Serveice Podręcznik Aeg Santo K 81240 I

Service Manual Aeg Santo K 81240 I to profesjonalna instrukcja naprawy dla wszystkich modeli tego urządzenia. Zawiera szczegółowe informacje na temat naprawy i konserwacji, a także instrukcje obsługi. Zawiera także informacje na temat części zamiennych, które są dostępne dla tego modelu. Przydatne informacje zawiera również o ustawieniach i instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa. Podręcznik ma także informacje na temat techniki naprawy i konserwacji. Jest przydatny dla każdego, kto chce naprawić lub konserwować swoje urządzenie Aeg Santo K 81240 I.

Ostatnia aktualizacja: Serveice Podręcznik Aeg Santo K 81240 I

Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Aeg-electrolux k 81240 i in the language / languages: English as an attachment in your email.

The manual is 0, 29 mb in size.

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX SN81840-5I. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX SN81840-5I będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX SN81840-5I

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX SN81840-5I (715 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX SN81840-5I

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] SANTO N 81840-5INávod k pouzití Használati útmutató Instrukcja obslugi Návod na pouzívanieChladnicka s mraznickou Ht - fagyasztó Chlodziarkozamraarka Chladnicka s mraznickou2Obsah Dkujeme, ze jste si vybrali jeden z nasich vysoce kvalitních výrobk. Pectte si prosím pozorn tento návod k pouzití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotebice. Najdete v nm rady k dokonalému a co nejúcinnjsímu pouzívání spotebice. Doporucujeme vám, abyste návod ulozili na bezpecném míst, a mohli ho kdykoliv znovu pouzít. [... ] Rögzítse a készüléket a mélyedés hez 4 csavarral.4mm44mmI40Üzembe helyezés 5. Távolítsa el a zsanérfedélrl a megfelel részt (E). Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a DX-szel jelzett alkatrészt a jobb oldali zsanér ese tén, illetve az SX-szel jelzett alkat részt ellenkez esetben.6.Tegye fel a borítókat (C, D) a fü lekre és zsanérnyílásokra. Tegye fel a zsanérfedeleket (E) a zsanérra.DCEB7.A készüléknek oldalirányból kell csatlakoznia a konyhabútor ajtajá hoz: a) Lazítsa meg a rögzít konzo lokban (H) lév csavarokat. c) Húzza meg a csavarokat ismét.HÜzembe helyezés 8. Válassza le a (Ha), (Hb), (Hc) és (Hd) alkatrészeketHa41HbHc Hd9.Szerelje fel a (Ha) alkatrészt a konyhabútor bels oldalára.ca. Nyomja a (Hc) alkatrészt a (Ha) al katrészre.Hc42Üzembe helyezés 11. Nyissa ki a készülék ajtaját és a konyhabútor ajtaját 90°-os szög ben. Tegye össze a készülék ajtaját és a bútorajtót, majd jelölje be a nyí lásokat.8 mmHa Hb12. Vegye ki a konzolokat, és jelöljön be egy 8 mm-es távolságot az ajtó küls szélétl számítva, ahová a szöget kell tenni (K).K Ha13. Tegye rá újra a kis négyzetlapot a megvezetre, majd rögzítse a ka pott csavarok segítségével. Igazítsa be a bútorajtót és a ké szülék ajtaját a Hb alkatrész beál lításával.Környezetvédelmi tudnivalók 14. Hajtson végre egy végleges ellenr zést, hogy megbizonyosodjon követ kezkrl: · Minden csavar meg van szorítva. · A tömítcsík szorosan hozzátapad a konyhaszekrényhez. · Az ajtó jól nyílik és csukódik.43HdKörnyezetvédelmi tudnivalókA terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelel begyjt helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésérl, segít megelzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedveztlen következményeket, amelyeket ellenkez esetben a termék nem megfelel hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.44Spis treci Dzikujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakoci. Aby zapewni optymalne i prawidlowe dzialanie Pastwa urzdzenia prosimy o dokladne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi. Pozwoli to Pastwu na doskonale i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obslugi w bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej równie w przyszloci. yczymy Pastwu wiele radoci z uywania nowego urzdzenia.Spis treciInformacje dotyczce bezpieczestwa Bezpieczestwo dzieci i osób upoledzonych Ogólne zasady bezpieczestwa Codzienna eksploatacja Konserwacja i czyszczenie Instalacja Serwis Panel sterowania Wlczanie Wylczanie Regulacja temperatury Funkcja szybkiego zamraania 45 45 45 46 47 47 48 48 48 48 48 Wskazówki dotyczce oszczdzania energii 52 Wskazówki dotyczce przechowywania wieej ywnoci 52 Wskazówki dotyczce przechowywania ywnoci 53 Wskazówki dotyczce zamraania 53 Wskazówki dotyczce przechowywania zamroonej ywnoci 54 Konserwacja i czyszczenie 54 Okresowe czyszczenie 54 Rozmraanie chlodziarki 55 Rozmraanie chlodziarki 55 Okresy przerw w eksploatacji urzdzenia 55 Co zrobi, gdy... ] Zatiahnite rozpernú vlozku a zatiah nite horný kolík.Poziadavky na vetranieZa spotrebicom musí by zabezpecené do statocné prúdenie vzduchu.50 mm min. 200 cm2Instalácia spotrebicaPOZOR Zabezpecte, aby bol prívodný elektrický kábel vedený vone. Nalepte tesniaci pruh na spotrebic, ako je zobrazené na obrázku.2.Nainstalujte spotrebic do výklen ku. Zatlacte spotrebic v smere sípky (1) tak, aby sa horný kryt medzery dotýkal kuchynského nábytku. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX SN81840-5I

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX SN81840-5I.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

SANTO
K 81240 i
K 88840 i
Built-in - Refrigerators
Operating instructions

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Dear customer, Before placing your new refrigerator/freezer into operation please read these operating instructions carefully. They contain important infor- mation for safe use, for installation and for care of the appliance. Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance. These operating instructions are for use with several technically com- parable models with varying accessories. Please observe the notes which apply to your
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Contents Important Safety Instructions................................. 4 Disposal.................................................. 6 Appliance Packaging Information................................. 6 Disposal of old Appliances...................................... 6 Remove transport packaging.........................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Important Safety Instructions These warnings are provided in the interests of your safety. Ensure you fully understand them before installing or using the appliance. Your safety is of paramount importance. If you are unsure about the meaning of these warnings contact the Customer Care Department for assistance. Intended use • The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the cooling, freezing and storing of frozen food, as well as for making ice. If the appliance is used f
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Important Safety Instructions • Please make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains plug, cut off the mains cable, break or remove spring or bolt catches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the appliance when playing (there is risk of suffoca- tion! ) or get themselves into other dangerous situations. • Often children cannot recognise the hazards present in household appliances. It is therefore important that you ensure adequate super
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Disposal Appliance Packaging Information All materials are environmentally sound! They can be disposed of or burned at an incinerating plant without danger. About the materials: The plastics can be recycled and are identified as follows: >PE< for polyethylene, e. g. the outer covering and the bags in the interior. >PS< for polystyrene foam, e. the pads, which are all free of chloro- fluorocarbon. The carton parts are made from recycled paper and should be disposed of at a waste-paper recycling
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Installation Installation Location The appliance should be set up in a well ventilated, dry room. Energy use and efficient performance of the appliance is affected by the ambient temperature. The appliance should therefore – not be exposed to direct sunlight; – not be installed next to radiators, cookers or other sources of heat; – only be installed at a location whose ambient temperature corresponds to the climate classification, for which the appliance is designed. The climate classification c
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Installation Warning - In order not to impair the function of the appliance, never cover or obstruct the ventilation openings. Installation See installation instructions supplied. Please check whether, after installing your appliance and especially after reversing the door, the door seal seals right round. A badly fitting door seal may lead to heavy frosting and thereby to a higher power consumption (see also „What to do if... “). Electrical Connection Any electrical work required to install this
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Description of the Appliance 3. The wire coloured brown must be connected to the terminal marked “L” or coloured red. 4. Upon completion there must be no cut, or stray strands of wire pre- sent and the cord clamp must be secure over the outer sheath. Warning! A cut-off plug inserted into a 13 amp socket is a serious safety (shock) hazard. Ensure that the cut-off plug is disposed of safe- ly. Description of the appliance View of the appliance Control panel Bottle shelf ˜ Butter/cheese compartment
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Control panel 1 Pilot light (green) 2 ON/OFF switch 3 Temperature setting buttons (for warmer temperatures) 4 Temperature display 5 Temperature setting buttons (for colder temperatures) 6 FROSTMATIC indicator light (yellow) 7 Push button for FROSTMATIC 8 COOLMATIC indicator light (yellow) 9 Push button for COOLMATIC Temperature setting buttons The temperature is adjusted using the „+“ (WARMER) and „-“ (COLDER) buttons. These buttons are connected to the temperature display. • The temperature d
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
ACTUAL temperature means: The temperature display indicates the temperature that is currently present in the refrigerator. The ACTUAL temperature is indicated by continuously illuminated numbers. Temperature Display The temperature display can indicate several pieces of information. • During normal operation, the temperature currently present in the refrigerator (ACTUAL temperature) is displayed. • When the temperature is being adjusted, the temperature currently set flashes (DESIRED temperatur
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
the current ACTUAL temperature inside the fridge. The display will change from flashing to continuous illumination. The compressor will start and then run automatically. Information! When the setting is changed, the compressor does not start immediately if automatic defrosting is currently taking place. As the storage temperature within the fridge is reached quickly you can store food immediately after switching on. Important! Wait until the freezer compartment has reached a tempe- rature of –1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
COOLMATIC COOLMATIC Button The COOLMATIC function is suited for quick cooling of large quantities of goods in the refrigerator, e. drinks and salads for a party. 1. The COOLMATIC function is switched on by pressing the COOLMATIC + button. The yellow light illuminates. 2. The COOLMATIC function now provides for intensive cooling. A DESIRED temperature of +2°C is automatically selected. The COOL- MATIC function is ended automatically after a period of 6 hours. The originally selected DESIRED t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Switching off the appliance To switch off, press the ON/OFF button for approx. 5 seconds. This will + result in a countdown from "3" to "1" taking place in the temperature display. On reaching "1" the fridge will switch off. The temperature dis- play will go off. If the appliance is not going to be used for an extended period: 1. Remove all frozen and refrigerated packages. + 2. Switch off the appliance by holding down the ON/OFF button until the display goes off (see above). 3. Remove the mains
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Interior Accessories Storage shelves/glass shelves Various glass or plastic storage shelves and wire trays are included with your appliance - different models have different combinations. You should always slide one of the full size glass storage shelves into + the lowest set of guides, above the vegetable drawers, and keep it in this position. The height of the storage shelves can be adjusted: 1. To do this pull the storage shelf for- + ward until it can be swivelled upwards or downwards and re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Interior Accessories Humidity Control On some models, there is an adjustable air grille in front of the shelf above the fruit and vegetable compartments. The opening in the ventilation slots can be adjusted with a slider. Slider in right position: Ventilation slots opened. Slider in left position: Ventilation slots closed. With the ventilation slots open, the stronger air circulation results in a lower air moisture content in the fruit and vegetable compartments. When the ventilation slots are c
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Bottle Holder Some models are equipped with a bottle holder in the bottle compartment. This is used to prevent individual bottles from falling over and can be slid sideways. Correct storage For physical reasons, there are different temperature regions in the fridge. The coldest region is on the lowest storage shelf. Warmer regions are the top stor- age shelf, the vegetable drawer and the storage compartments on the door. The arrangement example shows at which places in the refrigerator suit- abl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Freezing and storing frozen food • Allow warm food to cool down before freezing. The warmth will cause increased ice formation and increase the power consumption. • Please note the maximum storage times specified by the manufac- turer. • Thawed foods which have not been processed further (cooked into meals) may not under any circumstances be frozen a second time. To freeze the maximum quantity shown on the rating plate press the + FROSTMATIC button 24 hours prior to freezing, or 4 to 6 hours
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Preparation of Ice Cubes 1. Fill the ice cube tray 3/4 full with cold water, place it in the freezer + compartment and leave to freeze. To loosen the frozen cubes, either bend the ice cube tray or hold it under running water for a few seconds. Important! Never try to free an ice tray that is frozen to the freezer compartment using pointed or sharp edged objects, since you may damage the refrigerating circuit. Use the plastic scraper. Defrosting The fridge defrosts automatically The rear wall
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Cleaning and Care 1. Switch on the FROSTMATIC function a few hours before defrosting to + make sure frozen food remains sufficiently frozen. Remove frozen food, wrap it in several layers of newspaper and store it, covered, in a cool place. Switch off the appliance and unplug it, or disconnect from the elec- tricity supply. Remove the stopper from the melt- water outlet and place a bowl under- neath it to catch the meltwater. Tip: You can speed up the defrosting process by placing a pan

Serveice Podręcznik Aeg Santo K 81240 I

Bezpośredni link do pobrania Serveice Podręcznik Aeg Santo K 81240 I

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Serveice Podręcznik Aeg Santo K 81240 I