Procedura wymiany Honeywell Comfort Window

Honeywell Comfort Windows są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wygodę w domu. Jednak w przypadku wystąpienia problemów z oknem, wymiana może być konieczna. Procedura wymiany Honeywell Comfort Window jest prosta i można ją wykonać samodzielnie. Przed wymianą należy odłączyć wszelkie połączenia elektryczne, aby zapobiec uszkodzeniu okna. Następnie należy ostrożnie zdjąć obecne okno z ramki za pomocą śrubokręta. Po usunięciu starego okna należy zainstalować nowe okno w ramce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzone. Na koniec należy podłączyć połączenia elektryczne i sprawdzić, czy okno działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Procedura wymiany Honeywell Comfort Window

W przypadku wyświetlania ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów kontrolki atramentu i kontrolka Alarm zaczną migać w celu zasygnalizowania błędu. Policz liczbę mignięć i podejmij odpowiednie czynności.

 • W przypadku wystąpienia błędu

Uwaga

 • Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą kaset FINE można znaleźć w części Uwagi o kasetach FINE.
 • Procedura wymiany

  W przypadku konieczności wymiany kasety FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a następnie otwórz pokrywę przednią (A) i tacę wyprowadzania papieru (B).

  2. Otwórz pokrywę wyprowadzania papieru (C).

   Po przemieszczeniu się uchwytu kaset FINE w położenie wymiany nastąpi AUTOMATYCZNE OTWARCIE pokrywy głowicy (D). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/t_ink020. jpg" alt=""/>

   Przestroga

  3. Nie należy zatrzymywać ręką uchwytu kaset FINE ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu kaset FINE nie należy dotykać do chwili jego zatrzymania się.
  4. Ważne

  5. Pokrywa głowicy otworzy się automatycznie po otwarciu pokrywy wyprowadzania papieru. Jeśli pokrywa głowicy została przypadkowo zamknięta podczas wymiany kasety FINE, zamknij pokrywę wyprowadzania papieru, a następnie otwórz ją ponownie. Próba ręcznego otwarcia pokrywy głowicy z użyciem siły może spowodować wadliwe działanie urządzenia.
  6. Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych elementów wewnątrz urządzenia.
  7. Jeśli pokrywa wyprowadzania papieru pozostawała otwarta dłużej niż 10 minut, uchwyt kaset FINE przemieści się do końca w prawo, a kontrolka Alarm zgaśnie. W takim przypadku zamknij pokrywę wyprowadzania papieru, a następnie otwórz ją ponownie.
  8. Naciśnij dźwignię blokady kasety z atramentem pustej kasety FINE aż kliknie. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

   Wyjmij kasetę FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/t_ink040. jpg" alt=""/>

  9. Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
  10. Pustą kasetę FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
  11. Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij z niej taśmę ochronną (E). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/o_ink030. jpg" alt=""/>

  12. Potrząsanie kasetą FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub przedmiotów w pobliżu. Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie.
  13. Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na zdjętej taśmie ochronnej.
  14. Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
  15. Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez urządzenie.
  16. Włóż nową kasetę FINE pionowo w uchwyt kaset FINE, aż dotknie jego dolnej ścianki.

   Kasetę FINE z kolorowym atramentem należy zainstalować w lewym gnieździe, a kasetę FINE z czarnym atramentem — w prawym. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/t_ink050. jpg" alt=""/>

   Delikatnie wkładaj nową kasetę FINE, aby nie uderzać jej stykami elektrycznymi o uchwyt kaset FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/o_ink040. jpg" alt=""/>

   Pociągnij w górę za dźwignię blokady kasety z atramentem, aby zablokować kasetę FINE na jej miejscu.

   Kaseta FINE zostaje zablokowana na swoim miejscu, gdy dźwignia blokady kasety z atramentem zatrzaśnie się. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/t_ink060. jpg" alt=""/>

   Sprawdź, czy kasety FINE zostały zainstalowane prawidłowo. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/o_ink060. jpg" alt=""/>

  17. Urządzenie nie może drukować, dopóki nie zostanie zainstalowana kaseta FINE z czarnym atramentem i kaseta FINE z kolorowym atramentem. Upewnij się, że zainstalowano obie kasety.
  18. Zamknij pokrywę wyprowadzania papieru. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/t_ink070. jpg" alt=""/>

   Jeśli po zamknięciu pokrywy wyprowadzania papieru kontrolka Alarm nadal świeci się lub miga, podejmij odpowiednie czynności.

  19. W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie kasety FINE urządzenie automatycznie rozpoczyna czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
  20. Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych lub podobnych objawach, wyrównaj głowicę drukującą.
  21. Pracujące urządzenie może powodować hałas.

  Uwagi o kasetach FINE

  Nie wolno dotykać styków elektrycznych (A) ani dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/screens/o_ink010. jpg" alt=""/>

 • W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy zostawiać urządzenia bez kaset FINE.
 • Kasety FINE należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych kaset FINE może spowodować zatkanie się dysz.

  Dodatkowo po zamontowaniu takich kaset FINE urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany kaset FINE.

 • Zainstalowanej kasety FINE nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie kasety FINE i urządzenie mogłoby drukować nieprawidłowo po ponownym zainstalowaniu kasety. Aby zachować optymalną jakość drukowania, kasetę FINE należy zużyć w ciągu sześciu miesięcy od jej pierwszego użycia.
 • Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, można kontynuować drukowanie przy użyciu pozostałej kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednak w takim przypadku jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości druku zaleca się zainstalowanie nowej kasety FINE.

  Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej kasety FINE w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z czarnym atramentem lub kasety FINE z kolorowym atramentem urządzenie zgłasza błąd i nie jest w stanie kontynuować drukowania. Informacje na temat konfiguracji tych ustawień można znaleźć poniżej.

 • Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania (system Windows)
 • Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania (system Mac OS)
 • Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.

  Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności urządzenia, wiążą się ze zużywaniem czarnego i kolorowego atramentu.

  W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić odpowiednią kasetę FINE na nową. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3600%20series/PL/BG/bg-tips1000. html">Porady dotyczące atramentu

  Tradycyjna instalacja elektryczna działa z wykorzystaniem licznika jednokierunkowego. W tym modelu urządzenie zlicza ilość energii pobranej z publicznej sieci energetycznej. Jeśli planujemy montaż instalacji fotowoltaicznej, zalecane będzie wykorzystanie licznika dwukierunkowego (licznik 2 kierunkowy). W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego wymiana licznika jest ważna. Podpowiemy też, kiedy fotowoltaika bez licznika dwukierunkowego będzie dobrym pomysłem.

  Montaż licznika elektrycznego - rodzaje liczników energii

  Każdy obiekt zasilany w prąd musi być wyposażony w licznik energii elektrycznej. Wyróżniamy kilka rodzajów tego typu urządzeń, które w zależności od naszych potrzeb i preferencji możemy skutecznie wykorzystywać do rozliczeń ze sprzedawcą energii.

  Licznik jednofazowy, licznik dwufazowy, licznik trójfazowy

  Ze względu na ilość faz, do jakich zostały przystosowane urządzenia wyróżniamy: licznik jednofazowy, licznik dwufazowy i licznik trójfazowy. Podział na większą liczbę faz jest coraz bardziej popularny, gdyż zabezpiecza obiekt w przypadku awarii. Wyłącza się wówczas uszkodzoną linię i przeprowadza naprawę. Jednocześnie użytkownicy mogą dalej pobierać prąd z gniazdek zasilanych pozostałymi fazami. Korzystanie z tego rozwiązania staje się koniecznością wówczas, gdy używamy pompy ciepła, klimatyzacje czy suszarki, czyli urządzeń o dużym poborze energii elektrycznej.

  Licznik jednotaryfowy i licznik dwutaryfowy - zasada działania

  Taryfa energii elektrycznej to plan cenowy, według którego rozliczane jest zużycie prądu z odbiorcą końcowym. Najczęściej stosowane w Polsce są taryfy jednostrefowe (C11, G11) oraz dwustrefowe (G12). Decydując się na podpisanie umowy z rozliczaniem według różnych stawek godzinowych, trzeba się wyposażyć w licznik dwutaryfowy. Zasada działania opiera się w tym wypadku na zewnętrznym zegarze sterującym, który przełącza między taryfami napięcie sterujące.

  Licznik przedpłatowy – koszt instalacji

  Jeśli mamy wrażenie, że licznik prądu za dużo nalicza, możemy zdecydować się na licznik przedpłatowy. Koszt instalacji tego typu rozwiązania nie jest duży (to około 350 - 500 złotych w przypadku układu pomiarowo rozliczeniowego jednofazowego i 600 - 800 złotych w przypadku układu pomiarowo-rozliczeniowego trójfazowego) a pozwala w pełni kontrolować wydatki na prąd. Tego typu rozwiązanie jest szczególnie popularne wśród osób wynajmujących mieszkania, gdyż w ten sposób widzą, jak kształtuje się zużycie u poszczególnych lokatorów. Skąd wziąć licznik przedpłatowy? Jak założyć? Niezbędne jest w tym wypadku wystąpienie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z odpowiednim wnioskiem.

  Liczniki indukcyjne, elektroniczne i inteligentne

  Liczniki indukcyjne naliczają pobór prądu dzięki swojej aluminiowej tarczy, która rusza się w sposób proporcjonalny do zużycia. Rozliczanie odbywa się na podstawie prognoz lub odczytu rzeczywistego dokonanego przez inkasenta. Liczniki indukcyjne są nadal popularniejsze niż bardziej zaawansowane technologicznie liczniki elektroniczne. Te ostatnie umożliwiają już odczyt zdalny i co do zasady są dokładniejsze. Najnowocześniejszym rozwiązaniem są z kolei liczniki inteligentne. W tym wypadku występuje dwukierunkowa komunikacja danych – od dostawcy do odbiorcy i od odbiorcy do dostawcy. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do wielu ważnych danych oraz możliwości zdalnej aktualizacji urządzenia. Czy wymiana licznika energii elektrycznej na elektroniczny opłaca się? Odpowiedź jest twierdząca, gdyż użytkowanie go jest wygodne i pozwala lepiej kontrolować zużycie.

  Licznik dwukierunkowy – cena i zasada działania.

  Kolejnym typem licznika jest ten przeznaczony dla użytkowników instalacji PV. Jak działa licznik dwukierunkowy? W klasycznych instalacjach fotowoltaicznych pracujących w systemie net-meteringu lub net-bilingu spotykamy się z dwoma sytuacjami:

  • gdy zestaw PV wyprodukuje wolumen prądu niewystarczający do zaspokojenia potrzeb użytkowników, deficyty są uzupełniane z publicznej sieci energetycznej.
  • gdy instalacja fotowoltaiczna wygeneruje nadwyżki prądu, nadmiar zostaje oddany do sieci.

  Do obsługi tych czynności wymagane jest użycie licznika dwukierunkowego. Koszt wymiany urządzenia w przypadku zestawów o mocy poniżej 50 kWp leży po stronie zakładu energetycznego.

  Procedura wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy

  Inicjatorem wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy jest nowy użytkownik fotowoltaiki. To on uzupełnia i dostarcza do zakładu energetycznego zgłoszenie podłączenia, dane techniczne instalacji czy certyfikaty użytych materiałów. Na podstawie art. 7 ust. 8d7 ustawy Prawo energetyczne Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zobligowany do montażu licznika elektrycznego dwukierunkowego w terminie maksymalnie 30 dni od momentu zgłoszenia mikroinstalacji.

  Fotowoltaika bez licznika dwukierunkowego – czy to możliwe?

  Procedura wymiany licznika energii elektrycznej nie jest skomplikowana, ale wymaga podjęcia pewnego trudu. I jest to trud jak najbardziej uzasadniony, bowiem brak wykonania tych czynności może prowadzić do zwiększenia rachunków! Warto pamiętać, że typowy licznik jednokierunkowy nie jest urządzeniem inteligentnym. Przepływ prądu traktuje ilościowo, nie zaś źródłowo. Cała energia, która przez niego przechodzi i wpada do sieci dystrybucyjnej, jest traktowana jako pobór. Oznacza to, że produkcja prądu z instalacji PV także stanowi koszt, nie zaś zysk firmy lub gospodarstwa domowego. Aby nie doprowadzać do tej kuriozalnej sytuacji, niezbędna jest wymiana urządzenia na dwukierunkowe.

  W praktyce rynku PV zdarzają się jednak sytuacje, gdy założenie licznika dwukierunkowego nie ma uzasadnienia. Dzieje się tak chociażby wtedy, gdy nasz zestaw zaprojektowany jest tak, by maksymalizować poziom autokonsumpcji. Małe instalacje z samego założenia pokrywają całkowite zapotrzebowanie tylko w ułamku. Nie oddają prądu do sieci. Cały zasób wykorzystują na bieżące potrzeby. Jeśli ich moc nie przekracza 0, 8 kW, to zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku nie podlegają zgłoszeniu, a tym samym nie wymagają wymiany licznika. Przykładem mogą być gotowe zestawy typu plug and play montowane w mieszkaniach domów wielorodzinnych lub na działkach.

  Założenie licznika dwukierunkowego nie jest także wymagane w instalacjach off-grid. W tym modelu nadwyżki energii nie są kierowane do sieci dystrybucyjnej, ale do sparowanego z instalacją magazynu energii. System off-grid daje pełną niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a przy okazji nie wymaga przeprowadzania formalności z OSD. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie komfort.

  Jak działa licznik dwukierunkowy - podsumowanie

  Montaż licznika elektrycznego dwukierunkowego jest niezbędny, w przypadku korzystania z fotowoltaiki typu on-grid. Urządzenie pozwala z jednej strony pobierać prąd z sieci, z drugiej także oddawać ewentualne nadwyżki. Sam proces wymiany prądu przebiega automatycznie i jest dostosowany do nowego systemu rozliczenia. Założenia licznika dwukierunkowego dokonuje pracownik Operatora Sieci Dystrybucyjnej na wniosek użytkownika lub pełnomocnika (np. firmy instalatorskiej).

  Wymiana licznika nie będzie wymagana w dwóch sytuacjach:

  • gdy nasza instalacja posiada moc do 0, 8 kW,
  • gdy działamy w modelu off-grid.

  Obowiązek wymiany licznika na dwukierunkowy wynika z przepisów prawa. Ewentualna próba użytkowania mikroinstalacji fotowoltaicznej na liczniku jednokierunkowym może zakończyć się zwielokrotnieniem rachunków za prąd.

  Popularne Aktualności Maat4

  Najlepsze opinie o produkcie z Polski

  0 dostępnych opinii o produkcie oraz 0 ocen/y produktu z Polski

  Najlepsze opinie o produkcie

  5, 0 z 5 gwiazdekEl mejor que he tenido.

  Opinia napisana w Hiszpanii dnia 19 września 2022

  He tenido varios de torre (Taurus, Rowenta, SP) y este es sin duda el mejor. Con sólo 36w es más potente que los demás, Su oscilación es más corta y rápida, con lo que te vuelve el aire rapidamente, cosa que se agradece. Es sólido, compacto y bien acabado. El único "pero" es el ruido, yo lo uso para dormir y he de reconocer que hace ruido, pero es el precio a pagar por tener un aire potente y "fresquito", no caliente como pasa con otros.

  5, 0 z 5 gwiazdekEl mejor que he tenido.
  Opinia napisana w Hiszpanii dnia 19 września 2022

  He tenido varios de torre (Taurus, Rowenta, SP) y este es sin duda el mejor. El único "pero" es el ruido, yo lo uso para dormir y he de reconocer que hace ruido, pero es el precio a pagar por tener un aire potente y "fresquito", no caliente como pasa con otros.

  4, 0 z 5 gwiazdekRecomendable para esos veranos ardientes

  Opinia napisana w Hiszpanii dnia 25 września 2022

  Un buen ventilador, con buena relación calidad precio. La única pega que tiene son los botones superiores. Al cabo de algunos días, con la vibración del propio ventilador empiezan a resonar bastante y puede incomodar para dormir, si los calzas con algo no hace nada de ruido. Recomendable para esos veranos ardientes.

  4, 0 z 5 gwiazdekBom custo-benefício, mas frágil

  Opinia napisana w Hiszpanii dnia 3 sierpnia 2022

  Nie można załadować treści.

   Filmei bem de perto, então o som parece pior do que realmente é.
  Obviamente há ruído, mas durante a noite não nos incomoda para dormir.
  As intensidades, o timer e o modo de oscilação funcionam muito bem.
  Minha única grande reclamação é a estabilidade, parece bastante frágil.

  3, 0 z 5 gwiazdekBuena calidad pero nada de silencioso

  Opinia napisana w Hiszpanii dnia 12 czerwca 2022

  De nota que el ventilador es de buena calidad pero no es nada silencioso. Yo lo compré para el despacho en casa pero no se puede mantener una llamada de video conferencia con la velocidad mínima.

  5, 0 z 5 gwiazdekGut und günstig!

  Opinia napisana w Niemczech dnia 25 lipca 2019

  Ich habe mir im Zuge des diesjährigen Sommers für mein Wohnzimmer unterm Dach diesen Ventilator gekauft.
  Dieser ist einfach zu montieren, dazu sieht er sehr gut aus und nimmt im Raum auch keinen Platz weg.

  Momentan läuft er täglich, er ist sehr leise (auf kleinster Stufe) und durch die "Bewegungsfunktion" wird die kühle Luft im Raum auch gut verteilt, wobei natürlich ein Ventiltor nicht mit einem Kühlungsgerät verwechselt werden darf, welches die Temperatur im Raum komplett und konstant runter kühlen kann.

  Ich bin mit dem Ventilator sehr zufrieden und bin am überlegen, mir evtl. ein zweites Gerät zuzulegen.

  Procedura wymiany Honeywell Comfort Window

  Bezpośredni link do pobrania Procedura wymiany Honeywell Comfort Window

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura wymiany Honeywell Comfort Window