Wskazówki dotyczące użytkowania Craftsman 240 74801

Użytkowanie wiertarki Craftsman 240 74801 jest łatwe i wygodne. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zapoznaj się z dostępnymi funkcjami. Upewnij się, że masz odpowiednią ilość miejsca i odpowiednią ochronę oczu i uszu przed użyciem. Używaj wyłącznie wymienionych w instrukcji narzędzi i akcesoriów. Używaj odpowiednich narzędzi do zamontowania i demontażu. Używaj odpowiedniej szczotki do czyszczenia wiertarki przed i po użyciu. Przechowuj narzędzie w suchym i czystym miejscu. Uważaj, aby nie uszkodzić elementów maszyny. Przed użyciem upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do wykonania pracy i że są one w dobrym stanie. Przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Craftsman 240 74801

Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространениекоторойв Российской Федерации запрещено eais. ru

Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую снарушениемисключительных прав. Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационнымресурсамможно на сайте nap. ru/reestr

polski

Włączyć wertykulator.

4 Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa pracy

4. 1

Symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli ostrzegawczych na wertykulatorze:

Zwrócić uwagę na wskazówki i środki dotyczące

bezpieczeństwa.

Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i ją

przechowywać.

Założyć okulary ochronne.

Zwrócić uwagę na wskazówki bezpieczeństwa

dotyczące przedmiotów wyrzucanych do góry i

środki bezpieczeństwa.

Zachowywać bezpieczny odstęp.

Nie dotykać obracającego się wałka.

276

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

Wyciągać kluczyk zabezpieczający podczas

przerw w pracy, transportu, przechowywania,

konserwacji lub naprawy.

Chronić wertykulator przed deszczem i wilgocią.

Wyjąć akumulator podczas przerw w pracy,

transportu, przechowywania, konserwacji lub

naprawy.

Chronić akumulator przed wysoką temperaturą i

ogniem.

Chronić akumulator przed deszczem oraz

wilgocią i nie zanurzać go w płynach.

Nie przekraczać dopuszczalnego zakresu

temperatury akumulatora.

4. 2

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wertykulator STIHL RLA 240 ma następujące

zastosowania:

– z wałkiem do wertykulacji –wertykulacja trawnika

– z wałkiem do aeracji –aeracja trawnika

Podczas deszczu nie wolno korzystać z wertykulatora.

Wertykulator jest zasilany napięciem z akumulatora

STIHL AK.

Zaleca się stosowanie akumulatora STIHL AK 20 lub

STIHL AK 30.

0478-670-9809-A

Informacje ogólne:

 • Narzędzie należy stosować ręczne tylko zgodnie z jego przeznaczeniem! Stosować się do dołączonych instrukcji użytkowania!
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia! Narzędzia mogą być stosowane tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności wyłącznie oryginalne części zaleca się używać zamienne. Wyjątek: fachowe ostrzenie narzędzi do cięcia!
 • Nigdy nie wykonywać prac przy użyciu uszkodzonego narzędzia! Uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wymienić!
 • Rękojeści nie mogą być zanieczyszczone olejem i smarem!
 • Prace pod napięciem mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu odpowiednich narzędzi izolowanych!
 • Stosować okulary ochronne podczas wszystkich prac, przy których mogą powstawać wióry lub mogą odpadać elementy.
 • W zależności od wykonywanych czynności należy stosować rękawice robocze lub montażowe zapewniające ochronę rąk.
 • Zapewnić stabilną pozycję poprzez dobór stabilnej powierzchni ustawienia! Stosować obuwie ochronne!
 • Przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji. Tylko regularna konserwacja narzędzi zapewnia ich prawidłowe działanie. 
 • Ponadto obowiązują właściwe przepisy bezpieczeństwa różnych instytucji, np. przepisy zrzeszeń branżowych, wytyczne pracodawcy oraz przepisy krajowe.

Narzędzia do mocowanie:

 • Narzędzia do mocowania nie nadają się do podnoszenia, przeciągania lub transportowania. Dozwolone jest tylko mocowanie ręczne bez dodatkowych środków pomocniczych.
 • Nieprawidłowe użycie może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe.
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia do mocowania, stosować tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności zaleca się stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Narzędzia do cięcia:

 • Nożyce dźwigniowe do blach mogą być stosowane tylko do przecinania cienkich blach z miękkich metali i stali. Nie są odpowiednie do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych takich jak np. drut.
 • Narzędzia do cięcia mogą być obsługiwane tylko ręcznie bez użycia dodatkowych środków pomocniczych.
 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Odcięte elementy mogą zranić osobę wykonującą pracę oraz osoby znajdujące się w otoczeniu.
 • Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektrycznych odłączyć je od zasilania – w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 • Cięcie nożycami i nożami wykonywać w kierunku od ciała na zewnątrz.
 • Narzędzia do cięcia przechowywać zawsze z zamkniętymi ostrzwami w dobrze widocznym miejscu. Rękojeść musi być skierowana w stronę osoby chwytającej narzędzie!
 • Narzędzia do cięcia przechowywać oddzielnie! Chroni to ostrza i zabezpiecza przez zranieniem!
 • Narzędzia do cięcia należy regularnie ostrzyć! Tępe narzędzia zwiększają ryzyko zranienia i wymagają użycia większej siły w celu uzyskania takiego samego rezultatu cięcia.

Szczypce:

 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze.
 • Nigdy nie używać szczypiec jako młotka!
 • Kontrolować szczęki pod kątem zużycia! Zużyte szczęki powodują ześlizgiwanie się narzędzia i prowadzą do wypadków.
 • Szczypce zaciskowe spawalnicze są przeznaczony tylko do krótkotrwałego mocowania przedmiotów!

Ogólne informacje o produktach:

 1. BESSEY zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych w dowolnym czasie. W zależności od regionu niektóre specyfikacje produktów mogą różnić się z uwagi na konieczność dostosowania do wymagań rynku międzynarodowego.
 2. Wszystkie zdjęcia wykonane przez BESSEY, które przedstawiają użycie narzędzi BESSEY, mają na celu wyłącznie pokazanie odpowiedniego sposobu zastosowania narzędzia. W celu lepszej demonstracji produktów podczas wykonywania zdjęć zrezygnowano częściowo z odzieży ochronnej, np. ze stosowania rękawic. Nie zwalnia to klienta z obowiązku stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej podczas pracy z użyciem narzędzi do mocowania i cięcia BESSEY.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawierzenie informacjom lub użycie informacji o produkcie oraz za użycie lub zastosowanie produktu. BESSEY odrzuca wyraźnie we wszystkich przypadkach odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub powstałe w następstwie. Dodatkowo wszystkie roszczenia odszkodowanie, rekompensatę strat oraz pozostałe roszczenia z powództwa są ograniczone do wysokości ceny zakupu danego produktu.

Wskazówki dotyczące użytkowania Craftsman 240 74801

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Craftsman 240 74801

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Craftsman 240 74801