Procedura wymiany Ge Gdf510pgd4bb

Ge Gdf510pgd4bb to model lodówki firmy GE, który wymaga specjalnego postępowania w celu wymiany. Proces wymiany powinien zacząć się od usunięcia lodówki z miejsca instalacji. Następnie należy odłączyć kable i wyjąć drzwi lodówki. Następnie można wyjąć wszystkie części wewnętrzne, takie jak półki i szuflady. Następnie możesz zacząć wymieniać stare na nowe części. Po zakończeniu instalacji nowych części i zamontowaniu lodówki z powrotem, można odłączyć wszystkie kable i zamontować drzwi lodówki. Po zakończeniu instalacji lodówka może być używana.

Ostatnia aktualizacja: Procedura wymiany Ge Gdf510pgd4bb

W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie LCD w celu poinformowania o błędzie. Podejmij odpowiednie czynności stosownie do treści komunikatu.

 • W przypadku pojawienia się komunikatu

Uwaga

 • Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.
 • Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą zbiorników z atramentem można znaleźć w części Uwagi o zbiornikach z atramentem.
 • Procedura wymiany

  W przypadku konieczności wymiany zbiornika z atramentem należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

  2. Otwórz pokrywę przednią.

   Otwórz kolejno panel operacyjny (A) i tacę wyprowadzania papieru (B).

   Otwórz panel operacyjny (A) aż do zatrzymania.

   Uchwyt głowicy drukującej (C) zostanie przesunięty w położenie umożliwiające wymianę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink020. jpg" alt=""/>

   Przestroga

  3. Nie należy zatrzymywać uchwytu głowicy drukującej ręcznie ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu głowicy drukującej nie należy dotykać do momentu jego zatrzymania.
  4. Ważne

  5. Podczas otwierania i zamykania panelu operacyjnego nie należy dotykać przycisków ani ekranu wyświetlacza LCD na panelu operacyjnym. Mogłoby to spowodować niezamierzone działanie urządzenia.
  6. Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych elementów wewnątrz urządzenia.
  7. Jeśli panel operacyjny był otwarty przez dłużej niż 10 minut, uchwyt głowicy drukującej przesunie się na prawo. W takim przypadku należy zamknąć panel operacyjny i ponownie go otworzyć.
  8. Wyjmij zbiornik z atramentem, którego kontrolka szybko miga.

   Naciśnij zaczep (D) i podnieś zbiornik z atramentem, aby go wymienić. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

  9. Nie wolno dotykać żadnych elementów wewnętrznych oprócz zbiorników z atramentem.
  10. Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
  11. Puste zbiorniki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
  12. Nie należy wyjmować równocześnie dwóch ani większej liczby zbiorników z atramentem. Podczas wymiany więcej niż jednego zbiornika z atramentem należy wymieniać zbiorniki z atramentem pojedynczo.
  13. Szczegółowe informacje na temat tempa mignięć lampki atramentu można znaleźć w części Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu.
  14. Wyjmij nowy zbiornik z atramentem z opakowania, usuń całkowicie pomarańczową taśmę (E), a następnie zdejmij folię ochronną (F). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink010. jpg" alt=""/>

  15. Ze zbiornikiem z atramentem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie należy go upuszczać ani mocno ściskać.
  16. W przypadku zablokowania pomarańczową taśmą otworu w kształcie litery Y (G) atrament może wyciekać lub urządzenie może drukować nieprawidłowo.
  17. Chwyć zbiornik z atramentem, tak aby pomarańczowa nasadka ochronna (H) była skierowana do góry. Uważaj przy tym, aby nie zablokować otworu w kształcie litery Y (G). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink020. jpg" alt=""/>

   Chwyć za nalepkę na pomarańczowej nasadce ochronnej (H) i DELIKATNIE ją zdejmij. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink030. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink040. jpg" alt=""/>

  18. Nie naciskaj ścianek zbiornika z atramentem. Jeśli naciśniesz ścianki zbiornika z atramentem przy zamkniętym otworze w kształcie litery Y (G), atrament może wycieknąć.
  19. Nie dotykaj wewnętrznej strony pomarańczowej nasadki ochronnej (H) ani otwartego portu atramentu (I). Atrament może spowodować zabrudzenie rąk.
  20. Zdjętej nasadki ochronnej (H) nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
  21. Zainstaluj przedni koniec zbiornika z atramentem w głowicy drukującej, pod kątem.

   Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami podanymi na etykiecie. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink050. jpg" alt=""/>

   Naciskaj na górną ściankę zbiornika z atramentem, aż do zatrzaśnięcia się zbiornika z atramentem w odpowiednim miejscu.

   Sprawdź, czy świeci się lampka atramentu. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink060. jpg" alt=""/>

  22. Jeśli zbiornik z atramentem został zainstalowany w niewłaściwym miejscu, nie jest możliwe drukowanie. Zbiorniki z atramentem należy załadować w prawidłowej kolejności, pokazanej na etykiecie uchwytu głowicy drukującej.
  23. Nie można drukować, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem. Upewnij się, że zainstalowano wszystkie zbiorniki z atramentem.
  24. Delikatnie zamknij panel operacyjny.

   Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat, naciśnij przycisk OK. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink070. jpg" alt=""/>

  25. Przy zamykaniu panelu operacyjnego uważaj, aby nie przyciąć sobie palców.
  26. Jeśli po zamknięciu panelu operacyjnego pojawia się komunikat o błędzie, podejmij odpowiednie czynności.

  27. W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie zbiornika z atramentem urządzenie automatycznie przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
  28. Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych lub podobnych objawach, wyrównaj głowicę drukującą.

  Uwagi o zbiornikach z atramentem

 • Po wymontowaniu zbiornika z atramentem natychmiast wymień go na nowy. Nie należy zostawiać urządzenia bez zbiornika z atramentem.
 • Zbiorniki z atramentem należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie się dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takiego zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiornika z atramentem.
 • Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie zbiornika z atramentem i urządzenie mogłoby nie drukować poprawnie po ponownym zainstalowaniu zbiornika. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zbiornik z atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jego pierwszego użycia.
 • Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania urządzenia, wiążą się ze zużyciem atramentu.

  Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy wymienić go na nowy.

 • Porady dotyczące atramentu
 • Zalecany okres wymiany kategorii części Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej: 2 year / 40000 km

  Ważne!

  Procedura wymiany może być stosowana dla:
  HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1. 5 4WD (GE9), HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1. 3 i, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1. 2, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1. 3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1. 4, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1. 5 i-VTECZobacz więcej

  Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

  Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

  Wszystkie części, które można wymienić – Filtr powietrza kabinowy do Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) i innych modeli HONDA

  Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

  Wymiana: filtra kabinowego – HONDA JAZZ III (GE). Profesjonaliści zalecają:

  • Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
  • Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – HONDA JAZZ III (GE) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

  Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności:

  1. Odłącz zaślepkę (pasek) od wykładziny schowka samochodowego.

  2. Poluzuj spinki pokrywy filtra kabinowego. Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

  3. Wyciągnij filtr kabinowy.

   Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

  4. Zamontuj nowy filtr kabinowy zgodny z oznaczeniem.Wymiana: filtra kabinowego – HONDA JAZZ III (GE). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął. Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.

  5. Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

  6. Podłącz zaślepkę (pasek) do wykładziny schowka samochodowego.

  7. Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

  Czy ta instrukcja obsługi była pomocna?

  Proszę oceń tę instrukcję obsługi w skali od 1 do 5. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.0 - użytkowników zagłosowało

  Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

  Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

  Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

  Aby pobrać aplikację:

  • - zeskanuj kod QR
  • - pobierz z App Store
  • - pobierz z Google Play

  Wskazówki i triki dotyczące HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)

  Zobacz więcej

  Najczęściej wymieniane części samochodowe w HONDA JAZZ

  Profesjonalne instrukcje obsługi do najpopularniejszych modeli marki HONDA

  Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
  If you watch the ads, you support portal and users.

  Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

  Renato4 22 Jan 2011 20:18 5837

  • #1Level 1  

   #1

   Jak wymienić żarówkę w kuchence mikrofalowej MM-23 GE X Mastercook.
   Proszę o pomoc.

  • #2zhudomel

   Home appliances specialist  #2

   Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego! Odkręcić osłonę kuchenki (wkręty z tyłu i ew. z boku), zdjąć przez przesunięcie trochę do tyłu i będzie widać żarówkę z oprawką.
   W żadnym wypadku nie włączać do sieci przed założeniem osłony.

  Procedura wymiany Ge Gdf510pgd4bb

  Bezpośredni link do pobrania Procedura wymiany Ge Gdf510pgd4bb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura wymiany Ge Gdf510pgd4bb