Schemat blokowy Ge Appliances Jdc27gp

Schemat blokowy Ge Appliances Jdc27gp jest zaawansowaną technologią, która jest wykorzystywana do kontrolowania i monitorowania urządzeń AGD. Schemat blokowy pozwala użytkownikowi wyświetlić i monitorować wszystkie ważne parametry urządzenia, takie jak temperatura, czas, napięcie, prąd i inne. Jest to niezwykle przydatne, ponieważ pozwala użytkownikowi zarządzać urządzeniami AGD w sposób bardziej świadomy i efektywny. Dodatkowo, wiele urządzeń AGD współpracuje z systemem Jdc27gp, więc użytkownicy mogą łatwo monitorować i kontrolować urządzenia z poziomu jednego interfejsu.

Ostatnia aktualizacja: Schemat blokowy Ge Appliances Jdc27gp

Edytowanie kształtów

W Lucidchart możesz dostosowywać każdy kształt pojedynczo lub grupowo. Aby edytować pojedynczy kształt, kliknij go i powiększ lub pomniejsz do pożądanego rozmiaru. Zmień kolor, wybierając odcień z palety kolorów wypełnienia na górnym pasku narzędzi, lub wybierz gotowy motyw w menu po prawej stronie. Na górnym pasku narzędzi znajdują się narzędzia, które umożliwiają edycję niemal każdego aspektu kształtów, linii i tekstu.

Edytowanie linii

Zaznacz dowolną linię, którą chcesz dostosować, a następnie przejdź do górnego paska narzędzi, aby dostosować grubość, styl linii, a nawet styl strzałki linii.

Możesz zaznaczyć pojedynczy element na obszarze roboczym i go edytować, ale jeśli klikniesz i przytrzymasz, a następnie zaznaczysz fragment lub obszar, zobaczysz, że zaznaczone zostały wszystkie obiekty znajdujące się w tym obszarze, a wszelkie ruchy lub zmiany, które wprowadzisz, będą dotyczyły wszystkich elementów znajdujących się w tym zaznaczonym obszarze.

Jeśli podczas tworzenia schematu popełnisz błąd, nie musisz dokonywać zbyt wielu zmian w formatowaniu ani zaczynać wszystkiego od nowa. Jeśli kiedykolwiek zechcesz cofnąć ostatnią czynność, wystarczy użyć skrótu Ctrl+Z. Możesz także przejrzeć całą historię zmian w prawym pasku bocznym w zakładce Historia i przywrócić bieżący diagram do dowolnie wybranej poprzedniej wersji.

Twórz wspaniałe diagramy wysokiej jakości za pomocą dodatku Wizualizator danych programu Visio dla Excel za pomocąKonto służbowe platformy Microsoft 365.

Możesz tworzyć podstawowe schematy blokowe, schematy blokowe współzależności funkcjonalnych oraz wykresy organizacyjne. Diagramy są rysowane automatycznie na podstawie danych w skoroszycie programu Excel. Podczas późniejszej edycji diagramu w Visio wprowadzone zmiany zostaną zsynchronizowane z Excel.

Oznacza to, że nie potrzebujesz subskrypcji Visio w celu tworzenia wspaniałych diagramów w programie Excel. Bezpłatnie wyświetlaj, drukuj lub udostępniaj swoje diagramy innym osobom w wersji przeglądarkowej programu Visio. Dodatkowe możliwości edytowania są dostępne dla posiadaczy subskrypcji Visio (plan 1) lub Visio (plan 2).

Uwaga: Dodatek Wizualizator danych programu Visio jest obsługiwany we wszystkich językach obsługiwanych przez Visio dla sieci Web. Pełna lista języków jest wyświetlana na końcu tego artykułu.

Rozpoczynanie pracy z dodatkiem Wizualizator danych Visio

Dodatek Wizualizator danych jest dostępny dla Excel na komputerach PC i Mac oraz w przeglądarce zMicrosoft 365 #x2. 

(Jeśli masz tylkokonto Microsoft to osobisty — czyli hotmail. com, live. com, outlook. com lub msn. com — nadal możesz wypróbować części dodatku Wizualizator danych bez konieczności logowania się. Oznacza to jedynie, że dostępne funkcje są nieco ograniczone. Przeczytaj Dodatek Wizualizator danych jest przeznaczony dla kont służbowych Microsoft 365, aby uzyskać więcej informacji).

 1. Otwórz Excel i utwórz nowy pusty skoroszyt.

 2. Zapisz skoroszyt w lokalizacji OneDrive lub SharePoint w celu zapewnienia bezproblemowego udostępniania i optymalnego doświadczenia. Pliki można też zapisać lokalnie na komputerze.

  Upewnij się, że w skoroszycie zaznaczono pustą komórkę.

  Wybierz pozycję Wstawianie > Pobierz dodatki lub Dodatki. Wyszukaj „Wizualizator danych” w Sklepie Office z dodatkami, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący zabezpieczeń, wybierz pozycję Ufaj temu dodatkowi.

  Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z Twoją subskrypcją Microsoft 365 służbowej lub szkolnej albo wybierz pozycję Zaloguj się później.

  W dodatku nie obsługujemy już logowania ręcznego ("ADAL"). Jednak automatycznie wykrywamy Twoją tożsamość i logujemy Cię. Jeśli nie możemy cię zalogować, oznacza to, że Twoja wersja Excel nie działa z tym dodatkiem. Możesz rozwiązać ten problem, używającExcel dla sieci Web lub uaktualniając do Excel dla Microsoft 365.

  Uwaga: Po zalogowaniu się zostają odblokowane funkcje programu Visio dla sieci Web, w tym drukowanie, udostępnianie i wyświetlanie w przeglądarce. Do używania tego dodatku nie jest wymagana subskrypcja programu Visio, jednak jeśli masz już taką subskrypcję, będziesz mieć dodatkową możliwość edytowania diagramu.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o uprawnienia, wybierz pozycję Zezwalaj.

Alternatywnie do powyższej procedury możesz pobrać nasze szablony gotowe do dodatków, aby rozpocząć pracę w Excel:

Modyfikowanie tabeli połączonej z danymi w celu dostosowania diagramu

Wybierz typ diagramu, a następnie wybierz szablon, z którym chcesz pracować. Zostanie wstawiony przykładowy diagram oraz przypisana do niego tabela połączona z danymi. Ten proces może potrwać około minuty. W szablonach dostępne są różne opcje układu i motywu, które można dodatkowo dostosować w programie Visio.

Po zalogowaniu diagram jest zapisywany jako plik programu Visio w lokalizacji usługi OneDrive lub programu SharePoint. Jeśli nie zalogowano się w usłudze, diagram będzie częścią skoroszytu programu Excel. Zawsze możesz utworzyć plik programu Visio, logując się.

Aby utworzyć własny diagram, zmień wartości w tabeli danych. Możesz na przykład zmienić kształt tekstu, który będzie wyświetlany, typ kształtu itp., zmieniając wartości w tabeli danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze znajdującą się poniżej sekcją Sposób współdziałania tabeli danych z diagramem Wizualizatora danych, a następnie wybierz kartę swojego typu diagramu.

Dodaj kształty do czynności i osób lub usuń je, dodając lub usuwając wiersze w tabeli danych.

Połącz kształty, aby stworzyć logikę diagramu, wprowadzając identyfikatory połączonych kształtów w odpowiedniej kolumnie tabeli dla danego typu diagramu.

Po zakończeniu modyfikowania tabeli danych wybierz pozycję Odśwież w obszarze diagramu, aby zaktualizować wizualizację.

Uwaga: W przypadku problemu z tabelą danych źródłowych zostanie wyświetlone narzędzie Sprawdzanie danych wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu rozwiązania problemu. Po zmodyfikowaniu tabeli wybierz pozycję Ponów próbę w narzędziu Sprawdzanie danych, aby potwierdzić, że problem został rozwiązany. Następnie zostanie wyświetlony zaktualizowany diagram.

Porady dotyczące modyfikowania tabeli danych

  Często zapisuj skoroszyt programu Excel (jeśli pracujesz w kliencie Visio) i używaj opcji Odśwież.

  Rozważ narysowanie logiki diagramu na papierze zanim przejdziesz do działania. Może to ułatwić przeniesienie logiki na tabelę danych.

Wyświetlanie, drukowanie i udostępnianie diagramu programu Visio

Schemat blokowy Wizualizatora danych możesz otworzyć w programie Visio dla sieci Web, aby wyświetlać, drukować lub udostępniać diagram innym osobom. Dowiedz się, jak to zrobić:

Aby wyświetlić diagram poza programem Visio dla sieci Web, wybierz wielokropek (... ) w obszarze diagramu i wybierz pozycję Otwórz w przeglądarce.

Uwaga: Jeśli jeszcze się nie zalogowano, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu Microsoft 365 #x1 . * Wybierz pozycję Zaloguj, a następnie pozycję Zezwól lub Zaakceptuj w monitach o uprawnienia.

Po utworzeniu pliku programu Visio wybierz pozycję Otwórz plik.

W Visio dla sieci Web wybierz wielokropek (... ) > Drukuj, aby wydrukować diagram.

Aby udostępnić diagram, wybierz przycisk Udostępnij. Program wygeneruje link lub umożliwi wprowadzenie adresów e-mail osób, którym chcesz udostępnić diagram. net/pl-pl/media/01019936-7afd-4c0a-bab0-d997736ea38f. png" alt="Wybierz wielokropek (... ), aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji, a następnie wybierz pozycję Otwórz w sieci Web. " loading="lazy"/>

Edytowanie diagramu z subskrypcją programu Visio

Jeśli masz subskrypcję programu Visio, możesz zrobić więcej z diagramem. Dodawaj tekst lub obrazy, stosuj motywy projektu i wprowadzaj inne zmiany, aby dostosowywać diagram. 

Proste edytowanie za pomocą programu Visio dla sieci Web

Używaj programu Visio dla sieci Web do podstawowej edycji w przeglądarce. Możesz na przykład zmieniać motywy, modyfikować układy, formatować kształty, dodawać pola tekstowe itd.

W obszarze diagramu w programie Excel wybierz pozycję Edytuj .

Uwaga: Jeśli jeszcze się nie zalogowano, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta służbowego Microsoft 365 lub Microsoft 365. Wybierz pozycję Zaloguj, a następnie Zezwalaj lub Zaakceptuj we wszystkich monitach o uprawnienia.

Wprowadź zmiany na diagramie w programie Visio dla sieci Web.

Zastosowanie

Narzędzia główne > opcje Czcionki:

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu.

Zmienianie motywu

Projektowanie > Motywy

Projektowanie > Kolory motywu

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Stosowanie motywu lub koloru motywu.

Zmienianie układu diagramu

Projektowanie > Układ

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Zmienianie układu diagramu.

Czynność

Dodawanie i formatowanie tekstu

Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować kształt, zachowując synchronizację danych źródłowych, edytuj diagram w aplikacji klasycznej Visio. Zmiany wprowadzone w aplikacji Visio dla sieci Web nie mogą zostać zsynchronizowane z plikiem źródłowym programu Excel. 

Po zakończeniu edytowania diagramu wróć do pliku programu Excel, a następnie wybierz pozycję Odśwież , aby zobaczyć wprowadzone zmiany.

Zaawansowane edytowanie za pomocą aplikacji Visio

Użyj aplikacji klasycznej Visio w celu edytowania zaawansowanego, na przykład dodawania nowych kształtów, modyfikowania połączeń i wprowadzania innych zmian w strukturze diagramu. Aplikacja Visio obsługuje synchronizację dwukierunkową, więc wszystkie wprowadzone zmiany mogą zostać zsynchronizowane z arkuszem programu Excel, w którym po odświeżeniu będą widoczne zmiany wprowadzone na diagramie.

Uwaga: Aby edytować w aplikacji Visio, potrzebujesz subskrypcji Visio (plan 2).

W obszarze diagramu w programie Excel wybierz pozycję Edytuj.

Zapisz i zamknij plik programu Excel.

Aby edytować w aplikacji Visio i synchronizować zmiany, należy zamknąć plik programu Excel z tabelą danych i diagramem.

W aplikacji Visio dla sieci Web wybierz ze wstążki pozycję Edytuj w aplikacji klasycznej.

Wybierz pozycję Otwórz, aby potwierdzić. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zabezpieczeniach z pytaniem, czy plik programu Visio jest zaufanym dokumentem, wybierz pozycję Tak.

Wprowadź zmiany na diagramie w aplikacji Visio.

Po skończeniu pracy wybierz kontener diagramu, aby wyświetlić kartę Projektowanie w grupie Narzędzia danych na wstążce, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj dane źródłowe. net/pl-pl/media/9ff46e0b-eca8-4da1-81c3-b9de49bbf62d. png" alt="Zaznacz diagram, w obszarze Narzędzia danych, Projekt wybierz pozycję Aktualizuj dane źródłowe. " loading="lazy"/>

Uwaga: W przypadku próby zaktualizowania danych źródłowych, gdy link do danych programu Visio jest uszkodzony, Visio monituje o ponowne połączenie. Wybierz obszar diagramu w programie Visio, a następnie na karcie Narzędzia danych > Projektowanie wybierz pozycję Połącz ponownie dane źródłowe. Przejdź do skoroszytu programu Visio z tabelą źródłową, wybierz pozycję Połącz ponownie, a następnie jeszcze raz Aktualizuj dane źródłowe.

Twoje dane zostały zsynchronizowane ze skoroszytem programu Excel. Zapisz teraz plik programu Visio — najlepiej w tym samym miejscu, w którym znajduje się plik programu Excel. Zamknij plik programu Visio.

Otwórz plik programu Excel, a następnie wybierz pozycję Odśwież w obszarze diagramu, aby zobaczyć wprowadzone zmiany.

Uwaga: Jeśli wystąpi konflikt odświeżania, możesz odświeżyć diagram. Modyfikacje diagramu nie zostaną zapisane, ale wszelkie wprowadzone zmiany formatowania kształtów i łączników wewnątrz kontenera zostaną zachowane.

Subskrybenci usługi Microsoft 365 posiadający Visio (plan 2) mogą korzystać z szablonów Wizualizatora danych w celu uzyskania dostępu do bardziej zaawansowanych funkcji tworzenia diagramów, takich jak te wymienione poniżej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie diagramu Wizualizatora danych:

Tworzenie diagramu przy użyciu wzorników niestandardowych

Tworzenie podprocesów

Ożywianie diagramów za pomocą grafik związanych z danymi

Dwustronna synchronizacja między danymi a diagramem

Sposób współdziałania tabeli danych z diagramem Wizualizatora danych

Każda kolumna tabeli opisuje ważny aspekt widocznego schematu blokowego. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej o każdej kolumnie oraz jej wpływie na schemat blokowy.

Liczba lub nazwa identyfikująca każdy kształt na diagramie. Ta kolumna jest wymagana, a każda wartość w tabeli programu Excel musi być unikatowa i nie może być pusta. Ta wartość nie jest wyświetlana na schemacie blokowym.

Jest to tekst kształtu widoczny na diagramie. Możesz za jego pomocą opisać, co zachodzi w ramach tego etapu procesu. Rozważ także dodanie podobnego lub dokładniejszego tekstu do kolumny Tekst alternatywny. net/pl-pl/media/86d16e5f-8767-487e-b020-ae301641deb5. png" alt="Opis etapu procesu, który jest wyświetlany w kształcie. " loading="lazy"/>

Identyfikator etapu procesu następnego kształtu w kolejności. Kształt rozgałęziający ma dwa następne etapy, które przedstawiają liczby rozdzielone przecinkami, na przykład P600, P400. Możesz mieć więcej niż dwa następne etapy. net/pl-pl/media/4174fd60-01e2-410f-968d-cab2bb753187. png" alt="Następny identyfikator kroku procedury w logice diagramu. " loading="lazy"/>

W przypadku kształtów rozgałęziających etykiety łączników są przedstawione jako tekst rozdzielony przecinkami, na przykład Tak, Nie. W tym przykładzie Tak odpowiada wartości P600, a Nie odpowiada wartości P400. Etykiet łączników nie są wymagane. net/pl-pl/media/f98264ed-50c0-4788-8421-8a4befd9fcf2. png" alt="Nazwa określonej etykiety łącznika. " loading="lazy"/>

Funkcji (tor), do której należą poszczególne kształty. Za pomocą kolumn Funkcja i Faza możesz organizować różne osoby biorące udział w projekcie w schemacie blokowym. Ta kolumna dotyczy tylko Schematu blokowego współzależności funkcjonalnych i nie jest składnikiem diagramu Podstawowy schemat blokowy. net/pl-pl/media/b616bcab-4b69-48cb-90e0-0cd4b96b0ba1. png" alt="Funkcja lub tor, w ramach których występuje krok. " loading="lazy"/>

Faza (oś czasu), do której należą poszczególne kształty. net/pl-pl/media/b9e91222-5cfb-4c3c-ae54-080f43d8c3d9. png" alt="Faza lub oś czasu, w obrębie której występuje krok. " loading="lazy"/>

Tekst alternatywny jest używany przez czytniki zawartości ekranu pomagające osobom z zaburzeniami widzenia. Wprowadzony tekst alternatywny jest widoczny w informacjach o kształcie. Wprowadzanie opisowego tekstu alternatywnego nie jest wymagane, ale jest zalecane.

Każda kolumna tabeli opisuje ważny aspekt widocznego schematu organizacyjnego. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej o każdej kolumnie oraz jej wpływie na diagram.

Liczba, która identyfikuje każdego pracownika na schemacie organizacyjnym. Ta wartość nie jest wyświetlana na diagramie. net/pl-pl/media/fffb548a-f617-4106-9426-edf3ae1623cc. png" alt="Wprowadź niepowtarzalny numer, który identyfikuje każdego pracownika w schemacie organizacyjnym. " loading="lazy"/>

Wprowadź imię i nazwisko pracownika, które chcesz skojarzyć z numerem identyfikacyjnym. Ten tekst jest wyświetlany na diagramie jako tekst kształtu. net/pl-pl/media/65270fc2-c292-44bc-8931-2fd43e6ceb4a. png" alt="Wprowadź imię i nazwisko pracownika, którego chcesz powiązać z wybranym numerem identyfikacyjnym. " loading="lazy"/>

Wprowadź dodatkowe informacje o pracowniku, podając jego stanowisko lub funkcję. Ten tekst jest wyświetlany na kształtach diagramu pod imieniem i nazwiskiem pracownika. net/pl-pl/media/c3cc45e5-43f2-49af-a285-36e2fcc0148d. png" alt="Wprowadź nazwę stanowiska lub rolę pracownika. " loading="lazy"/>

Aby utworzyć strukturę schematu organizacyjnego, należy za pomocą tej kolumny zidentyfikować kierowników poszczególnych pracowników. Możesz pozostawić to pole puste w przypadku osób, które nikomu nie podlegają. Wprowadź odpowiedni identyfikator pracownika z pierwszej kolumny. Możesz także wpisać wielu kierowników, oddzielając ich przecinkami. net/pl-pl/media/8dedda4d-7421-43d5-83c2-bab5a46bb212. png" alt="Wprowadź identyfikator pracownika przypisany do kierownika danego pracownika. " loading="lazy"/>

Schematy organizacyjne dostępne w dodatku oferują do wyboru różne typy ról. W kolumnie Typ roli zaznacz pole wyboru dla roli najlepiej opisującej danego pracownika. Spowoduje to zmianę koloru kształtu na diagramie. net/pl-pl/media/9550ea2f-68ba-46b6-9da3-8c0890bd17af. png" alt="Wybierz typy ról, które najlepiej opisują danego pracownika. " loading="lazy"/>

Obsługiwane języki dla dodatku Wizualizator danych

Kliknij podnagłówek, aby otworzyć listę:

Chiński (uproszczony)

Chiński (tradycyjny)

Czeski 

Duński

Holenderski 

Niemiecki

Grecki

Angielski

Fiński

Francuski

Węgierski

Włoski

Japoński

Norweski 

Polski

Portugalski (Brazylia)

Portugalski (Portugalia)

Rumuński 

Rosyjski

Słoweński 

Hiszpański

Szwedzki

Turecki

Ukraiński 

Zobacz też

Informacje o Wizualizatorze danych — dodatku do programu Excel

Lucidchart to wizualna przestrzeń robocza, która łączy tworzenie diagramów, wizualizację danych i współpracę, aby przyspieszyć zrozumienie i napędzać innowacje.

Stwórz swój schemat blokowy online za pomocą Lucidchart

 • Wszystkie kształty potrzebne do projektowania profesjonalnych schematów blokowych

  Schemat blokowy obrazuje kroki i decyzje, które są podejmowane w celu zakończenia procesu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz tworzyć diagramy czy już masz w tym doświadczenie, nasz bezpłatny kreator schematów blokowych zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby nakreślić każdy rodzaj procesu. Dzięki bogatej bibliotece szablonów Lucidchart w ciągu kilku minut stworzysz imponujące, łatwe do zrozumienia schematy blokowe. Z kolei dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” w prosty sposób umieścisz i ułożysz kształty w logiczny ciąg.

 • Współpracuj w każdym miejscu i o każdej porze

  Nasz edytor schematów blokowych jest oparty na przeglądarce internetowej, nie wymaga instalacji i działa na każdym urządzeniu, w każdej przeglądarce i w każdym systemie operacyjnym, dlatego możesz tworzyć schematy na komputerze Mac lub PC. Lucidchart pomaga członkom zespołu współpracować w czasie rzeczywistym i pracować poza domem, z dowolnego miejsca na świecie, dzięki czemu wirtualne biuro staje się o wiele bardziej produktywne. Zamiast przesyłać schemat tam i z powrotem, napotykając przy tym problemy związane z aktualizacją wersji, możecie pracować zespołowo, aby stworzyć produkt końcowy.

 • Łatwo udostępniaj i prezentuj swoje diagramy

  Kiedy chcesz uzyskać opinie innych członków zespołu, możesz z łatwością udostępnić swoje diagramy online za pomocą Lucidchart. Współpracownicy mogą dodawać komentarze, rozmawiać w czasie rzeczywistym, dokonywać zmian i współpracować w celu dokończenia diagramu. Kiedy diagram jest gotowy, wygeneruj adres URL do udostępnienia, umieść swój diagram w wiki lub innych popularnych aplikacjach, albo wyeksportuj diagram w formie pliku PDF, JPEG lub PNG. Zmiany synchronizują się automatycznie, dlatego Ty i Twój zespół zawsze macie dostęp do najnowszej wersji dokumentu, niezależnie od tego, gdzie został on opublikowany.

 • Płynna integracja z pakietem G Suite

  Nasz kreator schematów blokowych umożliwia integrację z aplikacjami Google, co pozwala na lepszą współpracę i zwiększenie produktywności w całej firmie. Dzięki naszym bezpłatnym dodatkom do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google możesz szybko i bezproblemowo wstawiać wykresy schematów blokowych do swoich dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji, aby nadać kontekst swoim pomysłom. Bezpośrednio z tych aplikacji możesz przejść do edytora Lucidchart, aby w razie potrzeby dokonać zmian, a następnie jednym kliknięciem zaktualizować wstawione diagramy.

 • Integracja z aplikacjami Microsoft Office

  Prezentując swoje pomysły w formie graficznej, ułatwiasz odbiorcom ich zrozumienie. Dzięki dodatkom do programów Microsoft możesz z łatwością umieszczać swoje wizualizacje w programach Word, Excel, PowerPoint i Teams. Prześlij gotowe schematy blokowe online do dokumentów Word, aby uzupełnić dokumentację o dużej zawartości tekstu. Wstawiaj interaktywne schematy do swoich prezentacji PowerPoint, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców. Uzupełnij fragmenty danych w arkuszach Excela o schematy blokowe i inne diagramy, aby nadać liczbom kontekst.

Jak utworzyć schemat blokowy online

 1. Gromadzenie informacji i konsultacje z partnerami

  Określ, który proces chcesz opisać na schemacie blokowym, oraz wyznacz punkt początkowy i końcowy. Spotkaj się z najważniejszymi partnerami, aby przeprowadzić burzę mózgów i określić niezbędne czynności.

 2. Wybierz szablon lub otwórz pusty dokument

  Wybierz jeden z wielu szablonów Lucidchart i po prostu wprowadź odpowiednie dane w stosowne kształty. Możesz też zacząć od czystego obszaru roboczego i stworzyć swój schemat blokowy online od podstaw.

 3. Przeciągnij i upuść kształty schematu blokowego

  Kliknij i przeciągnij wybrane kształty z biblioteki kształtów, a następnie upuść je w dowolnym miejscu na obszarze roboczym. Wystarczy kliknąć kształt, aby dodać do niego tekst, a następnie skorzystać z dostępnych opcji formatowania, aby dostosować kształty, kolory i tekst.

 4. Połącz kształty w odpowiedniej kolejności

  Najedź kursorem na dowolny kształt, aby zobaczyć cztery białe kropki obrysowane na czerwono. Wystarczy kliknąć jedną z tych kropek i przeciągnąć linię lub strzałkę, aby połączyć je z następnym kształtem. Kliknij, aby dodać tekst bezpośrednio na linii, a następnie sformatuj styl linii, korzystając z paska właściwości.

 5. Udostępniaj schemat blokowy, analizuj go i współpracuj nad ulepszeniami

  Ułóż kolejno zadania i punkty decyzyjne, a następnie udostępnij schemat blokowy osobom zainteresowanym, aby mogły go przeanalizować, skomentować, zmodyfikować i poprawić przed prezentacją lub publikacją.

Utwórz schemat blokowy

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kreatora schematów blokowych

Jak stworzyć schemat blokowy w Lucidchart?

Czy istnieją jakieś szablony schematów blokowych?

Czy istnieją wskazówki i porady, które warto znać, aby łatwiej formatować schemat blokowy?

Jak używać torów swimlane w schematach blokowych?

Jakie są typowe symbole i oznaczenia schematów blokowych?

Dowiedz się, dlaczego Lucidchart jest najlepszym bezpłatnym programem do tworzenia schematów blokowych

Używany przez miliony na całym świecie

„Lucidchart zapewnia przejrzyste schematy blokowe, które pomagają klientom lepiej zrozumieć dane. Łatwo można zobaczyć, kto nad czym pracuje. Co najważniejsze, można się bardzo łatwo nauczyć z niego korzystać”.

4, 5/5 gwiazdek Ponad 650 opinii

Przeglądaj szablony schematów blokowych

Zobacz, dlaczego 99% firm z listy Fortune 500 bezpiecznie skaluje swoje przedsiębiorstwa za pomocą Lucidchart

Schemat blokowy Ge Appliances Jdc27gp

Bezpośredni link do pobrania Schemat blokowy Ge Appliances Jdc27gp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schemat blokowy Ge Appliances Jdc27gp