Specyfikacja formularza skróconego Canon Gx5000 Series

Canon Gx5000 Series to seria skanerów formularzy skróconych, które są używane do przechwytywania i wyświetlania danych z formularzy w krótkim czasie. Urządzenie to jest wyposażone w 8 wejść i 8 wyjść, które pozwalają na zapisywanie danych z formularzy. Urządzenie jest zaprojektowane z myślą o wygodnym wyświetlaniu i przechowywaniu danych z formularzy. Dysponuje ono również funkcją automatycznego wybierania, aby ułatwić skanowanie formularzy. Ponadto, Canon Gx5000 Series posiada technologię szybkiego skanowania, która pozwala na skanowanie formularzy z prędkością do 4000 formularzy na godzinę. Urządzenie to jest idealne dla każdego, kto potrzebuje szybkiego i wygodnego skanowania formularzy.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja formularza skróconego Canon Gx5000 Series

Program IJ Network Scanner Selector EX umożliwia wybranie skanerów i drukarek, które będą używane do skanowania lub drukowania przez sieć z komputera lub panelu operacyjnego.

Po zainstalowaniu programu IJ Network Scanner Selector EX jego ikona jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie.

Ważne

 • Jeśli nie można skanować przez sieć, pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers z naszej witryny i wykonaj aktualizację.
 • Gdy program IJ Network Scanner Selector EX jest włączony, co pewien czas przesyła pakiety w celu sprawdzenia, czy jest możliwa komunikacja sieciowa ze skanerem lub drukarką. W przypadku korzystania z komputera w środowisku sieciowym innym niż to, w którym skonfigurowano skaner lub drukarkę, należy wyłączyć program IJ Network Scanner Selector EX.

Uwaga

 • Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie, wykonaj poniższą procedurę, aby rozpocząć.

  Windows 8. 1/Windows 8:

  Na ekranie Uruchom kliknij przycisk IJ Network Scanner Selector EX.

  Jeżeli opcja IJ Network Scanner Selector EX nie jest wyświetlana na ekranie Uruchom, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj „IJ Network Scanner Selector EX”.

 • Windows 7/Windows Vista/Windows XP:

  W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy (All Programs)> Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX > IJ Network Scanner Selector EX.

  Menu

  Powoduje wyświetlenie menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony (IJ Network Scanner Selector EX) w obszarze powiadomień na pulpicie.

  Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX)/Włącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX (Enable Canon IJ Network Scanner Selector EX)

  Włącza lub wyłącza program IJ Network Scanner Selector EX.

  Po wybraniu polecenia Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX) nie można skanować za pośrednictwem sieci przy użyciu panelu operacyjnego.

  Włączony: , Wyłączony:

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, nie można skanować z panelu operacyjnego, nawet jeśli to ustawienie jest włączone.
 • Ustawienia... (Settings... )
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera. Można wybrać model, z którego chce się korzystać.
  Informacje (About)

  Wyświetla informacje o wersji.

  Wyświetlone okno dialogowe umożliwia zmianę języka na taki, który będzie używany w aplikacji. Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu komputera.

  Zakończ (Exit)
  Powoduje zakończenie działania narzędzia IJ Network Scanner Selector EX. Ikona (Włączony) lub (Wyłączony) znika z obszaru powiadomień na pulpicie.

  Ekran Ustawienia skanowania z komputera

  W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij ikonę narzędzia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustawienia... ), aby wyświetlić ekran Ustawienia skanowania z komputera.

  Przed rozpoczęciem skanowania przez sieć trzeba wybrać skaner lub drukarkę za pomocą programu IJ Network Scanner Selector EX.

  Skanery (Scanners)

  Wyświetlane są adresy MAC skanerów lub drukarek, których można używać za pośrednictwem sieci.

  Można wybrać jeden skaner lub jedną drukarkę dla każdego modelu. Wybranie skanera lub drukarki automatycznie włącza skanowanie z panelu operacyjnego.

  Instrukcje (Instructions)
  Otwiera niniejszy podręcznik.
  Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

  Pojawi się ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego. Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki. Elementy można skanować przy użyciu panelu operacyjnego wybranego skanera lub drukarki i wysyłać zeskanowane obrazy do komputera przez sieć.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ten model nie pojawia się na liście Skanery (Scanners) i to ustawienie jest niedostępne.
 • Ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego

  Kliknij opcję Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) na ekranie Ustawienia skanowania z panelu sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień skanowania z panelu operacyjnego.

  Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki jednocześnie.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ustawienie Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) może być wyświetlane na ekranie ustawień skanowania z panelu operacyjnego, ale nie będzie ono dostępne.
 • Jeśli na liście nie ma skanera ani drukarki, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk OK w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.

 • Sterowniki MP Drivers są zainstalowane
 • Po zainstalowaniu sterowników MP Drivers skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
 • Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem
 • Jeśli skaner lub drukarka nadal nie pojawiają się na liście, zapoznaj się z częścią „Problemy z komunikacją sieciową” dotyczącą użytkowanego modelu, na stronie głównej dokumentu Podręcznik online.

 • To oprogramowanie jest niepotrzebne, jeśli skanowanie odbywa się przez port USB. Informacje o usuwaniu tego oprogramowania podano w części „Odinstalowywanie programu IJ Network Scanner Selector EX”. Skanowanie za pośrednictwem portu USB i komputera jest możliwe również w sytuacji, gdy program ten nie został usunięty.
 • Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

  Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

  Zmienianie właściwości formantu skróconego formularza w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 2 min

  Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz:Konfigurowanie składnika szybkiego widoku

  Formant skróconego formularza w formularzu niestandardowej aplikacji biznesowej wyświetla dane z rekordu, który wybrano w wyszukiwaniu w formularzu. Dane wyświetlane w formancie są zdefiniowane przy użyciu skróconego formularza. Wyświetlane dane nie są edytowalne, ale gdy pole podstawowe jest umieszczane w skróconym formularzu, staje się łączem w starszej wersji aplikacji klienta sieci Web umożliwiającym otwarcie pokrewnego rekordu. To łącze nie jest łączem wykonywalnym w aplikacji ujednolicony interfejs. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie skróconych formularzy

  Dostęp do Właściwości formantu skróconego formularza w eksploratorze rozwiązań. W obszarze Składniki rozwiń Encje, rozwiń żądaną encję i wybierz Formularze. Na liście formularzy, otwórz formularz typu Główny. Następnie na karcie Wstaw wybierz Skrócony formularz, aby wyświetlić stronę Właściwości formantu skróconego formularza.

  Właściwościopis
  Imię i nazwisko/nazwaWymagane: Unikatowa nazwa dla skróconego formularza, która jest używana przy odwoływaniu się do niej w skryptach. EtykietaWymagane: Etykieta wyświetlana dla skróconego formularza. Wyświetl w formularzu etykietęWyświetla etykietę w formularzu. Pole wyszukiwaniaWybierz jedno z pól odnośników zawartych w formularzu. Encja pokrewnaWartość ta jest zależna od wybranej wartości Pole odnośnika. Jest to zazwyczaj podstawowa encja relacji 1:N dla wyszukiwania.

  Jeśli encja zawiera pole odnośnika Potencjalny klient, który może akceptować nazwę klienta lub kontaktu, w polu Skrócony formularz można wybrać skrócony formularz dla klienta i kontaktu, zmieniając tę wartość, a następnie wybierając inny skrócony formularz.

  Skrócony formularzJeśli wartość Encja pokrewna ma jakiekolwiek skrócone formularze, można je tutaj wybrać. W przeciwnym razie kliknij wybierz Nowy i utwórz taki formularz.

  Wybierz Edytuj, aby zmienić wybrany skrócony formularz.

  Właściwości dodatkoweMożna określić domyślny styl renderowania wybierając pole wyboru. Można to ustawić tak, aby jako karty był wyświetlany skrócony formularz.

  Zobacz też

  Użyj formularza głównego i jego składników

  Dodatkowe zasoby

  Specyfikacja formularza skróconego Canon Gx5000 Series

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja formularza skróconego Canon Gx5000 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja formularza skróconego Canon Gx5000 Series