Reset ręczny 3g Axel

Reset ręczny 3g Axel to opcja, która pozwala na ręczne resetowanie urządzenia za pomocą przycisku znajdującego się na obudowie. Reset ręczny 3g Axel może być wykonany w celu wyczyszczenia wszystkich ustawień lub przywrócenia dostępu do sieci. Reset może być również użyty jako środek zapobiegawczy, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są właściwe i urządzenie działa prawidłowo. Reset ręczny 3g Axel jest szybki i prosty w użyciu, a jego wykonanie nie powinno zająć więcej niż kilka minut.

Ostatnia aktualizacja: Reset ręczny 3g Axel

Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć hasła do strony konfiguracyjnej lub masz problemy z korzystaniem z modemu Orange Airbox 2 Plus, często najlepszym rozwiązaniem jest po prostu przywrócenie modemu do ustawień fabrycznych.

Reset ręczny

 • Zdejmij tylną pokrywę modemu
 • Za pomocą długopisu, szpilki lub innego narzędzia o cienkim zakończeniu wciśnij przycisk reset na modemie – przytrzymaj przez około 6 sekund
 • Jeśli na ekranie modemu pojawi się logo Orange, modem jest zresetowany
 • Teraz na nowo ustaw modem

Reset przez panel konfiguracyjny

 • Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Twojego modemu
 • Wejdź w menu > ustawienia > system
 • Wybierz opcję „Przywróć wartości domyślne”
 • Wskazówka: po resecie przywrócona zostanie domyślna
  nazwa sieci Wi-Fi i hasło, a modem będziesz musiał
  na nowo skonfigurować, aby połączyć się z internetem.

  Zobacz film

  Możesz też wykonać reset modemu z pomocą Orange Eksperta.

  Jeśli zapoznaliście się z informacjami powyżej i macie pytania dotyczące resetu modemu Orange Airbox 2 Plus - to załóżcie nowy temat w kategorii Urządzenia - Modemy i urządzenia.

  • Narastająco
  • Automatyczne resetowanie
  • Ręczny reset

  Zarejestrowane obrazy zapisane w folderze mają przypisany numer pliku od 0001 do 9999. Można zmienić sposób numerowania plików obrazów.

  (przykład)

  (1) Numer pliku

 • Wybierz [: Numery plików].

 • Wybierz element. canon/pl/C005/manual/html/screens/UG-08_s0220. png" alt=""/>

 • Wybierz opcję [Numeracja].
 • Wybierz opcję [Narastająco] lub [Auto reset. ].
 • Jeśli chcesz zresetować numery plików, wybierz opcję [Ręczny reset] (). canon/pl/C005/manual/html/screens/UG-08_s0240. png" alt=""/>

 • Wybierz [OK], aby utworzyć nowy folder, a numer pliku rozpocznie się od 0001.
 • Przestroga

 • Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Po pojawieniu się komunikatu o konieczności wymiany karty, przełącz się na nową kartę.
 • Narastająco

  Ciągłe numery plików niezależnie od wybranych kart i utworzonych folderów

  Numery plików są ciągłe do wartości 9999, nawet jeśli wymieniono kartę, utworzono folder lub przełączono kartę docelową (jak w →). Jest to przydatne, jeśli obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na komputerze.

  Numery plików mogą być kontynuowane od dowolnego istniejącego na karcie obrazu lub folderu, na którzy się przełączysz. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.

  Numerowanie plików po wymianie kart lub zmianie kart docelowych

  Karta A ()

  Karta B ()

  (1) Kolejny numer pliku

  Numerowanie plików po utworzeniu folderu

  Karta A

  Automatyczne resetowanie

  Zerowanie numerów plików do 0001 po przełączeniu kart i utworzeniu folderów

  Numery plików są zerowane do wartości 0001, gdy wymieniono kartę, utworzono folder lub przełączono kartę docelową (jak w

  (1) Numery plików zostaną zresetowane

  Ręczny reset

  Zerowanie numerów plików do 0001 lub rozpoczynanie od numeru 0001 w nowych folderach

  Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze rozpoczynają się od 0001.

  Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.

  Resetowanie poprzez GUI

  Najprościej można dokonać resetu urządzenia poprzez przeglądarkę, gdyż jak wiadomo na switchu nie ma przycisku do resetowania.

  Resetowanie poprzez CLI

  Pierwszego sposobu nie wykorzystamy, jeśli ktoś zmienił hasło administratora. Należy wtedy wykorzystać port konsolowy oraz hyper terminal. Co prawda obecnie w komputerach ciężko o port COM (są na szczęście przejściówki na USB). Również zamiast programu hyper terminal można użyć Putty.

  Ustawiamy parametry połączenia wg poniższego zrzutu.

  Łączymy się z urządzeniem.

  Wchodzimy w tryb uprzywilejowany enable. Następnie wpisujemy reset

  Reset ręczny 3g Axel

  Bezpośredni link do pobrania Reset ręczny 3g Axel

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Reset ręczny 3g Axel