwarantuje natomiast, że każdy monitor w którym stwierdzi się niedopuszczalną ilość defektów, zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji. Niniejsza informacja objaśnia różne rodzaje defektu pikseli i definiuje dopuszczalną ilość defektów dla każdego ich rodzaju. Aby panel TFT monitora został zakwalifikowany do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, ilość występujących w nim defektów pikseli musi przekraczać dopuszczalne normy. Na przykład, nie może być uszkodzonych więcej niż 0, 0004% podpikseli monitora. Poza tym, ponieważ niektóre rodzaje lub kombinacje defektów pikseli są zdecydowanie bardziej zauważalne, Philips ustanawia dla nich jeszcze wyższe normy jakościowe. Zasada ta obowiązuje na całym świecie. czarny piksel. Inne kombinacje świecących i ciemnych subpikseli wyglądają jak pojedyncze piksele o analogicznych kolorach. Rodzaje defektów pikseli Defekty pikseli i subpikseli objawiają się na ekranie w różny sposób. Istnieją dwie kategorie defektów pikseli, a każda z nich obejmuje kilka rodzajów defektów subpikseli. Defekty jasnych plamek Defekty jasnych plamek objawiają się w taki sposób, jakby piksele lub subpiksele stale świeciły lub były 'włączone'. Jasna plamka to subpiksel widoczny na ekranie, gdy monitor wyświetla ciemny wzór. Można wyróżnić następujące typy defektów jasnych plamek. Jeden świecący czerwony, zielony lub niebieski subpiksel. podpiksel Piksele i subpiksele piksel Piksel lub inaczej element obrazu, składa się z trzech subpikseli w kolorach podstawowych: czerwonym, zielonym i niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem obraz. Gdy świecą wszystkie subpiksele danego piksela, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy biały piksel. Kiedy wszystkie subpiksele są ciemne, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy 15 Dwa sąsiednie świecące subpiksele: - Czerwony + niebieski = purpurowy - Czerwony + zielony = żółty - Zielony + niebieski = błękitny (jasnoniebieski) Trzy sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały piksel).

18 7. Serwis i gwarancja Uwaga Czerwona lub niebieska jasna plamka jest jaśniejsza o więcej niż 50 procent od sąsiednich plamek, a zielona jasna plamka jest o 30 procent jaśniejsza od sąsiednich plamek. Defekty czarnych plamek Defekty czarnych plamek objawiają się w taki sposób, jakby piksele lub subpiksele stale były ciemne lub 'wyłączone'. Ciemna plamka to widoczny na ekranie subpiksel, gdy monitor wyświetla jasny wzór. Można wyróżnić następujące typy defektów czarnych plamek. Bliskość defektów pikseli Ponieważ mogą być bardziej zauważalne defekty pikseli i subpikseli tego samego rodzaju, znajdujące się niedaleko siebie, firma Philips określa również tolerancje bliskości defektów pikseli. Tolerancje defektu pikseli Aby panel został zakwalifikowany w okresie gwarancyjnym do naprawy lub wymiany z powodu defektów pikseli, liczba uszkodzonych pikseli lub subpikseli monitora z płaskim panelem firmy Philips musi przekraczać zakresy tolerancji określone w poniższych tabelach. DEFEKTY JASNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY PO- ZIOM 1 świecący subpiksel 4 2 sąsiednie świecące subpiksele 2 3 sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały) 1 Odległość pomiędzy dwoma defektami jasnej plamki* >15mm Łączna liczba defektów jasnych plamek wszystkich rodzajów 4 DEFEKTY CZARNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY PO- ZIOM 1 ciemny subpiksel 8 lub mniej 2 sąsiadujące ciemne subpiksele 4 lub mniej 3 sąsiadujące ciemne subpiksele 3 Odległość pomiędzy defektami dwóch czarnych plamek* >5mm Łączna liczba defektów ciemnych plamek wszystkich rodzajów 8 lub mniej ŁĄCZNA LICZBA DEFEKTÓW PLAMEK Łączna liczba defektów jasnych i ciemnych plamek wszystkich rodzajów 16 DOPUSZCZALNY PO- ZIOM 8 lub mniej Uwaga 1. Defekty 1 lub 2 sąsiadujących subpikseli = 1 defekt plamki 2. Ten monitor jest zgodny ze standardem ISO (ISO: Wymagania dotyczące ergonomii, metody testów zgodności i analizy dla elektronicznych wyświetlaczy wizualnych). Standard ISO jest następcą znanego wcześniej standardu ISO13406, który został wycofany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dnia:

19 7. 2 Serwis i gwarancja Szczegółowe informacje dotyczące zakresu gwarancji i dodatkowego wsparcia w danym regionie można uzyskać na stronie lub w lokalnym centrum obsługi klienta firmy Philips. W celu wydłużenia okresu gwarancji należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego i nabyć pakiet obsługi pogwarancyjnej. Aby móc skorzystać z tej usługi, należy ją nabyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu. W okresie rozszerzonej gwarancji usługa obejmuje odbiór sprzętu, naprawę i odesłanie, jednak użytkownik ponosi wszystkie naliczane koszty. Jeśli autoryzowany partner serwisowy nie może wykonać wymaganych napraw w ramach rozszerzonej gwarancji, będziemy w miarę możliwości poszukiwać alternatywnych rozwiązań z dochowaniem okresu, na który została wykupiona rozszerzona gwarancja. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Philips lub z lokalnym centrum serwisowym (numer biura obsługi klienta). Numery biur obsługi klienta firmy Philips znajdują się poniżej. Lokalny standardowy okres gwarancji Zależnie od regionu Okres rozszerzonej gwarancji Łączny okres gwarancji + 1 rok Lokalny standardowy okres gwarancji lata Lokalny standardowy okres gwarancji lata Lokalny standardowy okres gwarancji +3 **Wymagany oryginalny dowód zakupu produktu i wydłużona gwarancja. Informacje kontaktowe dla regionu Europy Zachodniej: Kraj CSP Numer linii telefonicznej Cena Godziny pracy Austria RTS Mon to Fri: 9am - 6pm Belgium Ecare Mon to Fri: 9am - 6pm Cyprus Alman Free of charge Mon to Fri: 9am - 6pm Denmark Infocare Local call tariff Mon to Fri: 9am - 6pm Finland Infocare Local call tariff Mon to Fri: 9am - 6pm France Mainteq Mon to Fri: 9am - 6pm Germany RTS Mon to Fri: 9am - 6pm Greece Alman Free of charge Mon to Fri: 9am - 6pm Ireland Celestica Local call tariff Mon to Fri: 8am - 5pm Italy Anovo Italy Mon to Fri: 9am - 6pm Luxembourg Ecare Local call tariff Mon to Fri: 9am - 6pm Netherlands Ecare Mon to Fri: 9am - 6pm Norway Infocare Local call tariff Mon to Fri: 9am - 6pm 17

20 7. Serwis i gwarancja Poland MSI Local call tariff Mon to Fri: 9am - 6pm Portugal Mainteq Free of charge Mon to Fri: 8am - 5pm Spain Mainteq Mon to Fri: 9am - 6pm Sweden Infocare Local call tariff Mon to Fri: 9am - 6pm Switzerland ANOVO CH Local call tariff Mon to Fri: 9am - 6pm United Kingdom Celestica Local call tariff Mon to Fri: 8am - 5pm Informacje kontaktowe dla EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ: Kraj Centrum obsługi telefonicznej CSP Belarus N/A IBA Numer obsługi klienta Bulgaria N/A LAN Service Croatia N/A MR Service Ltd +385 (01) Czech Rep. N/A Asupport Estonia N/A FUJITSU (General) (workshop) Georgia N/A Esabi Hungary N/A Profi Service Kazakhstan N/A Classic Service I. I. c Latvia N/A ServiceNet LV Lithuania N/A UAB Servicenet (General) (For AOC&Philips only) (general) (for Philips) Macedonia N/A AMC Moldova N/A Comel Romania N/A Skin Russia N/A CPS +7 (495) Serbia&Montenegro N/A Kim Tec d. o. o Slovakia N/A Datalan Service Slovenia N/A PC H. and the republic of Belarus N/A ServiceBy Turkey N/A Tecpro Ukraine N/A Topaz N/A Comel

21 7. Serwis i gwarancja Informacje kontaktowe dla AMERYKI ŁACIŃSKIEJ: Kraj Centrum obsługi telefonicznej Numer obsługi klienta Brazil Vermont Argentina Informacje kontaktowe dla Chiny: Kraj Centrum obsługi telefonicznej Numer obsługi klienta China PCCW Limited Informacje kontaktowe dla AMERYKI PÓŁNOCNEJ: Kraj Centrum obsługi telefonicznej Numer obsługi klienta U. S. A. EPI - e-center (877) Canada EPI - e-center (800) Informacje kontaktowe dla regionu APMEA: Kraj ASP Numer obsługi klienta Godziny pracy Australia AGOS NETWORK PTY LTD Mon. ~Fri. 9:00am-5:30pm New Zealand Visual Group Ltd Mon. 8:30am-5:30pm Hong Kong Macau India Indonesia Company: Smart Pixels Technology Ltd. REDINGTON INDIA LTD PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA Hong Kong: Tel: Macau: Tel: (853) Tel: SMS: PHILIPS to (Customer Hotline) (Customer Hotline) Korea Alphascan Displays, Inc Malaysia R-Logic Sdn Bhd Mon. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm Mon. 9:00am-5:30pm Mon. ~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30" Mon. 9:00am-5:30pm Sat. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am Pakistan TVONICS Pakistan Sun. 10:00am-6:00pm Singapore Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) (65) Mon. 9:00am-1:00pm Taiwan FETEC. CO Mon. 09:00-18:00 19

22 7. Serwis i gwarancja Thailand South Africa Axis Computer System Co., Ltd. Computer Repair Technologies (662) Mon. 08:30am~05:30pm Mon. ~ Fri. 08:00am~05:00pm Israel Eastronics LTD Sun. 08:00-18:00 Vietnam Philippines Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan Turkmenistan Japan FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch EA Global Supply Chain Solutions, Inc Ho Chi Minh City Danang City Can tho Province Mon. 8:00-12:00, 13:30-17:30 Sat. 8:00-12:00 (02); Mon. 8:30am~5:30pm Firebird service centre Sun. 09:00-18:00 Soniko Plus Private Enterprise Ltd Technostar Service Centre フィリップスモニター サポートセンター Mon. 09:00-18:00 +(99312), Mon. 09:00-18: Mon. 10:00-17:00 20

23 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ 8. 1 Rozwiązywanie problemów Na stronie tej omówiono problemy, które może naprawić użytkownik. Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu przedstawionych rozwiązań, należy skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Philips. Typowe problemy Brak obrazu (nie świeci dioda LED zasilania) Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a jego drugi koniec do złącza z tyłu monitora. Upewnij się najpierw, że przycisk zasilania na panelu przednim monitora znajduje się w pozycji OFF (wyłączenia), a następnie naciśnij go do pozycji ON (włączenia). Brak obrazu (Biały kolor diody LED zasilania) Upewnij się, że komputer jest włączony. Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera. Upewnij się, że nie są wygięte szpilki złącza kabla monitora od strony złącza. Jeśli tak, napraw lub wymień kabel. Może być aktywna funkcja oszczędzania energii. Na ekranie pojawi się komunikat Attention Check cable connection Upewnij się, że kabel monitora jest prawidłowo podłączony do komputera. (Odnosi się także do Instrukcji szybkiego uruchomienia). Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza kabla monitora. Upewnij się, że komputer jest włączony. Problemy związane z obrazem Obraz jest rozmyty, nieostry lub zbyt ciemny Należy wyregulować kontrast i jasność poprzez menu ekranowe. Po wyłączeniu zasilania na ekranie pozostaje after-image (powidok), burn-in (wypalenie) obrazu lub ghost image (poobraz) Wydłużone, nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów, może spowodować na ekranie "burn in (wypalenie)", znane również jako "afterimaging (powidok)" lub "ghost imaging (poobraz)". Wypalenie", powidok" lub poobraz" to dobrze znane zjawisko dotyczące w technologii monitorów panelowych. W większości przypadków, "burned in (wypalenie)" lub "after-imaging (powidok)" albo "ghost imaging (poobraz)" znika stopniowo po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. Po pozostawieniu monitora bez nadzoru należy zawsze uaktywniać program wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem. Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub aplikacji okresowego odświeżania ekranu, może spowodować poważne symptomy wypalenia lub poobrazu albo powidoku, które nie znikną i nie można będzie ich naprawić. Wspomniane uszkodzenie nie podlega gwarancji. Obraz jest zniekształcony. Tekst jest niewyraźny lub rozmyty Ustaw tryb rozdzielczości wyświetlania komputera PC zgodnie z zalecaną oryginalną rozdzielczością ekranu monitora. Na ekranie pojawiają się zielone, czerwone, niebieskie, ciemne i białe punkty Utrzymujące się punkty to normalna cecha ciekłych kryształów, wykorzystywanych we współczesnych rozwiązaniach technologicznych. Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej zasad postępowania z uszkodzeniami pikseli. 21

24 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ Za silne, przeszkadzające światło włączenia zasilania Światło diody "włączonego zasilania" można dostosować za pomocą ustawień diody LED zasilania w menu Setup (Ustawienia) menu głównego OSD. Problem z dźwiękiem Brak dźwięku Upewnij się, czy dźwięk nie jest wyciszony. Naciśnij Menu OSD, wybierz Audio, a następnie Mute (Wyciszenie). Zaznacz Off (Wył. Naciśnij Volume (Głośność) w głównym menu OSD, aby wyregulować głośność. Problem z USB Nie działają urządzenia peryferyjne USB Pamiętaj o włączeniu gniazd USB w menu ekranowym. Sprawdź, czy kabel przesyłania danych USB jest prawidłowo podłączony do monitora. WYŁĄCZ i ponownie WŁĄCZ monitor. Może być konieczna instalacja/ponowna instalacja w komputerze PC sterowników USB i sprawdzenie, czy hub jest aktywny. Podłącz ponownie peryferyjne urządzenia USB. W celu uzyskania dalszej pomocy należy sprawdzić listę Punkty informacji klienta i skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Philips. 8. 2 Ogólne pytania FAQ P1: Co należy zrobić, jeśli podczas instalacji monitora na ekranie pojawia się komunikat "Cannot display this video mode" (Nie można wyświetlić tego trybu wideo)? Odp. : Zalecana rozdzielczość dla tego monitora: 5120 x Hz Odłącz wszystkie kable, a następnie podłącz komputer do uprzednio używanego monitora. W Windows Start Menu (menu Start systemu Windows) wybierz kolejno polecenia Settings/Control Panel (Ustawienia/Panel sterowania). W oknie Control Panel (Panel sterowania) wybierz ikonę Display (Ekran). W panelu sterowania ekranu wybierz kartę "Settings (Ustawienia)". W zakładce ustawień, w polu 'desktop area (obszar pulpitu)' przesuń suwak na 5120 x 2880 pikseli. Otwórz okno Advanced Properties (Właściwości zaawansowane) i wybierz dla ustawienia Częstotliwość odświeżania opcję 60 Hz, a następnie kliknij przycisk OK. Uruchom ponownie komputer oraz powtórz czynności 2 i 3 w celu sprawdzenia, czy rozdzielczość komputera PC jest ustawiona na 5120 x 2880, 60 Hz. Wyłącz komputer, odłącz stary monitor i ponownie podłącz monitor Philips. Włącz monitor, a następnie włącz komputer. P2: Jak wyregulować rozdzielczość? Odp. : Na dostępne rozdzielczości mają wpływ karta wideo/sterownik graficzny i monitor. Wymaganą rozdzielczość można wybrać w oknie Panel sterowania systemu Windows, poprzez Właściwości ekranu. P3: Co należy zrobić w przypadku pomylenia się podczas regulacji ustawień monitora w menu ekranowym? Ans. : W celu przywrócenia wszystkich początkowych ustawień fabrycznych wystarczy nacisnąć przycisk, a następnie wybrać opcję Resetuj. P4: Czy ekran monitora jest odporny na zarysowania? Odp. : Ogólnie zaleca się, aby powierzchnia ekranu nie była poddawana nadmiernym wstrząsom i była chroniona przed ostrymi lub tępymi przedmiotami. Podczas przenoszenia monitora należy upewnić się, że na powierzchnię ekranu nie jest wywierany żaden nacisk ani nie działa żadna siła. Może to mieć wpływ na warunki gwarancji. P5: Jak należy czyścić powierzchnię ekranu? Odp. : Do zwykłego czyszczenia należy używać czystej, miękkiej szmatki. Do rozszerzonego czyszczenia należy używać alkoholu izopropylowego. Nie wolno używać innych rozpuszczalników, takich jak alkohol etylowy, etanol, aceton, heksan itp. 22

25 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ P6: Czy można zmienić ustawienie kolorów monitora? Odp. : Tak, ustawienie kolorów można zmienić w menu ekranowym według następujących procedur: Naciśnij przycisk, aby wyświetlić menu ekranowe Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję [Kolor], a następnie naciśnij przycisk, aby przejść do ustawień kolorów. Dostępne są trzy poniższe ustawienia. Color Temperature (Temperatura barwowa): Dostępnych jest sześć ustawień: 5000K, 6500K, 7500K, 8200K i 9300K. Przy ustawieniach z zakresu 5000K wyświetlany obraz jest ciepły, z odcieniem czerwono-białym, a przy temperaturze 9300K obraz jest zimny, z odcieniem niebiesko-białym. srgb: Jest to ustawienie standardowe, zapewniające prawidłową wymianę kolorów pomiędzy różnymi urządzeniami (np. aparaty cyfrowe, monitory, drukarki, skanery, itp. ) 3. User Define (Zdefiniowane przez użytkownika): Użytkownik może wybrać wymagane ustawienie kolorów, dostosowując poziom koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Uwaga Pomiar koloru światła emitowanego przez podgrzewany obiekt. Pomiar ten jest wyrażony w skali absolutnej (stopnie Kelvina). Niższe temperatury Kelvina, takie jak 2004K, oznaczają kolor czerwony; wyższe temperatury, takie jak 9300K, oznaczają kolor niebieski. Neutralna temperatura to kolor biały 6504K. P7: Czy monitor można podłączyć do dowolnego komputera osobistego, stacji roboczej lub komputera Mac? Odp. : Tak. Wszystkie monitory Philips są w pełni zgodne z standardowymi komputerami PC, komputerami Mac i stacjami roboczymi. Do podłączenia monitora do systemu Mac może być konieczna przejściówka kabla. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Philips. P8: Czy monitory Philips są zgodne z Plugand-Play? Odp. : Tak, monitory obsługują standard Plugand-Play. P9: Co to jest przyklejanie się obrazu lub wypalanie się obrazu lub powidok lub poobraz w matrycach monitorów? Odp. : Wydłużone, nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów może spowodować na ekranie "wypalenie", znane również jako "powidok" lub "poobraz". W większości przypadków wypalenie lub powidok/ poobraz znika stopniowo po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. P10: Dlaczego tekst na ekranie nie jest ostry, a wyświetlane znaki są niewyraźne? Odp. : Monitor działa najlepiej w oryginalnej rozdzielczości 5120 x 2880, 60 Hz. Należy ustawić taką rozdzielczość w celu uzyskania najlepszego obrazu. 23

26 2015 Koninklijke Philips N. V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Philips i emblemat tarczy Philips, to zastrzeżone znaki towarowe Kcninkiljke Philips N. V., wykorzystywane na podstawie licencji Knoinkljke Philips N. Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wersja: M4275PE1T

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPhone’a, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawowa konfiguracja

Personalizacja

Twój iPhone może odzwierciedlać Twój osobisty styl i preferencje. Umieść ulubione zdjęcia na zablokowanym ekranie, dodaj widżety do ekranu początkowego, zmień wielkość tekstu i nie tylko. com/pl-pl/guide/iphone/iphefb3daa42/16. 0">Personalizowanie iPhone’a

Świetne zdjęcia

Dzięki iPhone’owi możesz uchwycić chwilę w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak szybko robić zdjęcia i nagrywać wideo, a także korzystać z innych funkcji aparatu iPhone’a. com/pl-pl/guide/iphone/iph9bbc8619e/16. 0">Robienie świetnych zdjęć i wideo

Utrzymywanie kontaktu

iPhone ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Dodaj je do swoich kontaktów, aby mieć ich dane zawsze pod ręką. Możesz kontaktować się z nimi przy użyciu wiadomości, połączeń telefonicznych oraz połączeń FaceTime. com/pl-pl/guide/iphone/iph41060df75/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

W rodzinie

Chmura rodzinna pozwala wspólnie z członkami rodziny korzystać z zakupów w aplikacjach, a także udostępniać wzajemnie swoje położenie i dane dotyczące zdrowia. Możesz także skonfigurować nadzór rodzicielski, aby zarządzać sposobem korzystania z urządzeń przez dzieci. com/pl-pl/guide/iphone/iph023f98729/16. 0">Udostępnianie funkcji w rodzinie

Codzienne czynności

Dowiedz się, jak przy użyciu aplikacji na iPhonie uzyskiwać trasę do najczęściej odwiedzanych miejsc, płacić za kawę, otrzymywać przypomnienia o ważnych zadaniach, a nawet zamykać automatycznie drzwi, gdy wychodzisz z domu. com/pl-pl/guide/iphone/iph556acc36f/16. 0#iph21a3cd849" "="">Używanie iPhone’a do codziennych czynności

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPhone’a, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPhone’a

 • Witaj
  • Podstawowa konfiguracjaPersonalizowanie iPhone’aRobienie świetnych zdjęć i wideoPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiUdostępnianie funkcji w rodzinieUżywanie iPhone’a do codziennych czynności
   Obsługiwane modeleiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (2. generacji)iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone SE (3. generacji)iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxNowości w systemie iOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPhone’aBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejUżywanie dwóch kart SIMŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie kondycji i danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyPoznaj gesty używane na modelach iPhone’a z Face IDRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między otwartymi aplikacjamiZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obrazieUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWyświetlanie aktywności w polu Dynamic IslandWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranuWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
           Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPhonieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPhone’em
            Zmienianie dźwięków i wibracjiPersonalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’aZmienianie tapetyZmienianie jasności i balansu kolorówPrzedłużanie czasu, przez który ekran iPhone’a pozostaje włączonyPowiększanie zawartości ekranuZmienianie nazwy iPhone’aZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
             Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetów do ekranu początkowegoPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmienianie lub blokowanie orientacji ekranu
              Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmienianie ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupieniaSkupienie się podczas prowadzenia pojazdu
                Pobieranie aplikacji
                 Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                  Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDFKalkulator
                   Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmienianie sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Podstawy używania aparatu Ustawianie aparatuStosowanie stylów fotograficznychRobienie zdjęć Live PhotoRobienie zdjęć w trybie SeriaRobienie selfieRobienie zdjęć panoramicznychRobienie zdjęć i nagrywanie wideo w trybie makroRobienie zdjęć portretowychRobienie zdjęć w trybie nocnymRobienie zdjęć Apple ProRAWZmienianie głośności migawkiZmienianie ustawień HDRNagrywanie wideoNagrywanie wideo ProResNagrywanie wideo w trybie filmowymZmienianie ustawień nagrywania wideoZachowywanie ustawień aparatuZmienianie zaawansowanych ustawień aparatuWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stoperaKompas
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówKorzystanie z kontaktów w aplikacji TelefonŁączenie lub ukrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńTworzenie łącza FaceTimeRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników jako siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmienianie ustawień wideo Zmienianie ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaWysyłanie położenia przez łącze satelitarneDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPhone’aDodawanie portfela z MagSafe do iPhone’aPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Wprowadzenie do aplikacji FitnessŚledzenie dziennej aktywnościWyświetlanie historii aktywności, trendów i nagródSynchronizowanie aplikacji treningowej innej firmyDostosowywanie powiadomień z aplikacji FitnessUdostępnianie swojej aktywności
                               Subskrybowanie Apple Fitness+Przeglądanie treningów i sesji medytacji Apple Fitness+Rozpoczynanie treningu Apple Fitness+Zmienianie zawartości ekranu podczas treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+Pobieranie treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+
                                Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                 RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                  Wprowadzenie do aplikacji ZdrowieWypełnianie szczegółów dotyczących zdrowia
                                   Wprowadzenie do danych w aplikacji ZdrowieWyświetlanie danych zdrowotnychUdostępnianie swoich danych zdrowotnychWyświetlanie danych dotyczących zdrowia udostępnianych przez innych
                                    Pobieranie rekordów danych zdrowotnychWyświetlanie rekordów danych zdrowotnychKontrolowanie swojej stabilności chodu
                                     Rejestrowanie miesiączkiWyświetlanie przewidywań miesiączki i historii cyklu
                                      Śledzenie przyjmowanych lekówWyświetlanie dodatkowych informacji o lekach
                                       Konfigurowanie harmonogramu trybu skupienia SenWyłączanie alarmów i usuwanie harmonogramów snuDodawanie lub zmiana harmonogramu snuWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia SenZmienianie czasu relaksu, celu Sen i innych ustawieńWyświetlanie swojej historii snu
                                        Używanie funkcji związanych z głośnością słuchawekSprawdzanie poziomu głośności słuchawekRejestrowanie się jako dawca organówTworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie
                                         Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyOtwieranie drzwi przy użyciu klucza do domuKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                          Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                           Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                            Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                              Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                               Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                                Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                                 Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości email
                                                  Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości email
                                                   Wyświetlanie map
                                                    Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                                     Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                                      Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychKonfigurowanie tras dla pojazdów elektrycznychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZnajdowanie zaparkowanego samochoduZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                                       Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki FlyoverZamawianie przejazdów
                                                        MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostuUżywanie poziomicy
                                                         Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówRozpoczynanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmienianie powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                          Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                           Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmienianie brzmienia muzyki
                                                            Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych zespołów sportowych w grupie My SportsSłuchanie Apple News Today
                                                             Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Słuchanie publikacji w wersji audioWyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                              Pierwsze kroki w aplikacji NotatkiDodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji Notatki
                                                               Wykonywanie połączeniaOdbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzącychOpcje dostępne w czasie trwania połączeniaSprawdzanie poczty głosowejWybieranie dzwonków i wibracjiWykonywanie połączeń przez Wi‑FiKonfigurowanie przekazywania połączeń i połączeń oczekującychUnikanie niechcianych połączeń
                                                                Wyświetlanie zdjęćOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideoPrzycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempaEdycja wideo w trybie filmowymEdycja zdjęć Live PhotoEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZnajdowanie i usuwanie powielonych zdjęć i wideoWyszukiwanie zdjęćZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z zawartością zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                                 Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie zawartości do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudKorzystanie z udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                                  Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie lub udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                                   Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiUżywanie list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnień
                                                                    Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmienianie układuWyszukiwanie witryn
                                                                     Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kartWyświetlanie swoich kart Safari z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako pliku PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                                      Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                                       Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                        Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmówTłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                         Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie biblioteką
                                                                          Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagraniaPowielanie nagrania
                                                                           Przechowywanie kart w aplikacji PortfelKonfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay do dokonywania płatności zbliżeniowychUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple CardZarządzanie kartami płatniczymi i transakcjamiPłacenie w środkach transportu publicznegoUżywanie kluczy cyfrowychUżywanie prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamościUżywanie legitymacji studenckichKarta konta AppleDodawanie i używanie kartZarządzanie kartamiUżywanie kart szczepień przeciw COVID‑19
                                                                            Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                             Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriKorzystanie z Siri w samochodzieZmienianie ustawień Siri
                                                                              Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymiUżywanie funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne)Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznejZarządzanie wykrywaniem wypadkówZerowanie ustawień prywatności i ochrony w nagłych wypadkach
                                                                               Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                                Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                                 Przewód do ładowaniaZasilaczeŁadowarki i baterie zewnętrzne MagSafeEtui i futerały MagSafeŁadowarki bezprzewodowe z oznaczeniem „Qi‑Certified”
                                                                                  Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsApple Watch
                                                                                   Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                                    Łączenie klawiatury Magic Keyboard w paręWprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymiPrzełączanie klawiaturUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisaniaZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothDrukarki
                                                                                     Udostępnianie połączenia z InternetemUmożliwianie połączeń telefonicznych na iPadzie, iPodzie touch oraz MacuUżywanie iPhone’a jako kamery internetowejPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPhone’em i innymi urządzeniamiPodłączanie iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu
                                                                                      Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPhone’em a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                       CarPlay — wprowadzenieŁączenie z CarPlayUżywanie narzędzi pojazduUzyskiwanie wskazówek „krok po kroku”Zmienianie widoku mapyWykonywanie połączeń telefonicznychWyświetlanie kalendarzaWysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowychOgłaszanie przychodzących wiadomości tekstowychOdtwarzanie podcastówOdtwarzanie książek audioSłuchanie wiadomości Apple NewsSterowanie domemUżywanie innych aplikacji z CarPlayZmienianie ułożenia ikon na ekranie początkowym CarPlayZmienianie ustawień CarPlay
                                                                                        Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                          Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmienianie ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPhone’a przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)Ekran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                           AssistiveTouchUdogodnienia dotykuStuknięcie w tyłŁatwy dostępOdbieranie audio połączeńWibracjaFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                            Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk boczny lub przycisk PoczątekApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsKlonowanie Apple Watch
                                                                                             Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTT oraz TTYDźwięk mono, wyrównanie oraz redukcja hałasu otoczeniaMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                              Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                               Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                                Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                                 Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie się, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychAutomatyczne wypełnianie kodów odebranych w wiadomościach SMSZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPhonieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                                  Zarządzanie udostępnianiem informacji przy użyciu funkcji Kontrola bezpieczeństwaKontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                                   Włączanie lub wyłączanie iPhone’aWymuszanie ponownego uruchomienia iPhone’aUaktualnianie systemu iOSTworzenie backupu iPhone’aPrzywracanie ustawień domyślnych iPhone’aOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPhone’a w rozliczeniuWymazywanie iPhone’aInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                                    Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaInformacje dotyczące transmisji ultraszerokopasmowejInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Apple a środowisko naturalneInformacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuPrawa autorskie

                                                                                                    Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                                    Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                                    Dziękujemy za komentarz.

Podręcznik użytkownika i serwisowy Fujitsu Eternus S4

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i serwisowy Fujitsu Eternus S4

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i serwisowy Fujitsu Eternus S4